Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2018 för Revit här

Missa inte våra kostnadsfria nyhetswebinar – Anmäl dig här

1.  Stöd för Autodesk AutoCAD 2018

MagiCAD 2018 för AutoCAD har stöd för nya AutoCAD 2018 samt de tidigare versionerna 2015–2017, inklusive AutoCADs vertikaler AutoCAD MEP och AutoCAD Architecture. Från och med den här versionen kommer MagiCAD-versionsnummer att följa samma struktur som Autodesk har på sina produkter (dvs. 2018).

 

2.  Sök och hämta produkter från MagiCloud

Den nya versionen av MagiCAD har integrerats med vårt webbaserade produktbibliotek MagiCloud. Tillgången till MagiClouds stora produktutbud i kombination med kraftfulla sökfunktioner gör det lättare och snabbare att hitta de mest optimala produkterna för varje projekt. Man får tillgång till MagiClouds produktbibliotek direkt från MagiCAD och när man har valt en produkt kan den hämtas direkt till respektive MagiCAD-projekt.

 

3. Meddelanden om viktiga programuppdateringar

MagiCAD 2018 informerar automatiskt användaren om viktiga programuppdateringar. Det gör det lättare än någonsin att hålla MagiCAD-versionen uppdaterad och man kan vara säker på att man har tillgång till de senaste verktygen och funktionerna.

 

4.  Förbättrade kortslutningsberäkningar med selektivitetskontroll

[Electrical]

Kortslutningsberäkningar gör det nu möjligt att utföra selektivitetskontroll. Man kan definiera utlösningsvärden för säkringar och reläer i projektet. När man gör en kortslutningsberäkning jämförs skyddsenhetens lägre utlösningsström med den tidigare skyddsenhetens högre utlösningsström vid specifika utlösningstider, för att kontrollera att de fungerar i rätt ordning. Selektivitetskontrollen kan utföras i enfas- eller trefaskortslutningsberäkningar.

 

5.  System Designer – slå samman dataset

[System Designer]

MagiCAD System Designer innehåller nu en funktion så att information från andra dataset-filer kan slås samman med det aktuella datasetet. Det nya verktyget gör det möjligt att slå samman olika typer av data, däribland produktdefinitioner, egenskapsdefinitioner och lagerdefinitioner. Användaren kan då smidigt återanvända information som tidigare har definierats utan att behöva skriva in samma information på nytt.

 

6. System Designer – förbättrade inställningar för datasetets plats

[System Designer]

Den nya versionen av System Designer gör det smidigare att använda ett projektspecifikt dataset. Detta tack vare det nya alternativet där man kan definiera huruvida platsen är absolut eller relativ till platsen för ritningsfilerna. Användaren kan kopiera datasetet och ritningsfilerna till en ny plats när ett nytt projekt påbörjas. De kopierade ritningarna kommer automatiskt att hänvisa till det kopierade datasetet utan att behöva ansluta på nytt. När en absolut plats används kan man använda samma dataset även när ritningarna har kopierats till en annan plats. Det är upp till användaren att välja vilket alternativ som passar deras arbetsflöde bäst. Datasetets plats visas nu tydligt för användaren i dialogrutan Design Data.

 

7.  Kommunikation- och datakretsar tillgängliga i MagiCAD

[Electrical]

MagiCAD Electrical erbjuder nu gruppobjekt för kommunikation/data som liknar de elkretsar/elgruppar som används i kraftsystem. Användaren kan ange en anslutning till en värd och tilldela enheter till värden genom funktionen ”Update Drawing Data”. En grupp för kommuniktion/data skapas på samma sätt som en grupp för kraftsystem med hjälp av funktionen Circuit. Antingen direkt när man ritar datakabeln eller när man ansluter en kabel till sammandragningsledningen eller ett värdobjekt.

En lista över fysiska och/eller logiska anslutningar kan visas med hjälp av verktygen ”Connections report” och ”Device connection report”.

 

8. Find & Replace för klimatbafflar och fläktkonvektorer

[Ventilation och rör]

Verktyget Find & Replace har nu stöd för produktkategorierna för klimatbafflar och fläktkonvektorer.

 

9. Nytt alternativ för att definiera temperaturskillnaden för klimatbafflar och fläktkonvektorer

[Ventilation och rör/beräkningar]

Det nya alternativet ”dT by part” har lagts till för klimatbafflar och fläktkonvektorer för att definiera temperaturskillnaden mellan tillopp- och returflödet. Det ger användare fler möjligheter att definiera det nödvändiga vätskeflödet separat för varje enhet, istället för hela systemet, vilket resulterar i mer precisa rörstorlekar.

 

10.  Användarkonfigurerbara injusteringsmetoder

[Ventilation och rör/beräkningar]

Med de nya injusteringsberäkningarna kan man nu kontrollera inställningen av en ventil/spjäll inom ett reglerområde samt kontrollera hur systemet är injusterat. Det innebär att du även får en varning vid för öppna eller stängda ventiler eller spjäll. Arbetsområdet för en ventil eller ett spjäll kan begränsas vid fördefiniering av injusteringsgränser för tryckfall, för att säkerställa ventilen eller spjällets korrekta funktion i alla situationer. Användaren kan även definiera en strypgräns som en procentsats av arbetsområdet. Dessutom är det möjligt att välja metod för att hantera övertryck när systemet balanseras.

 

11.  Dimensionstextsvariabler för höjd på sluttande kabelrännor

[Electrical]

Med de nya dimensionstextsvariablerna som referenspunkt kan användaren texta höjdvärden från specifika punkter längs en sluttande kabelränna eller ledning.  Även dimensionstextsvariablerna för den lägsta och högsta höjden har uppdaterats så att enheternas, elcentralernas och kombinationsboxarnas lägsta och högsta höjder visas.

 

12.  Nya egenskaper för elkretsar

[Electical]

Egenskaper för grupper inkluderar nu ”Apparent current”, ”Voltage drop percentage” och ”Voltage drop voltage”. Funktionen ”Cable sizing and circuit management” beräknar spänningsfall i procent samt spänningen. Spänningsfall och skenbar ström kan visas i dimensionstexter och i enlinjescheman för elcentraler.

 

13.  Nya egenskaper för enlinjescheman för elcentraler

[Electrical]

Enlinjescheman för elcentraler inkluderar nu nya egenskaper och tillåter att gamla och nya egenskaper uppdateras från schemaritningarna till scheman och vice versa. Alla strömrelaterade egenskaper kombineras nu under alternativet ”Power values” tack vare förbättringarna av ”Update circuits”.

”Cable code property” heter numera ”Cable” för att understryka att uppdateringarna påverkar hela kabeln.

 

14.  Förbättrade ljudberäkningsalternativ

[Ventilation och rör/beräkningar]

När man utför ljudberäkningar i ventilationsdesignen erbjuder MagiCAD många alternativ för hur man definierar vilka delar av ventilationsnätverket som ska tas i beaktande. Det går exempelvis att ignorera ljudet som genereras av kanaldelar i beräkningsresultaten. Användaren kan då justera beräkningarna utifrån lokala standarder och praxis.

 

15.  Förbättrad BCF-hanterare (BCF Manager)

Den förbättrade BIM Collaboration Format Manager (BCF-hanteraren) stöder import och export av rapporter i det senaste filformatet 2.0, vilket ger ökad kompatibilitet med fler programvaror från tredje part. De flytande dialogrutorna i BCF-hanteraren förblir öppna när användaren kontrollerar ett problem i BCF-rapporten och gör nödvändiga ändringar i modellen, något som sparar tid och förbättrar användbarheten. När problemet har åtgärdats kan användaren gå till nästa utan att behöva hämta rapporten på nytt däremellan. Andra användbarhetsförbättringar tar användarupplevelsen till nya nivåer med ökad flexibilitet vid hantering av teman och kommentarer.

 

16.  Förbättrad generering av rapporter och teckenförklaringar

I den nya MagiCAD-versionen är det smidigare att skapa rapporter eller teckenförklaringar utifrån ett valt område i modellen. Fördefinierade urvalsområden kan lagras i projektet och användas senare när beräkningar utförs eller teckenförklaringar skapas. I rapport- och teckenförklaringsverktygen finns alternativet ”Kontrollera dubbla poster” i MagiCAD Electrical för att säkerställa att onödiga dubbletter inte tas med i beräkningen.

 

17.  Modifiera områden istället för att rita om dem

Greppunkter läggs till linjer för att underlätta modifiering av befintliga områden, till exempel när arkitektritningar ändras under projektet. Dessutom är det nu möjligt att lägga till och ta bort knutpunkter, vilket ger mångsidigare möjligheter att ändra formen på ett område under projektet.  Klicka bara på en knutpunkt eller på mittpunkten i ett linjesegment och högerklicka sedan för att lägga till eller ta bort en knutpunkt.

 

18.  Förbättrade rörbalanseringsberäkningar

Den nya MagiCAD-versionen gör det mer flexibelt att formge rörnätverk med hjälp av alla zonventilstyper. Automatiska zonventiler kan placeras i huvudförgreningen, vilket kan omfatta nätverk balanserade med manuella zonventiler och radiatorventiler. Samtidigt kan man säkerställa att alla ventiler i hela nätverket justeras optimalt. De förbättrade balanseringsberäkningarna i MagiCAD stöder även nätverkskonfigurationer där manuella zonventiler installeras i både retur- och matarledningarna i samma nätverk.