Sök

MagiCAD Room för rumsdefinierade objekt och värmebehovsberäkningar

17.04.2019

MagiCAD Group

BIM
Intervjuer
MagiCAD for AutoCAD

Fler och fler beställare förstår innebörden av att använda sig av BIM-modeller för fastighetsförvaltning. Man kan samla all relevant data för en byggnad på ett och samma ställe. Detta kräver att konstruktörer inom alla discipliner loggar all data på rätt sätt. Ett sådant moment kan vara något så ”enkelt” som att rumsdefiniera objekt.

MagiCAD Room är en av våra moduler för AutoCAD som tillåter dig att på ett enkelt sätt rumsdefiniera alla objekt i en installationsritning. Beställare kan på så sätt spåra objekt som till exempel armaturer i sina FM-system.

Fokus på förvaltning redan i projekteringsfasen

Vid installationsprojektering av Nya Karolinska Solna (NKS) rumsdefinierade man alla objekt. Totalt omfattade projektet ungefär 330 000 kvadratmeter, innehållandes ca 8000 rum, 36 operationssalar och 630 enkelrum för inlagda patienter. Redan i projekteringsfasen var det mycket fokus på underhåll och fastighetsförvaltning då man ville att all data i BIM-modellen skulle stämma överens med verkligheten. I projektet använde man MagiCAD för att märka alla prylar med löpnummer, våning, rumsnummer och byggnad för att man enkelt skulle veta vad som skulle sitta vart i byggnaden.

Varje produkt får en egen identifieringskod

MagiCAD Room passar inte bara för stora projekt, med mer fokus på effektivare fastighetsförvaltning behöver alla typer av projekt se till att data om produkter är loggade på ett bra sätt. Genom att utgå från arkitektens 2D ritningen kan man enkelt kalkera av underlagt i MagiCAD Room för att skapa en rumsdatabas. Sedan i med MagiCAD Ventilation, Piping eller Electrical kan man plocka in modellen skapad i Room och automatiskt ge varje produkt information om utrymmesplacering. Denna information kan då användas till rapporter och materiallistor och ger även varje produkt en specifik produktidentifieringskod.

Utför värmebehovsberäkningar i ett nafs

Man kan på ett enkelt sätt utföra transmissionsberäkningar direkt i MagiCAD Room istället för att mata in alla värden i Excel och göra beräkningarna manuellt. Om man har ett platt underlag att utgå ifrån så kalkerar man av det för att skapa väggar, fönster och dörrar. Man anger hur kallt det är ute och hur varmt man vill ha inne och MagiCAD Room utför värmebehovsberäkningarna direkt i programvaran.

Magnus Göransson, vice VD på Sandbäckens Rör i Malmö AB jobbar med projektering och konstruktion har använt MagiCAD Room i drygt 14 år och tycker det är kanon. ”Det är tidsbesparande, man slipper beräkna i Excel och mata in detaljer så som U-värden, area, kvadratmeter fönster o.s.v. Vi använder Room så fort vi måste plocka ut en värmelast i våra projekt. Vilket är i stort sett i alla projekt vi jobbar med.”

Vill man utföra fler energiberäkningar kan man enkelt exportera modellen till IFC och sedan importera den till andra energiberäkningsprogram som till exempel MagiCAD Riuska eller IDA.

Bättre förståelse för en Room-modell än en Excel-lista

Men MagiCAD Room får man en mycket mer övergriplig bild över alla produkter och dess information istället för att lagra allting i en lång, lång Excel-lista. Samma gäller alla värden som behövs matas in för att utföra värmebehovsberäkningar manuellt. I MagiCAD Room-modellen ser du precis hur respektive rum ser ut med väggar, fönster och dörrar. Magnus från Sandbäckens Rör i Malmö AB håller fast vid att även om man måste rita upp en 3D-modell utifrån en platt A-ritning så sparar man mer tid än att använda sig av Excel.

Fler funktioner i MagiCAD Room:

  • Om du saknar 3D underlag från arkitekten kan du ej göra håltagning automatiskt, man kan då enkelt rita upp alla väggar i MagiCAD Room och sedan använda detta som underlag för håltagningen i MagiCAD Ventilation, Piping och Electrical.