MagiCAD Selection Tools

Öka effektiviteten i ditt arbete genom att konfigurera rätt produkter för ditt projekt

Ladda ner MagiCAD Connect-appen kostnadsfritt

MagiCAD Selection Tools är webbapplikationer som hjälper användare att välja och konfigurera rätt produkter för det aktuella projektet. När önskad produkt har konfigurerats kan den infogas direkt i ditt MagiCAD- eller Revit-projekt som ett BIM-objekt med korrekt tekniska data.

MagiCAD Selection Tools ger ett enkelt, tydligt och smidigt sätt att presentera komplexa el- och VVS-produkter. Till exempel kan verktyget föreslå produkter baserat på användarens inmatningar. Det kan också konfigurera rätt produktmått och därmed hjälpa användaren att göra rätt val.

MagiCAD Selection Tools visar 3D-modeller, bilder och dimensionsritningar. Användare har tillgång till datavisualiseringar med diagram och kan därmed fatta välgrundade beslut och öka effektiviteten i arbetet.

Kom igång med tre enkla steg

1. Ladda ner MagiCAD Connect 2. Öppna fliken MagiCAD Cloud/MagiCAD Cloud Selection Tools 3. Konfigurera och infoga produkter i MagiCAD-/Revit-projektet

När du har MagiCAD Connect installerat läggs MagiCAD-fliken till i MagiCAD- eller Revit-ribbon. När ett urvalsverktyg startas från MagiCAD Connect kan den konfigurerade produkten infogas i MagiCAD- eller Revit-projektet.

Alternativt kan MagiCAD-urvalsverktyg startas från webbläsaren, exempelvis: https://purus.magicloud.com.

Ladda ner MagiCAD Connect-appen kostnadsfritt

Selection Tools för Vallox-luftbehandlingsaggregat

Vallox Selection Tools ger användaren möjlighet att filtrera de tillgängliga lufthanteringsenheterna utifrån luftflödes- och tryckfallskrav. Luftflödes- och tryckfallskrav på kanalsystemet i MagiCAD- eller Revit-projektet skickas automatiskt till urvalsverktyget när det startas från applikationen med MagiCAD Connect.

Användaren kan sedan välja önskat luftbehandlingsaggregat (Air Handling Unit, AHU) i den filtrerade listan. Urvalsverktyget räknar fram den fläkthastighet som krävs av AHU för att tillgodose de krav som användaren matat in. Utöver 3D-geometri dimensioner, bild och produktegenskaper, ger applikationen också datavisualiseringar där användaren får tillgång till ventilations- och ljuddatadiagram. Vald produkt kan infogas direkt i en MagiCAD- eller Revit-ritning.

Se demonstrationen om hur Vallox Selection Tools fungerar:

Selection Tools för Purus-golvbrunnar

Med Purus Selection Tool väljer användaren en Purus-produktserie och urvalsverktyget erbjuder de tillgängliga konfigureringsalternativen. Användaren erbjuds den produkt som matchar valda konfigurationsalternativ, som också uppdateras om användaren ändrar konfigurationen. Den valda produktens 3D-geometri, måttskisser och egenskaper presenteras till höger på sidan. Vald produkt kan infogas direkt i ett MagiCAD- eller Revit-projekt.

Se demonstrationen om hur Purus Selection Tools fungerar: