MagiCAD 2022 är här!

Uppnå en ny nivå av precision och intelligens inom installationsprojektering

Funktioner för Revit Funktioner för AutoCAD Video

MagiCAD 2022 innehåller fler moderna verktyg och funktioner för att uppnå en ny nivå av precision och intelligens inom el- och VVS-projektering.

Den senaste versionen av MagiCAD innehåller flera nya funktioner för el- och VVS-projektering till Autodesks Revit- och AutoCAD-plattformar. MagiCAD gör det möjligt för installationsprojektörer att skapa arbete som är mycket exakt och lätt att anpassa för vidare användning.

Några av de senaste funktionerna MagiCAD 2022 för Revit

MagiCAD 2022
Ventilation

Exakt kanalmodellering med nya kopplingstyper

Nya kopplingstyper (hane/hona) för kanaldetaljer eliminerar behovet av ytterligare kanaldetaljer och ger nya projekteringsmöjligheter. Den förbättrade precisionen gör också modellen bättre lämpad för installationen.

Se video på Youtube »

MagiCAD 2022
Electrical

Förbättrad ”Connections to Mechanical”-funktion

Flera förbättringar av ”Connections to Mechanical”-funktionen möjliggör enklare hantering av anslutningsnoder.

MagiCAD 2022
Piping

Förkonfigurerade rör- och avloppsrörserier

MagiCAD inkluderar nu en uppsättning förkonfigurerade rör- och avloppsrörserier klara för användning. Serien innehåller en uppsättning rördelar i kompatibla storlekar för ett rör- eller avloppssystem. Du väljer rör- och avloppsrörserie i MagiCAD Cloud.

MagiCAD 2022
Piping

Skapa och installera kombinationer av avloppsprodukter

Kombinera avloppsprodukter, som tvättställ och vattenlås, i datasetet och sedan installera dem som en kombination i modellen. Med produktkombinationer blir det enklare att skapa avloppslösningar och lägga till liknande system i modellen.

MagiCAD 2022
Common

Genomför snabba och exakta dragningsjusteringar med det nya ”Segment Adjustment”-verktyget

Det nya ”Segment Adjustment”-verktyget gör det möjligt att passa in befintliga segment med millimeterprecision. Ange bara avstånd eller en förskjutning och välj de element som ska flyttas.

Se video på Youtube »

MagiCAD 2022
Common

Anpassa löpnumreringslogiken med indexområden

Med indexområden kan du anpassa löpnummerlogiken i delar av en modell och lättare hitta objekt utifrån löpnummer.

Se video på Youtube »

MagiCAD 2022
Common

Konfigurera och använd klassificeringssystem

Ny funktionalitet och ett arbetsflöde som gör det möjligt för användare att konfigurera och använda olika klassificeringssystem.

MagiCAD 2022
Ventilation

Använd fördelningslådor vid ventilationsprojektering

Fördelningslådor underlättar kanaldragning i begränsade utrymmen och gör det enklare att skapa mer realistiska ritningar i installationssyfte.

MagiCAD 2021 UR-2
Common

Batch Manager

Spara kombinationer av utvalda funktioner som batch-processer som automatiskt utförs innan man skriver ut, sparar eller exporterar. På så vis kan man säkerställa att sparade modeller och exporterade filer alltid är uppdaterade med de senaste ändringarna.

Se video på Youtube »

MagiCAD 2021 UR-2
Piping

Enkel radiatorinstallation med radiatorkoppel

Installera radiatorer med färdiga radiatorkoppel som innehåller alla komponenter som behövs. Radiatorkoppel gör det mycket enklare att genomföra radiatorinkopplingar och jämföra olika inkopplingsalternativ.

Se video på Youtube »

MagiCAD 2021 UR-1
Calculations, Piping

Sammanlagringsberäkningar för värme- och kylsystem

Samanlagringsfaktorer gör det möjligt att beräkna det praktiska verkliga flödet i ett värme- eller kylsystem när det används. Detta möjliggör systemoptimering för att minimera kostnader och energiåtgång.

MagiCAD 2021 UR-1
Ventilation, Piping, Electrical

Urvalsverktyg för LOD (Level of Detail)

Olika faser i ett BIM-projekt har olika krav på geometrisk detaljnivå. LOD-urvalsfunktionen med förkonfigurerade alternativ möjliggör snabb och smidig justering av önskad LOD-nivå.

Några av de senaste funktionerna MagiCAD 2022 för AutoCAD

MagiCAD 2022
Piping

Justera erfordrad radiatoreffekt för inklädda radiatorer

Ange en korrektionsfaktor för den erfordrade radiatoreffekten för inklädda och roterade radiatorer.

MagiCAD 2022
Electrical

Använd automatisk matningsgrupp i enlinjescheman

Lägg till en matningsgrupp i ett enlinjeschema för att automatiskt visa data från matningsgruppen och dess matningskabel.

Se video på Youtube »

MagiCAD 2022
Piping, Ventilation, Electrical, Sprinkler

Uppdaterad ”Connection Node”-funktion

Den uppdaterade Connection Node-funktion erbjuder större flexibilitet och översikt i Connection Node hanteringen.

Se video på Youtube »

MagiCAD 2022
Piping, Ventilation, Electrical, Sprinkler

Tilldela disciplinspecifika håltagningsmått för håltagningar

Tilldela disciplinspecifika håltagningsmått att skapa exakta håltagningar för ventilations-, rördragnings- och elkanalisations-segment i samma projekt och håll koll på uppdateringar med tidsstämplar.

Se video på Youtube »

MagiCAD 2022
Piping, Ventilation, Sprinkler

Visa ytterligare information i system- och installationsdialoger

Systemdialogerna innehåller beräkningsmetodsinformation och produktinstallationsdialogerna innehåller parametrar från projektet.

Se video på Youtube »

MagiCAD 2022
Electrical

Elcentral- och Host-områden finns nu bland objektvalsalternativen

Elcentral- och Host-områden har lagts till i de fördefinierade objektvalsalternativen. Dessutom kan du nu lägga till ytans area i en områdessammanfattning när du definierar ett Host-område.

MagiCAD 2021 UR-2
Piping

Enkel radiatorinstallation med radiatorkoppel

Installera radiatorer med färdiga radiatorkoppel som innehåller alla komponenter som behövs. Dessa radiatorkoppel gör det mycket enklare att genomföra radiatorinkopplingar och jämföra olika inkopplingsalternativ.

Se video på Youtube »

MagiCAD 2021 UR-2
Electrical

Ändra projekt för flera ritningar samtidigt

Slå ihop flera ritningar samtidigt till ett projekt med ”Change project-funktionen”, vilket tidigare behövdes göras en ritning i taget. Genom att kunna lägga flera ritningar i grupp till ett nytt projekt slipper man uppdatera separat utfört projekteringsarbete till en central modell vilket sparar tid och säkerställer att alla ritningar som behövs finns med i sammanslagningen.

MagiCAD 2021 UR-2
Schematics

Använd förkonfigurerade symboler för att enkelt skapa schemaritningar över luftbehandlingsaggregat (driftkort)

När du placerar en symbol på den aktuella schemaritningen så kommer MagiCAD att rita tillhörande kablar och anslutningspunkter automatiskt utan något manuellt arbete.

Se video på Youtube »

MagiCAD 2021 UR-1
Piping

Ny funktion för radiatoranslutning

En ny funktion som automatiserar radiatoranslutningarna till stamrör och ger avancerade anslutningsalternativ. Du kan också förhandsgranska olika alternativ för att undersöka potentiella alternativ och på sätt vara säker på att en optimerad konstruktion väljs.

Se video på Youtube »

MagiCAD 2021 UR-1
Calculations, Piping

Sammanlagringsberäkningar för värme- och kylsystem

Sammanlagringsberäkningar gör det möjligt att beräkna det praktiska verkliga flödet i ett värme- eller kylsystem när det används. Detta möjliggör systemoptimering för att minimera kostnader och energiåtgång.

MagiCAD 2021 UR-1
Ventilation, Piping, Electrical, Sprinkler

Definiera upphöjda eller nedsänkta golvytor

Rita golvytor med en anpassad förskjutning från våningens standardgolvnivå. Med den nya funktionen kan du ta upphöjda och nedsänkta golvytor i beaktande vid el och VVS-konstruktion.

Se video på Youtube »

Kontakta oss om du vill veta mer om MagiCAD 2022

Enter your inquiry here.
First Name*
Last name*
E-mail*
Phone
Company*
City*
Business Sector SE*
Ja, jag skulle vilja prenumerera på ert nyhetsbrev
All personlig information kommer att hanteras enligt MagiCADs Privacy Policy