MagiCAD Ventilation och MagiCAD Piping är kompletta lösningar för projektering och beräkning av kanal- och rörsystem. MagiCAD är ett CAD-program där du ritar din VVS-installation enkelt med automatiska funktioner som minskar risken för misstag.

Projektera enkelt med verkliga produkter. Med MagiCAD får du tillgång till världens största produktdatabas med installationsprodukter från marknadsledande tillverkare. Det ska vara enkelt att göra rätt från början. När du projekterar med verkliga produkter får du veta direkt om en produkt är lämplig i den planerade installationen, såväl tekniskt som utrymmes- och funktionsmässigt.

Svenska standarder & beräkningar baserat på tekniska data. Du kan enkelt göra tekniska beräkningar så som dimensionering, balansering, tryckfall och ljud. Det går även att beräkna med våra produktdatabaser då alla innehåller korrekt tekniska data från tillverkarna.

Enklare samordning med MagiCAD. Som en fullskalig BIM-lösning erbjuder MagiCAD utmärkta möjligheter för projektsamarbete vilket förenklar samordning för alla typer av projekt. Möjlighet för datautbyte i BuildingSMART-certifierat IFC 2×3 CV2.0 MEP Export format, projektgranskning och leverans med BCFzip BIM Collaboration Format.

 

Intresseanmälan för webbdemo i MagiCAD

Ett urval av funktioner från MagiCAD Ventilation & Piping

 • AutoCAD eller Revit, eller både och?
  MagiCAD är helt kompatibelt med de senaste versionerna av Autodesks AutoCAD och Revit
 • Lokaliserade projektmallar och symboler
  Standardisera och starta nya projekt snabbare
 • Stöd för 2D-ritningar av 3D-modeller
  Projektera i 3D och 2D och producera 3D-modeller och 2D ritningar med symboler
 • Automatiserade funktioner för att rita
  Automatisering för kanal- och rördragningar, korsningar, kopplingar, böjar, produktinkopplingar
 • Plugin för urvalsverktyg
  Speciellt utvecklade produktvals- och installationsverktyg för ventilations- och rörsystem, inklusive luftdon, klimatbafflar, fläktluftsvärmare, luftbehandlingsaggregat, radiatorer osv.
 • Integrerade tekniska beräkningar
  Bland annat för tryckfall, ljudberäkningar för enskilda rum och för hela ventilationssystem, effektberäkningar osv.
 • Beräkningar baserade på produktdata
  Omfattande tekniska beräkningar baserade på tillverkarnas verifierade produktdata, vilket möjliggör korrekta inställningsvärden av injusteringsventiler, injusteringsspjäll och don
 • Provisions for Voids
  Skapa Provisions for Voids (Builder’s Work) ritningar och koordinera med A och K
 • Kollisionskontroller & MagiCAD Clash Detection
  Förenkla samordningen med kollisionskontroller och vår nya funktion ”MagiCADs Clash detection”
 • Maximera fördelarna med BIM i MagiCAD
  MagiCAD är en komplett BIM-lösning och har allt du behöver även för de mest krävande BIM-projekten

MagiCAD Ventilation MagiCAD Piping

Se MagiCAD in action

MagiCAD för AutoCAD – Legend Tool, symbolförteckning direkt i ritningarna

 

MagiCAD för AutoCAD – Standard Connection Tool på cirkulära och rektangulära kanaler

 

MagiCAD för Revit – MagiCAD Clash Detection

 

MagiCAD för Revit – Installation av avlopp och beräkningar

 

Kom igång enkelt

Vi tycker att det är viktigt att våra användare snabbt kommer igång med att börja använda MagiCAD på rätt sätt. Det görs enklast genom att boka in sig på någon våra kurser och teckna supportavtal. Läs mer om våra MagiCAD-kurser här.

Startpaket
Med MagiCADs-startpaket får du allt som du behöver för att snabbt komma igång och börja projektera.

Kontakta oss för mer info om MagiCAD

 

Läs om vad våra kunder tycker om MagiCAD

”MagiCADs integrerade beräkningsfunktioner ger exakta resultat under projekteringsarbetet, vilket gör det mycket lättare att upptäcka och lösa potentiella funktionsproblem i designen.”

Läs hela referensprojektet här

”MagiCADs 3D-funktion har varit ovärderlig och gjort att man mycket enklare har fått en övergriplig bild av huset. Även MagiCADs beräkningar har varit till stor hjälp då det är ett komplext hus.”

Läs hela referensprojektet här

”MagiCADs omfattande produktdatabas tillsammans med beräkningsfunktionerna innebär en stor fördel ur ett samordnings- och beräkningsperspektiv, även ritningshantering och administration kring utskick av handlingar etc. blir mer effektivt.”

Läs hela referensprojektet här