Sök

MagiCADs IFC-funktion i Revit gör ditt liv lite enklare

19.08.2019

MagiCAD Group

Funktioner
MagiCAD
MagiCAD for Revit

Vad är IFC?

För att överföra och utbyta information mellan olika CAD- och beräkningsprogram används IFC-standard. I och med att olika CAD-system och beräkningsprogram jobbar med olika standarder och filformat fungerar IFC-formatet som mellanhand.

Industry Foundation Classes (IFC) är en industristandard som är oberoende av programvara och som ska fungera för information relaterad till en byggnad eller ett byggnadsverk under hela dess livscykel. Standarden ger strukturen för en informationsmodell av en byggnad.

IFC är ett öppet, textbaserat filformat som används för att skicka data mellan aktörer som normalt använder olika CAD- och beräkningsprogram och som inte kan läsa varandras filer. Olika filformat exporteras till en IFC-fil som sedan kan läsas av de olika programmen eller slås ihop med andra IFC-filer.

Varför IFC?

Syftet med IFC är att utveckla en standard för att överföra information om byggnadsdelar, oberoende av programvara och dataplattform.

IFC täcker in en mängd objekttyper så som

  • byggnadsdelar, till exempel tak, väggar, dörrar och fönster
  • installationer i byggnaden, till exempel kanaler, rör, elstegar och apparater
  • varje objekts egenskaper och relationer till andra objekt.

Organisationen bakom IFC-standarden är Industry Alliance for Interoperability (IAI). Inom IAI pågår arbetet med att definiera, certifiera och publicera så kallade IFC-definitioner som programvaruutvecklare kan använda i sina program för import- och exportfunktionalitet.

IFC med MagiCAD vs Revit

MagiCAD tillför viss effektiviseringshöjande funktionalitet i Revit, till exempel produktinnehåll och tekniska beräkningar på VVS-sidan. När det kommer till IFC-exporten så är det några skillnader mellan vad MagiCAD respektive Revit exporterar:

  • MagiCAD exporterar endast MEP-objekt, det vill säga el- och VVS-objekt.
  • Revit exporterar alla objekt som finns i modellen; A-, K-, E- och VVS-objekt.

Beroende på vilken aktör i projektet som ska få tillgång till IFC-filen så varierar behovet av data och därför också vilken IFC-export som är att föredra.

Så fungerar IFC-export i MagiCAD

Följande steg genomförs vid en IFC-export i MagiCAD:

  • Skapa innehåll/gör modellen.
  • Bestäm vilken data som ska vara med i modellen/exporten.
  • Bestäm om en ny fil ska skapas eller om filen ska läggas till i en redan befintlig fil.
  • Exportera
  • Spara eventuellt konfigurationen för att exportera IFC-filer på samma sätt vid ett senare tillfälle.

I en IFC-export med MagiCAD är det enkelt att lägga till mer data i objekten, så kallade ”property sets”. Det kan till exempel vara hastighet, flöde, ljud eller tryckfall. MagiCAD har ett verktyg för detta där parametrarna väljs från en lista som genererats från det aktuella projektet. Med MagiCAD kan man även definiera var origo (baspunkten) ska placeras.

Olika aktörer i projektet kan komplettera, ta bort eller ersätta data i IFC-filen allt eftersom, utifrån sitt expertområde.

En funktion som underlättar och kvalitetssäkrar arbetet är att det med MagiCADs IFC-export går att skapa exportkonfigurationer som kan sparas och återanvändas. Konfigurationerna sparas per projekt. Så kallad batchexport underlättar också arbetet. En sådan export kan användas via manuell start eller en schemalagd start, det vill säga IFC-filen genereras vid ett specifikt klockslag för att sedan distribueras till önskade användare/projektdeltagare på lämpligt sätt.