Tovenco MagiCAD Cloud Selection Tool


MagiCAD Connect for Revit »
MagiCAD Connect for AutoCAD »
Online version* »

* To insert the product to the BIM project, please use MagiCAD Connect instead.


Med Tovencos MagiCAD Cloud Selection Tool kan användaren konfigurera och göra beräkningar för Tovencos storkökskåpor. Urvalsverktyget är integrerat i MagiCAD med MagiCAD Connect, vilket innebär att användaren kan infoga konfigurerade kökskåpor direkt i sina MagiCAD- och Revit-projekt.

Användaren anger vilka specifikationer och egenskaper kåpan måste ha. När konfigurationen är klar kan den valda kåpan importeras direkt i en ritning. Användaren kan också exportera en PDF-utskrift av den konfigurerade fläkten.


 

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Direct link: https://www.magicad.com/sv/mc_selection_tools/tovenco-selection-tool/

« BACK TO SELECTION TOOLS