Common Tools

Smarta och effektiva funktioner som finns tillgängliga i alla MagiCAD-moduler

Common Tools i MagiCAD för Revit är effektiva och smarta funktioner som finns tillgängliga i alla MagiCAD-moduler. Funktionerna är mycket användbara för el- och VVS-projektörer som arbetar med BIM-modeller i Revit.

Kontakta oss om du vill veta mer om MagiCAD och Common Tools.

Utvalda funktioner

Ladda ned standard Revit RFA till dina projekt

Med det dynamiska användargränssnittet för produktval och installat...

Läs mer

Sök och hämta produkter från MagiCAD Cloud – Europas största produktbibliotek för installation.

MagiCADs produktbibliotek innehåller ett brett urval av produktdataba...

Läs mer

Verktyg för håltagningsunderlag (Provisions for Voids & Voids Manager)

Ett verktyg som möjliggör BIM-arbetsflöde mellan flera parter.

Läs mer

Segmentsdelningsverktyg

Används för att dela kanaler, rör och kabelstegar till standardlängder.

Läs mer

Verktyg för löpnummer (Running Index Tool)

Komponenter och utrustning tilldelas löpnummer med unika justerbara numreringsformat.

Läs mer

Parameterkonfiguration och sammanslagning (Parameter Configuration & Merge)

Slår samman parametrar automatiskt.

Läs mer

Verktyg för att länka kalkylblad (Spreadsheet Link Tool)

Underlättar import och export av information.

Läs mer

Find & Replace

Ersätter valfri produkttyp med en liknande produkt.

Läs mer

BCF-hanterare

Möjliggör samarbete inom BIM-projekt.

Läs mer

IFC-export- och egenskapshanterare (Property Set Manager)

Exporterar filer enligt IFC 2×3 v.2 eller IFC 4.

Läs mer

Legend Tool – förklaringstexter

Skapar och uppdaterar förklaringstexter enligt din konfiguration.

Läs mer

Clean-up & Deliver tool

Tar bort all tillverkarspecifik information i projektet.

Läs mer

Common Tools i MagiCAD för AutoCAD är effektiva och smarta funktioner som finns tillgängliga i alla MagiCAD-moduler. Funktionerna är mycket användbara för el- och VVS-projektörer som arbetar med BIM-modeller i AutoCAD.

Kontakta oss om du vill veta mer om MagiCAD och Common tools.

Utvalda funktioner

Kollisionskontroll

Upptäck automatiskt kollisioner mellan el- och VVS-system, konstruktion och/eller arkitektobjekt.

Läs mer

Sök och hämta produkter från MagiCAD Cloud – Europas största produktbibliotek för installation.

MagiCADs produktbibliotek innehåller ett brett urval av produktdataba...

Läs mer

Verktyg för håltagningsunderlag (Provision for Voids)

Ett verktyg som möjliggör BIM-arbetsflöde mellan arkitekter och konstruktörer.

Läs mer

Snittverktyg (Section Tool)

Skapa snittvyer i modellen och lägg till anteckningar.

Läs mer

Verktyg för löpnummer (Running Index Tool)

Ett smidigt och effektivt sätt att numrera komponenter och utrustning med unika konfigurerbara numreringsformat.

Läs mer

Find & Replace

Gör det möjligt att ersätta en specifik produkt med en liknande utan frånkoppling eller positionsändring.

Läs mer

BCF-hanterare

Möjliggör samarbete inom BIM-projekt.

Läs mer

IFC-export- och egenskapshanterare (IFC Export & Property Set Manager)

Exporterar filer enligt IFC 2×3 v.2 eller IFC 4.

Läs mer

Legend Tool - förklaringstexter

Med det här verktyget kan du skapa och uppdatera förklaringstexter enligt din konfiguration.

Läs mer