Gsite

Gsite

är en programvara som används för att få kontroll och överblick över byggprojekt

Logga in på Gsite-portalen  Skapa ett konto

MagiCAD Group lanserar nu ett imponerande digitalt verktyg för byggarbetsplatser, Gsite. Gsite är en programvara som används för att få kontroll och överblick över byggprojekt. Det förenklar hanteringen av kvalitet- och säkerhetsfrågor och ger automatisk genererad statistik från projekten.

Programmet hjälper dig även att hålla koll på projektets leveranser och byggnadsdelar samt dess generella framdrift. Vår konstruktionslösning har använts i fler än 2 000 projekt globalt, allt från mindre bostäder till skyskrapor.

KONTAKTA OSS

Enter your inquiry here*
E-mail*
All personlig information kommer att hanteras enligt MagiCADs Privacy Policy

Field

Kvalitets- och säkerhetskontroller

Skapa och följ kvalitets- och säkerhetsärenden direkt från en tele...

Läs mer

Direktkommunikation på arbetsplatsen

Kommunicera direkt till enskilda personer eller specifika grupper via ...

Läs mer

Rapporter, prestationer och visualisering

En automatisk genererad dashboard med tydlig statistik ger dig en tydl...

Läs mer

Progress

Delge och koordinera med smartphone

Skapa och skicka ut uppgifter från en smartphone direkt till teamet p...

Läs mer

Rapportering, arkivering, ändringar och ansvar

All information som är kopplat till uppgifter är alltid automatiskt ...

Läs mer

Granskning och bedömning av utfall

Få feedback på alla statusuppdateringar på uppgifter och aktivitete...

Läs mer

Track

Synka checklistor med tidsplaner

Sätt upp egna gateways och checklistor som ditt material eller proces...

Läs mer

Component tracking

Component tracking tillåter användning av automatiskt genererade QR-...

Läs mer

Visualisera tillstånd I BIM-modellen

Visualisera vad som händer i ditt projekt genom BIM-modellen. En full...

Läs mer