Gsite

En programvara som används för att få kontroll och överblick över byggprojekt

Delta i vårt kommande webinar för att
se hur du kan minska administrationen
i byggprojekt med 20%

Förenkla filhantering för byggprojekt med Gsite File Manager

25 mars, kl 13.30-14.00 | Registrera dig här

Introducerar en digital lösning för byggprojekt, Gsite

En centraliserad plattform för projektledning och informationshantering i byggprojekt.

Digitaliseringen har förändrat byggbranschen och förbättrat produktiviteten, lönsamheten och kvaliteten i projekten. Allt fler företag har insett fördelarna med att använda digitala lösningar och har därmed kunnat få en konkurrensfördel genom att snabbt kunna anpassa sig och vara flexibla.

Denna övergång kompliceras dock av det faktum att de flesta lösningar är mycket specialiserade och hanterar mycket begränsade problem. Det i sin tur gör att man behöver använda sig av flera separata verktyg, vilket skapar en miljö som är svår att underhålla och svår för slutanvändaren att navigera i.

Programvaran Gsite erbjuder en komplett molnbaserad lösning för byggstyrning och eliminerar behovet av att ha flera verktyg för olika uppgifter. Gsite är en central plattform som svarar upp mot behoven inom olika delar av byggprocessen, som hantering av frågor kring kvalitet, säkerhet, hantering av projektdata samt händelse- och utvecklingsrapporter. De olika byggstyrnings­funktionerna i Gsite gör det möjligt att förverkliga fördelarna med digitalisering oavsett projektets eller företagets storlek.

Prenumerera på våra nyhetsbrev för fri tillgång till våra inspelade webinar ›

Gsite förenklar våra skyddsronder samt minimerar behovet av administration då vi enkelt kan exportera ut färdiga protokoll vilket sparar oss värdefull tid som annars spenderas på administration av protokoll.

Albin Sigvardsson, MVB
Läs fallstudien ›

Allt samlat i ett digitalt verktyg

Ju fler lösningar som du använder desto svårare är det att kombinera all data i dem för att framhäva och synliggöra projektets status och händelser. Vid användning av olika lösningar innebär det även att specifika kompetenser och extra administration krävs, vilket kan väcka motstånd hos alla aktörer inom projektet. Ytterliggare en utmaning är att hitta och behålla personal med rätt kompetens för att kunna hantera de olika lösningarna.

Gsite bemöter de här utmaningarna och ger en enhetlig plattform för byggstyrning och projektkommunikation. Det innebär att du kan hantera flertalet scenarion, uppgifter och åtgärder från en enda applikation med integrerade funktioner för direktkommunikation och dokumentation. 

All projektinformation lagras i Gsite Cloud och projektets aktörer har alltid tillgång till uppdaterad information, vilket skapar större transparens och bättre förutsättningar för ett effektivt samarbete i teamet.

Med den inbyggda funktionen för direktkommunikation kan alla projektmedlemmar kommunicera i realtid om allt från ett registrerat säkerhetsproblem till innehållet i nästa planeringsmöte.

All kommunikation sparas centralt och länkas till relevanta frågor, ärenden eller uppgifter. Det innebär att det till skillnad från traditionella kommunikationsverktyg är lätt att hitta all relevant information eller kontexten för en viss fråga eller diskussion.

Enkel kommunikation

Gsite är ett enkelt verktyg som förenklar våra förbesiktningar och ­skydds­ronder i projektet. Det absolut nyttigaste är att all information hamnar på ett och ­samma ställe och är lättillgänglig.

Patrik Kirves, Front
Läs fallstudien ›

Gsite Field

Kvalitets- och säkerhetsmodul

När du är på plats i projekten behöver du inte längre oroa dig över att behöva komma ihåg alla problem och detaljer, eller göra noteringar på handskrivna anteckningar som är lätta att tappa bort. Med Gsites mobilapp är det lätt att fotografera, filma, beskriva och kategorisera alla problem eller händelser och sedan tilldela dem till rätt person direkt i din smartphone. Det blir minimalt med fördröjningar i kommunikationen och alla projektmedlemmar kan enkelt komma åt all information när som helst.

Genom att lagra projektdata digitalt med Gsites mobilapp blir det enklare att hantera olika protokoll och projektdokumentation. Eftersom all information är lätt att komma åt i systemet tar det bara några klick att producera och skriva ut den dokumentation som krävs.

Statistik om registrerade problem, deras kategorier, ansvariga underleverantörer med mera samlas automatiskt i instrumentpaneler där det är lätt att identifiera trender och utvecklingen i ditt projekt.

Gsite Progress ger en komplett översikt över de dagliga framstegen i projektet. Aktiviteter och uppgifter i projektets övergripande schema är lättåtkomliga i systemet och kan följas upp på plats. Veckorapporteringen blir mycket enklare då information om exempelvis uppföljning av aktiviteter, förseningar, antalet arbetare, arbetslogg, bilder och kommentarer kan registreras för varje enskild aktivitet direkt i Gsites mobilapp.

När all information om förseningar och generell framdrift för varje separat underleverantör är tillgänglig i ett centralt system, blir projektet mer transparent och det går lättare att rapportera.

All registrerad information sammanfattas automatiskt och visas med olika alternativ för instrumentpaneler, listor och Gantt-scheman.

Gsite Progress

Modul för uppgiftshantering

Gsite Track

Modul för komponentspårning

Gsite Track är ett kraftfullt och flexibelt verktyg som gör det möjligt för dig att styra spårningsprocessen och följa material och processer på plats på ett visuellt och tydligt sätt.

Material som prefabricerade element kan vara krävande att spåra. Men då det går att länka QR-koder till enskilda element kan alla aktörer i projektet följa dem i Gsite-appen genom hela leveranskedjan, från fabrik till slutlig installation. Så fort QR-koden har skannats uppdateras BIM-modellen (om en sådan skapats för projektet) automatiskt med status för motsvarande element.

Med komponentspårning har alla tillgång till den senaste informationen om förändringar och händelser som rör de spårade elementen eller processerna. Genom en visuell överblick över den aktuella statusen gör modulen det även möjligt för dig att snabbt ge intressenter en rapport om hur projektet går.

MagiCAD Group lanserar nu ett digitalt verktyg för byggprojet, Gsite.  

Gsite är en programvara som används för att få kontroll och överblick samt förenklar hanteringen av kvalitet- och säkerhetsfrågor och ger automatisk genererad statistik och data från projekten. Programmet hjälper dig även att hålla koll på projektets händelser och byggnadsdelar samt projektets generella framdrift. Vår lösning har använts i fler än 2 000 byggprojekt globalt, i allt från mindre bostäder till skyskrapor.

Field

Kvalitets- och säkerhetskontroller

Skapa ärenden och checka av punkter under t.ex. en skyddsrond/KMA...

Läs mer

Direktkommunikation på arbetsplatsen

Kommunicera direkt till enskilda personer eller specifika grupper via ...

Läs mer

Rapporter, prestationer och visualisering

Automatiskt genererade dashboards med tydlig statistik ger dig en ...

Läs mer

Progress

Delge och koordinera projektets arbetsmoment

Skapa och skicka ut uppgifter från en smartphone direkt till teamet p...

Läs mer

Rapportering, arkivering, ändringar och ansvar

All information och kommunikation är sparad i molnet per automatik. ...

Läs mer

Granskning och bedömning av utfall

Få statusuppdateringar på händelser och aktiviteter i projektet. ...

Läs mer

Track

Synka checklistor med tidsplaner

Sätt upp egna kontrollpunkter och checklistor som dina byggdelar e...

Läs mer

Component tracking

Component tracking tillåter användning av automatiskt genererade Q...

Läs mer

Visualisera tillstånd I BIM-modellen

Visualisera vad som händer i ditt projekt genom BIM-modellen. En full...

Läs mer