Gsite

Gsite

är en programvara som används för att få kontroll och överblick över byggprojekt

Logga in på Gsite-portalen  Skapa ett konto

MagiCAD Group lanserar nu ett digitalt verktyg för byggprojet, Gsite.  

Gsite är en programvara som används för att få kontroll och överblick samt förenklar hanteringen av kvalitet- och säkerhetsfrågor och ger automatisk genererad statistik och data från projekten. Programmet hjälper dig även att hålla koll på projektets händelser och byggnadsdelar samt projektets generella framdrift. Vår lösning har använts i fler än 2 000 byggprojekt globalt, allt från mindre bostäder till skyskrapor. 

KONTAKTA OSS

Enter your inquiry here*
E-mail*
All personlig information kommer att hanteras enligt MagiCADs Privacy Policy

Field

Kvalitets- och säkerhetskontroller

Skapa ärenden och checka av punkter under t.ex. en skyddsrond/KMA...

Läs mer

Direktkommunikation på arbetsplatsen

Kommunicera direkt till enskilda personer eller specifika grupper via ...

Läs mer

Rapporter, prestationer och visualisering

Automatiskt genererade dashboards med tydlig statistik ger dig en ...

Läs mer

Progress

Delge och koordinera projektets arbetsmoment

Skapa och skicka ut uppgifter från en smartphone direkt till teamet p...

Läs mer

Rapportering, arkivering, ändringar och ansvar

All information och kommunikation är sparad i molnet per automatik. ...

Läs mer

Granskning och bedömning av utfall

Få statusuppdateringar på händelser och aktiviteter i projektet. ...

Läs mer

Track

Synka checklistor med tidsplaner

Sätt upp egna kontrollpunkter och checklistor som dina byggdelar e...

Läs mer

Component tracking

Component tracking tillåter användning av automatiskt genererade Q...

Läs mer

Visualisera tillstånd I BIM-modellen

Visualisera vad som händer i ditt projekt genom BIM-modellen. En full...

Läs mer