MagiCAD Comfort & Energy

MagiCAD Room och RIUSKA, en mångsidig applikation för klimat och energisimulering, i ett och samma paket för AutoCAD

MagiCAD Comfort & Energy för AutoCAD omfattar MagiCAD Room och Riuska. Ett effektivt och mångsidigt komfort- och energisimuleringsprogram i ett paket. MagiCAD Room erbjuder verktyg för att modellera byggnadens 3D-geometri och definiera utrymmen enligt konstruktionskrav. I de fall detaljerade värme- och kylbehovsberäkningar eller omfattande energiförbrukningsberäkningar krävs, måste energisimuleringsverktyget Riuska läggas till i programvaruportföljen.

Med Riuska kan termiska förhållanden för en byggnad och dess utrymmen beräknas i olika last- och väderförhållanden. Programmet baseras på många års utveckling hos Granlund och verktygets kärna är det internationellt erkända simuleringsprogrammet DOE 2.1E.

Riuska kan användas till följande uppgifter:

  • Säkerställa överensstämmelse med målen för klimat- och energiprestanda
  • Temperaturer i lokaler på sommaren respektive vintern
  • Jämförelse av klimatkvalitetsnivåer inomhus
  • Jämförelse av arkitektoniska lösningar (fönster, fönsterskydd, fasadlösningar)
  • Jämförelse och dimensionering av system
  • Analys av problematiska utrymmen
  • Energiförbrukning i byggnader och byggsystem
  • Prognostiserad förbrukning av underhåll

Riuska tar hänsyn till strukturer, massivitet, lokalt väder, termiska laster, användningstider och så vidare.

Ladda ner produktblad – MagiCAD Comfort & Energy för AutoCAD

Intelligent lösning för klimatkontroll och energioptimering

Beräkningar för temperaturer i lokaler på sommar och vinter

RIUSKA tar hänsyn till strukturer, massivitet, lokalt väder, termisk...

Läs mer

Energiförbrukning i byggnader och byggsystem

RIUSKA kan användas för simulering av energiförbrukning, inomhusluf...

Läs mer

Importera BIM-modeller

Byggnadens geometri importeras till RIUSKA via BIM-modeller (IFC) som ...

Läs mer

Jämförelse av olika lösningar

Möjlighet att enkelt simulera och jämföra olika alternativ är…

Läs mer

Säkerställa att målen uppnås

Med RIUSKA är det enkelt att kontrollera om modellen faktiskt uppfyll...

Läs mer