MagiCAD Comfort & Energy

MagiCAD Room och RIUSKA, en mångsidig applikation för klimat och energistimulering, i ett och samma paket i AutoCAD

MagiCAD Comfort & Energy för AutoCAD omfattar MagiCAD Room och Riuska. Ett effektivt och mångsidigt komfort- och energisimuleringsprogram i ett paket. MagiCAD Room erbjuder verktyg för att modellera byggnadens 3D-geometri och definiera utrymmen enligt konstruktionskrav. I de fall detaljerade värme- och kylbehovsberäkningar eller omfattande energiförbrukningsberäkningar krävs, måste energisimuleringsverktyget Riuska läggas till i programvaruportföljen.

Med Riuska kan termiska förhållanden för en byggnad och dess utrymmen beräknas i olika last- och väderförhållanden. Programmet baseras på många års utveckling hos Granlund och verktygets kärna är det internationellt erkända simuleringsprogrammet DOE 2.1E.

Riuska kan användas till följande uppgifter:

 • Säkerställa överensstämmelse med målen för klimat- och energiprestanda
 • Temperaturer i lokaler på sommaren respektive vintern
 • Jämförelse av klimatkvalitetsnivåer inomhus
 • Jämförelse av arkitektoniska lösningar (fönster, fönsterskydd, fasadlösningar)
 • Jämförelse och dimensionering av system
 • Analys av problematiska utrymmen
 • Energiförbrukning i byggnader och byggsystem
 • Prognostiserad förbrukning av underhåll

Riuska tar hänsyn till strukturer, massivitet, lokalt väder, termiska laster, användningstider och så vidare.

Ladda ner produktblad – MagiCAD Comfort & Energy för AutoCAD

Intelligent lösning för klimatkontroll och energioptimering

Beräkningar för temperaturer i lokaler på sommar och vinter

RIUSKA tar hänsyn till strukturer, massivitet, lokalt väder, termisk...

Läs mer

Energiförbrukning i byggnader och byggsystem

RIUSKA kan användas för simulering av energiförbrukning, inomhusluf...

Läs mer

Importera BIM-modeller

Byggnadens geometri importeras till RIUSKA via BIM-modeller (IFC) som ...

Läs mer

Jämförelse av olika lösningar

Möjlighet att enkelt simulera och jämföra olika alternativ är…

Läs mer

Säkerställa att målen uppnås

Med RIUSKA är det enkelt att kontrollera om modellen faktiskt uppfyll...

Läs mer

MagiCAD Comfort & Energy finns tillgänglig för AutoCAD. Programlicensen omfattar följande paket:

MagiCAD Comfort & Energy för AutoCAD – Har stöd för AutoCAD och motsvarande branschspecifika vertikala programvaror som AutoCAD MEP och AutoCAD Architecture

Olika licensalternativ

Singellicens: en licens som gör det möjligt för användaren att använda programvaran på endast en arbetsstation åt gången.

Nätverkslicens: en licens som inte är knuten till en specifik arbetsstation, det skapar mer flexibilitet och effektivitet.

Maintenance-avtal

Med MagiCAD Maintenance får du automatiskt alla uppdateringar av MagiCAD direkt när de publiceras. Maintenance är därför det mest kostnadseffektiva sättet att hantera och uppdatera licenser och programversioner i en organisation. När nya uppdateringar finns tillgängliga väljer kunden vilka uppdateringar som ska installeras och när det ska göras.

 • Du får automatiskt tillgång till den senaste MagiCAD-versionen
 • Med ett Maintenance-avtal uppgraderar du till de senaste versionerna för ett lägre pris än vad det skulle kosta att beställa samma uppgrsaderingar var för sig.
 • Budgetering underlättas då kostanden är fast under avtalstiden.
 • Ett Maintenance-avtal kan tecknas för ett, två eller tre år i taget, med rabatt för två- och treårsavtal.

6 anledningar till att teckna MagiCAD Maintenance-avtal »

MagiCAD skollicenser »