MagiCAD Object Enabler

En kostnadsfri modul för de som inte har MagiCAD för AutoCAD, t.ex. byggherrar, entreprenörer, konstruktörer och arkitekter

MagiCAD Object Enabler för byggherrar

Det här är en modul som gör att du kan komma åt den tekniska data som finns i de intelligenta MagiCAD produktmodellerna och visa data som en del av den tillhörande AutoCAD-ritningen. Användningen av MagiCAD Object Enabler är kostnadsfri och kräver inte någon MagiCAD-licens eller installation av MagiCAD.

Byggherrar, entreprenörer, konstruktörer och arkitekter behöver inte nöja sig med ritningar begränsade till enbart symboler och linjer. Med MagiCAD Object Enabler kan projektets alla parter hitta och nyttja all teknisk data som finns i MagiCAD för AutoCAD-ritningar i luftdon, ventiler, vattenposter, kanalsystem, sprinklersystem, etc.

Använd tillsammans med AutoCAD

AutoCAD-funktionerna STRETCH, MOVE och ERASE kan också användas för att redigera dina handlingar. Det går även att spara ner (explodera) AutoCAD-objekt och platta till 3D-modeller till höjd 0. Presentationsläget kan lätt ändras till trådmodell, 2D eller 3D.

MagiCAD Object Enabler körs på AutoCAD-versionerna 2017 till 2021 och motsvarande versioner av AutoCAD Architecture.

Ladda ner MagiCAD Object Enabler

Klicka här för att ladda ner kostnadsfritt

OBS! Om du redan har installerat MagiCAD på din arbetsstation, behöver du inte installera MagiCAD Object Enabler. För att installera MagiCAD Object Enabler, behöver du rättigheter som systemadministratör på arbetsstationen. Om du har en tidigare version av MagiCAD Object Enabler måste den avinstalleras innan den nya versionen kan installeras.

Jobbar du med el- eller VVS-projektering?

I så fall kan du läs mer om våra andra MagiCAD moduler här. I MagiCAD kan du använda kraftfulla rit- och beräkningsfunktioner, vilket gör projekteringen av korrekta BIM-modeller och användarkonfigurerade utskrifter enklare, mer flexibla och mindre tidskrävande.