MagiCAD Piping

En komplett BIM-programvara för rörprojektering

MagiCAD Piping erbjuder en komplett BIM-lösning för design och beräkning av värme-, kyl- och tappvattensystem, inklusive dränerings-, sprinkler- och specialsystem. MagiCAD Piping innehåller ett antal produktivitets- och modelleringsfunktioner som sparar tid åt VVS-konstruktören.

MagiCAD tillhandahåller också omfattande storleks- och balanseringsberäkningar så att du med några få musklick kan välja lämpliga radiatorer, lägga till sanitära utlopp och sedan beräkna systemstorlek och balansering för värme, kyl- och DWS-system. Dessutom kan du använda sanitära utlopp för att beräkna diversifierade dräneringsflödeshastigheter.

MagiCAD Piping integreras helt inom Revit- och AutoCAD-programvaruplattformen.

Common Tools

Alla MagiCAD-moduler inkluderar Common Tools, som är ett gemensamt lager av funktioner som förbättrar produktiviteten i designarbetet.

MagiCAD Ventilation, Piping, Electrical, Schematics, Sprinkler Designer samt Supports & Hangers har alla ett brett utbud av ämnesspecifika modellerings- och beräkningsfunktioner som arbetar i synergi med uppsättningen av multidisciplinära designverktyg som tillhandahålls av Common Tools.

Common Tools för Revit ›
Common Tools för AutoCAD ›

Builderswork Openings Tool
Skapar och hanterar automatiskt villkor för Builderswork Openings med anpassningsbara regeluppsättningar
Find and Replace
Används för att snabbt ersätta alla produkttyper med en annan av liknande typ
Split Segments Tool
Används för att dela upp kanaler, rör, ledningar och kabelstegar i tillverkarnas standardiserade kaplängder
  BIM Collaboration Format (BCF) Manager
Möjliggör plattformsövergripande samarbeten i ett BIM-projekt

BIM produktbibliotek

Det största biblioteket med tillverkarcertifierade BIM-objekt
MagiCAD Libraries är världens största sortiment med BIM-objekt för VVS-design
 
Anpassningsbara generiska objekt med MagiCAD Create
MagiCAD Create är en kompletterande programvara för att skapa anpassade VVS-produktbibliotek
 
Tilläggsprogram för urvalsverktyg
Tilläggsprogram ansluter tillverkarens urvalsverktyg och konfiguratorer till MagiCAD
 

MagiCAD möjliggör omedelbar åtkomst till över 1 000 000 informationsrika BIM-objekt från över 280 ledande internationella VVS-tillverkare. Vårt bibliotek med tillverkarverifierade BIM-objekt erbjuder ett brett utbud av rör, ventiler, radiatorer eller andra installationsprodukter som behövs vid VVS-design.

Dessutom erbjuder vi ett generiskt BIM-objektbibliotek och redigeringsfunktioner med MagiCAD Create-programvaran. Detta kan användas i de fall där konstruktören inte hittar den nödvändiga produkten bland tillverkarspecifika BIM-objekt. Med hjälp av MagiCAD Create kan designern snabbt skapa de nödvändiga BIM-objekten genom att redigera de generiska varianterna i biblioteket.

Funktioner för Revit ›
Funktioner för AutoCAD ›

Avancerade modelleringsverktyg

MagiCAD automatiserar många tidskrävande rutinuppgifter inom rörkonstruktion, inklusive skapande och redigering av standardanslutningar, rörkorsningar, höjdförändringar samt olika mer krävande anslutningar och justeringar.

MagiCAD möjliggör uppritning av rördragningar direkt med användardefinierbara och flexibelt storleksanpassade isoleringsserier.

Funktioner för Revit ›
Funktioner för AutoCAD ›

Specifikt utvecklade verktyg för produktval och produktinstallation
Gör det enkelt att välja rätt produkter snabbt och exakt beroende på designkriterierna
Inställningsverktyg för rörritning
Snabb konfigurering av dragningsinställningar för modellering av rör
Specifikt utvecklade dragningsverktyg
Förenkla rörmodelleringsarbetet med funktioner inklusive standard, rör, dränering, sprinkler, enhet och golvvärmeanslutningar

Integrerade konstruktionsberäkningar

Integrerade konstruktionsberäkningar
Möjliggör att dimensionering, analys och verifiering av konstruktionskraven uppfylls
 
Lokaliserade datauppsättningsmallar
Påskyndar standardiseringen och starten av ett nytt projekt
 
Brett stöd för europeiska standarder
Dessa inkluderar språk, mallar, VVS-symboler och beräkningar
 
Lokala symboler
Lägg till lokala 2D-symboler till utvalda 3D-modeller plus ett dynamiskt installationsgränssnitt som anpassar sig till den valda produkten
 

MagiCADs BIM-objekt är modellerade från fysiska produkter till en hög detaljnivå, med korrekta dimensioner och teknisk information från tillverkaren. De tekniska värdena finns alltid i objektet, vilket möjliggör exakta beräkningar under designarbetet. Med MagiCAD kan konstruktören beräkna och samtidigt designa och jämföra olika alternativ och därmed uppnå mer på kortare tid.

Integrerade beräkningar möjliggör dimensionering, analys och verifiering för att se till att konstruktionskraven uppnås. De säkerställer kvaliteten på konstruktionen utan omarbetningar och en parallell icke-synkroniserad modell. Följande beräkningar för ventilationssystemen ingår:

  • Storleksberäkning för uppvärmning och kylning
  • Hydronisk balansering
  • Stöd för indexkörning
  • Specifikt värmekapacitetsstöd
  • Support för tryckskillnadsventiler
  • Dimensionering av hushållsvatten
  • Balansering av hushållsvatten
  • Dräneringsflödesberäkningar

MagiCAD är dessutom lokaliserad för att uppfylla beräknings-, presentations- och arbetsflödeskraven på några av de större europeiska marknaderna. Detta gör att användarna kan utföra fullt integrerade beräkningar i enlighet med lokala standarder.

Funktioner för Revit ›
Funktioner för AutoCAD ›

Referensprojekt

SKANSKA

”En av dem viktigaste fördelarna med att använda MagiCAD i projektet, var den stora mängd information som fördes över och lagrades i modellen”

Läs mer ›

WSP

”För oss var en av de största fördelarna med MagiCAD att programmet stödjer flera olika länders specifika standarder”

Läs mer ›

Arup

”Vi har använt MagiCAD i flera stora projekt och är väldigt nöjda med programmets funktion”

Läs mer ›

Funktioner för Revit

Med MagiCAD Piping för Revit får du allt du behöver för att konstruera BIM. I programmet kan du projektera och beräkna system för värme, kyla, el, luftkonditionering, tappvatten, avlopp och sprinkler eller specialsystem med lokala standarder.

MagiCAD innehåller en serie funktioner som gör ditt projekteringsarbete snabbare och mer automatiserat. Med MagiCAD Piping får du tillgång till vårt produktbibliotek med över 1 miljon el- och VVS-produkter för en komplett BIM-lösning. Dessutom innehåller alla MagiCAD moduler Common Tools – en uppsättning smarta och effektiva funktioner för hög produktivitet och samarbete mellan olika parter i respektive projekt.

Nedan kan du läsa en kort sammanfattning av några av de verktyg och funktioner som MagiCAD Piping för Revit erbjuder. Kontakta oss för mer information.

Ladda ner produktblad – MagiCAD Piping för Revit

BIM-produktbibliotek

Tillverkarcertifierade BIM-objekt

Vårt produktbibliotek innehåller Europas största urval av BIM-objek...

Läs mer

Anpassningsbara generiska objekt med MagiCreate

MagiCreate är ett kompletteringsprogram för att skapa anpassade prod...

Läs mer

Plugins för urvalsverktyg

Plugins kopplar produktvals eller konfigurerings-verktyg till MagiCAD
...

Läs mer

Avancerade modelleringsverktyg

Inställningsalternativ för rörprojektering

Du kan kopiera inställningar från redan ritade rör, med MagiCADs re...

Läs mer

Särskilt utvecklade vägvalsverktyg

MagiCADs produktivitetsverktyg förbättrar din projektering avsevärt...

Läs mer

Integrerade tekniska beräkningar och lokaliseringar

Brett stöd för europeiska standarder

Europeiska standarder omfattar: Språk, Mallar, El- och VVS-symboler, Beräkningar

Läs mer

Integrerade tekniska beräkningar

När värme-, kyl-, tappvatten- eller sprinklersystemet är modellerat...

Läs mer

Lokala symboler

Med MagiCAD går det att lägga till lokala 2D-symboler i utvalda 3D-m...

Läs mer

Funktioner för AutoCAD

Med MagiCAD Piping för AutoCAD får du allt du behöver för att konstruera BIM. Du kommer att kunna projektera och beräkna system för värme, kyla, el, luftkonditionering, tappvatten, avlopp och sprinklers eller specialsystem med lokala standarder. MagiCAD innehåller en serie funktioner som gör ditt projekteringsarbete snabbare och mer automatiserat.

MagiCAD Piping för AutoCAD erbjuder ett stort produktbibliotek med över 1 miljon el- och VVS-produkter för en komplett BIM-lösning när du projekterar. Dessutom innehåller alla MagiCAD-moduler Common Tools – en uppsättning smarta och effektiva funktioner för produktivitet och samarbete mellan olika parter i respektive projekt

Nedan följer en kort sammanfattning av några av de verktyg och funktioner som MagiCAD Piping för AutoCAD erbjuder. Kontakta oss om du vill ha mer information.

Ladda ner produktblad – MagiCAD Piping för AutoCAD

BIM-produktbibliotek

Tillverkarcertifierade BIM-objekt

Vårt produktbibliotek innehåller Europas största urval av BIM-objek...

Läs mer

Anpassningsbara generiska objekt med MagiCreate

MagiCreate är ett kompletteringsprogram för att skapa anpassade prod...

Läs mer

Plugins för urvalsverktyg

Plugins kopplar produktvals eller konfigurerings-verktyg till MagiCAD
...

Läs mer

Avancerade modelleringsverktyg

Gör ritningar i 3D och skriv ut i 2D

MagiCAD är ett fullt utvecklat 3D-verktyg som även kan användas fö...

Läs mer

Lokaliserade projektmallar så att du enkelt kan börja

MagiCAD har färdiga projektmallar för varje marknadsområde. Det gö...

Läs mer

Särskilt utvecklade vägvalsverktyg

MagiCADs produktivitetsverktyg förbättrar din projektering avsevärt...

Läs mer

Integrerade tekniska beräkningar och lokaliseringar

Integrerade tekniska beräkningar

När värme-, kyl-, tappvatten- eller sprinklersystemet är modellerat...

Läs mer

Detta behöver vi veta

Det finns många alternativ att välja bland när det är dags att välja vilken MagiCAD-programvara som passar er bäst. För att vi enklare ska kunna hjälpa er att hitta det ni söker följer nedan lite information som vägledning.

Fyll i formuläret och en säljare kommer att kontakta er via telefon så snart som möjligt för att kunna ge er den bästa servicen.

Vilken plattform föredrar du? 

Revit
AutoCAD

Vilka MagiCAD-moduler är du intresserad av? 

MagiCAD Ventilation
MagiCAD Schematics
MagiCAD Sprinkler Designer
MagiCAD Piping
MagiCAD Circuit Designer
MagiCAD Supports & Hangers
MagiCAD Electrical
MagiCAD Comfort & Energy
MagiCAD Room

Hur många användare är ni? 

How many users do you have?
Vänligen ange information om licens- och onboarding-behov här.
First Name*
Last name*
E-mail*
Phone
Company*
City*
Profile / Sector UK*
Country*
Ja, jag skulle vilja prenumerera på ert nyhetsbrev
All personlig information kommer att hanteras enligt MagiCADs Privacy Policy