Med MagiCAD Piping för Revit får du allt du behöver för att konstruera BIM. I programmet kan du projektera och beräkna system för värme, kyla, el, luftkonditionering, tappvatten, avlopp och sprinkler eller specialsystem med lokala standarder.

MagiCAD innehåller en serie funktioner som gör ditt projekteringsarbete snabbare och mer automatiserat. Med MagiCAD Piping får du tillgång till vårt produktbibliotek med över 1 miljon el- och VVS-produkter för en komplett BIM-lösning. Dessutom innehåller alla MagiCAD moduler Common Tools – en uppsättning smarta och effektiva funktioner för hög produktivitet och samarbete mellan olika parter i respektive projekt.

Nedan kan du läsa en kort sammanfattning av några av de verktyg och funktioner som MagiCAD Piping för Revit erbjuder. Kontakta oss för mer information.

Ladda ner produktblad – MagiCAD Piping för Revit

BIM-produktbibliotek

Tillverkarcertifierade BIM-objekt

Vårt produktbibliotek innehåller Europas största urval av BIM-objek...

Läs mer

Anpassningsbara generiska objekt med MagiCreate

MagiCreate är ett kompletteringsprogram för att skapa anpassade prod...

Läs mer

Plugins för urvalsverktyg

Plugins kopplar produktvals eller konfigurerings-verktyg till MagiCAD
...

Läs mer

Avancerade modelleringsverktyg

Inställningsalternativ för rörprojektering

Du kan kopiera inställningar från redan ritade rör, med MagiCADs re...

Läs mer

Särskilt utvecklade vägvalsverktyg

MagiCADs produktivitetsverktyg förbättrar din projektering avsevärt...

Läs mer

Integrerade tekniska beräkningar och lokaliseringar

Brett stöd för europeiska standarder

Europeiska standarder omfattar: Språk, Mallar, El- och VVS-symboler, Beräkningar

Läs mer

Integrerade tekniska beräkningar

När värme-, kyl-, tappvatten- eller sprinklersystemet är modellerat...

Läs mer

Lokala symboler

Med MagiCAD går det att lägga till lokala 2D-symboler i utvalda 3D-m...

Läs mer

Med MagiCAD Piping för AutoCAD får du allt du behöver för att konstruera BIM. Du kommer att kunna projektera och beräkna system för värme, kyla, el, luftkonditionering, tappvatten, avlopp och sprinklers eller specialsystem med lokala standarder. MagiCAD innehåller en serie funktioner som gör ditt projekteringsarbete snabbare och mer automatiserat.

MagiCAD Piping för AutoCAD erbjuder ett stort produktbibliotek med över 1 miljon el- och VVS-produkter för en komplett BIM-lösning när du projekterar. Dessutom innehåller alla MagiCAD-moduler Common Tools – en uppsättning smarta och effektiva funktioner för produktivitet och samarbete mellan olika parter i respektive projekt

Nedan följer en kort sammanfattning av några av de verktyg och funktioner som MagiCAD Piping för AutoCAD erbjuder. Kontakta oss om du vill ha mer information.

Ladda ner produktblad – MagiCAD Piping för AutoCAD

BIM-produktbibliotek

Tillverkarcertifierade BIM-objekt

Vårt produktbibliotek innehåller Europas största urval av BIM-objek...

Läs mer

Anpassningsbara generiska objekt med MagiCreate

MagiCreate är ett kompletteringsprogram för att skapa anpassade prod...

Läs mer

Plugins för urvalsverktyg

Plugins kopplar produktvals eller konfigurerings-verktyg till MagiCAD
...

Läs mer

Avancerade modelleringsverktyg

Gör ritningar i 3D och skriv ut i 2D

MagiCAD är ett fullt utvecklat 3D-verktyg som även kan användas fö...

Läs mer

Lokaliserade projektmallar så att du enkelt kan börja

MagiCAD har färdiga projektmallar för varje marknadsområde. Det gö...

Läs mer

Särskilt utvecklade vägvalsverktyg

MagiCADs produktivitetsverktyg förbättrar din projektering avsevärt...

Läs mer

Integrerade tekniska beräkningar och lokaliseringar

Integrerade tekniska beräkningar

När värme-, kyl-, tappvatten- eller sprinklersystemet är modellerat...

Läs mer

När tillverkarna har många anpassningsbara produkter, ett stort antal olika produktvarianter eller de vill hjälpa kunderna att välja och installera den mest lämpliga produkten för varje situationen kan en plugin utvecklas för det. Över 20 stycken MagiCAD plugins kopplar tillverkarnas produkter och beräkningsprogram direkt till MagiCAD vilket gör produktvalet snabbare, enklare och mer exakt.

När användaren har valt en produkt kan man importera och placera produkten från respektive plugin direkt i sin MagiCAD-modell precis som alla andra intelligenta MagiCAD-objekt. Information om mått och tekniska data ingår i produktmodellen.

Användaren får också direkt tillgång till ett större utbud av mer komplexa och konfigurerbara produkter, till exempel luftbehandlingsaggregat.

Visa plugins »

MagiCAD Piping finns tillgänglig för både AutoCAD och Revit

Programlicensen omfattar följande paket:

MagiCAD Piping för AutoCAD: har stöd för AutoCAD och motsvarande branschspecifika vertikala programvaror som till exempel AutoCAD MEP och AutoCAD Architecture

MagiCAD Piping för Revit: har stöd för Revit MEP

MagiCAD Piping Suite: har stöd för både AutoCAD och branschspecifika vertikala programvaror och Revit MEP

Olika licensalternativ:

Singellicens: en licens som gör det möjligt för användaren att använda programvaran på endast en arbetsstation åt gången

Nätverkslicens: en licens som inte är knuten till en specifik arbetsstation, detta skapar mer flexibilitet och effektivitet

Maintenance-avtal

Med MagiCAD Maintenance får man automatiskt alla uppdateringar av MagiCAD direkt när de publiceras. Maintenance är därför det mest kostnadseffektiva sättet att hantera och uppdatera licenser och programversioner i en organisation. När nya uppdateringar finns tillgängliga väljer kunden vilka uppdateringar som ska installeras och när det ska göras.

  • Du får automatiskt tillgång till den senaste MagiCAD-versionen
  • Med ett Maintenance-avtal uppgraderar du till de senaste versionerna för ett lägre pris än vad det skulle kosta att beställa samma uppgraderingar var för sig.
  • Budgetering underlättas då kostanden är fast under avtalstiden.
  • Ett Maintenance-avtal kan tecknas för ett, två eller tre år i taget, med rabatt för två- och treårsavtal.

6 anledningar till att teckna MagiCAD Maintenance-avtal

MagiCAD skollicenser »