MagiCAD Piping

En komplett programvara för rörprojektering

MagiCAD Piping erbjuder en komplett BIM-lösning för projektering och beräkning av värme-, kyl- och tappvattensystem, inklusive avlopps-, sprinkler- och specialsystem. Vidare innehåller MagiCAD Piping ett antal produktivitets- och modelleringsfunktioner som sparar tid vid projektering.

MagiCAD tillhandahåller omfattande dimensionerings- och balanseringsberäkningar så att du med enkelhet kan välja lämpliga radiatorer, lägga till övriga produkter och sedan dimensionera och balansera värme, kyl- och tappvatten-system. Dessutom kan du flödesberäkna avloppssystem och få summerade norm- och sannolika flöden.

MagiCAD Piping integreras helt med Revit och AutoCAD.

Avancerade modelleringsverktyg

MagiCAD automatiserar många tidskrävande rutinuppgifter inom rörprojektering, inklusive skapande och redigering av standardanslutningar, rörkorsningar, höjdförändringar samt olika mer krävande anslutningar och anpassningar.

MagiCAD möjliggör uppritning av rördragningar direkt med användardefinierbara och flexibelt rördimensionsanpassade isoleringsserier.

Funktioner för Revit ›
Funktioner för AutoCAD ›

Specifikt utvecklade verktyg för produktval och produktinstallation
Gör det enkelt att välja rätt produkter snabbt och exakt beroende på projekteringskriterierna
Inställningsverktyg för rörmodellering
Snabb konfigurering av rördragningsalternativ för modellering av rör
Specifikt utvecklade rördragningsverktyg
Förenkla rörmodelleringsarbetet med funktioner innehållandes rör, avlopp, sprinkler, produkter och golvvärmeanslutningar

Integrerade tekniska beräkningar

Integrerade tekniska beräkningar
Möjliggör dimensionering, analys och verifiering av att projekteringskraven uppfylls
 
Lokaliserade projekt-mallar
Möjliggör standardisering och snabbar upp projektstarten
 
Brett stöd för europeiska standarder
Inkluderar språk, mallar, VVS-symboler och beräkningar
 
Lokala symboler
Applicera 2D-symboler till utvalda 3D-modeller plus ett dynamiskt installationsgränssnitt som anpassar sig till den valda produkten
 

MagiCADs BIM-objekt är modellerade från fysiska produkter med en hög detaljnivå, korrekta dimensioner och tekniska data från tillverkaren. De tekniska värdena finns alltid i objektet, vilket möjliggör exakta beräkningar under projekteringsarbetet. Med MagiCAD kan användaren beräkna medan man projektera och jämföra olika alternativ och därmed uppnå mer på kortare tid.

Integrerade beräkningar möjliggör dimensionering, analys och verifiering för att se till att projekteringskraven uppnås. De säkerställer kvaliteten på projekteringen utan omarbetningar och utan att en parallell icke-synkroniserad modell behövs. Följande beräkningar för VS-systemen ingår:

  • Dimensionering av värme- och kylsystem
  • Hydronisk balansering
  • Identifiering av dimensionerande sträcka
  • Stöd för specifikt värmekapacitet
  • Support för differenstrycksventiler
  • Dimensionering av tappvattensystem
  • Balansering av tappvattensystem
  • Flödessummering av avloppssystem

MagiCAD är dessutom lokaliserad för att uppfylla beräknings-, presentations- och arbetsflödeskraven på några av de stora europeiska marknaderna. Det gör att användarna kan utföra fullt integrerade beräkningar i enlighet med lokala standarder.

Funktioner för Revit ›
Funktioner för AutoCAD ›

Common Tools

Alla MagiCAD-moduler inkluderar Common Tools, som är en gemensam grupp av funktioner som förbättrar produktiviteten i projekteringsarbetet.

MagiCAD Ventilation, Piping, Electrical, Schematics, Sprinkler Designer samt Supports & Hangers har alla ett brett utbud av disciplinpecifika modellerings- och beräkningsfunktioner som fungerar tillsammans med uppsättningen av multidisciplinära projekteringsverktyg som tillhandahålls av Common Tools.

Common Tools för Revit ›
Common Tools för AutoCAD ›

Builderswork Openings Tool
Skapar och hanterar automatiskt villkor för Builderswork Openings med anpassningsbara regeluppsättningar
Find and Replace
Används för att snabbt hitta och ersätta alla enheter av en produkt med en annan produkt av samma typ
Split Segments Tool
Används för att dela upp kanaler och rör i önskade kaplängder
  BIM Collaboration Format (BCF) Manager
Möjliggör plattformsövergripande samarbeten i BIM-projekt

Produktbibliotek med BIM-objekt

Det största biblioteket med tillverkarcertifierade BIM-objekt
MagiCAD Libraries har världens största utbud med BIM-objekt för installationsprojektering
 
Anpassningsbara generiska objekt med MagiCAD Create
MagiCAD Create är en kompletterande programvara för att skapa anpassade el- och VVS-produktbibliotek
 
Plugins för urvalsverktyg
Plugins ansluter tillverkarens verktyg för konfiguration/val av deras produkter till MagiCAD
 

Med MagiCAD får man som användare omedelbar tillgång till över 1 000 000 informationsrika BIM-objekt från 300 ledande internationella el- och VVS-tillverkare. Vårt bibliotek med tillverkarverifierade BIM-objekt erbjuder ett brett utbud av installationsprodukter som behövs vid el- och VVS-projektering.

Dessutom erbjuder vi ett generiskt BIM-objektbibliotek och redigeringsprogramvaran, MagiCAD Create. Det kan användas i de fall där projektören inte hittar den nödvändiga produkten bland tillverkarspecifika BIM-objekten. Med hjälp av MagiCAD Create kan projektören snabbt skapa de nödvändiga BIM-objekten genom att redigera de generiska varianterna i biblioteket.

Funktioner för Revit ›
Funktioner för AutoCAD ›

Referensprojekt

SKANSKA

“En av dem viktigaste fördelarna med att använda MagiCAD i projektet, var den stora mängd information som fördes över och lagrades i modellen”

Läs mer ›

WSP

“För oss var en av de största fördelarna med MagiCAD att programmet stödjer flera olika länders specifika standarder”

Läs mer ›

Arup

“Vi har använt MagiCAD i flera stora projekt och är väldigt nöjda med programmets funktion”

Läs mer ›

Funktioner för Revit

Med MagiCAD Piping för Revit får du allt du behöver för att konstruera BIM. I programmet kan du projektera och beräkna system för värme, kyla, el, luftkonditionering, tappvatten, avlopp och sprinkler eller specialsystem med lokala standarder.

MagiCAD innehåller en serie funktioner som gör ditt projekteringsarbete snabbare och mer automatiserat. Med MagiCAD Piping får du tillgång till vårt produktbibliotek med över 1 miljon el- och VVS-produkter för en komplett BIM-lösning. Dessutom innehåller alla MagiCAD moduler Common Tools – en uppsättning smarta och effektiva funktioner för hög produktivitet och samarbete mellan olika parter i respektive projekt.

Nedan kan du läsa en kort sammanfattning av några av de verktyg och funktioner som MagiCAD Piping för Revit erbjuder. Kontakta oss för mer information.

Ladda ner produktblad – MagiCAD Piping för Revit

Avancerade modelleringsverktyg

Enkel radiatorinstallation med radiatorkoppel

Konfigurera radiatorkoppel som innehåller alla komponenter som behövs för en komplett radiator.

Läs mer

Inställningsalternativ för rörprojektering

Du kan kopiera inställningar från redan ritade rör, med MagiCADs re...

Läs mer

Särskilt utvecklade vägvalsverktyg

MagiCADs produktivitetsverktyg förbättrar din projektering avsevärt...

Läs mer

Integrerade tekniska beräkningar och lokaliseringar

Brett stöd för europeiska standarder

Europeiska standarder omfattar: Språk, Mallar, El- och VVS-symboler, Beräkningar

Läs mer

Integrerade tekniska beräkningar

När värme-, kyl-, tappvatten- eller sprinklersystemet är modellerat...

Läs mer

Lokala symboler

Med MagiCAD går det att lägga till lokala 2D-symboler i utvalda 3D-m...

Läs mer

BIM-produktbibliotek

Tillverkarcertifierade BIM-objekt

Vårt produktbibliotek innehåller Europas största urval av BIM-objek...

Läs mer

Anpassningsbara generiska objekt med MagiCreate

MagiCreate är ett kompletteringsprogram för att skapa anpassade prod...

Läs mer

Plugins för urvalsverktyg

Plugins kopplar produktvals eller konfigurerings-verktyg till MagiCAD
...

Läs mer

Funktioner för AutoCAD

Med MagiCAD Piping för AutoCAD får du allt du behöver för att konstruera BIM. Du kommer att kunna projektera och beräkna system för värme, kyla, el, luftkonditionering, tappvatten, avlopp och sprinklers eller specialsystem med lokala standarder. MagiCAD innehåller en serie funktioner som gör ditt projekteringsarbete snabbare och mer automatiserat.

MagiCAD Piping för AutoCAD erbjuder ett stort produktbibliotek med över 1 miljon el- och VVS-produkter för en komplett BIM-lösning när du projekterar. Dessutom innehåller alla MagiCAD-moduler Common Tools – en uppsättning smarta och effektiva funktioner för produktivitet och samarbete mellan olika parter i respektive projekt

Nedan följer en kort sammanfattning av några av de verktyg och funktioner som MagiCAD Piping för AutoCAD erbjuder. Kontakta oss om du vill ha mer information.

Ladda ner produktblad – MagiCAD Piping för AutoCAD

Avancerade modelleringsverktyg

Enkel radiatorinstallation med radiatorkoppel

Konfigurera radiatorkoppel som innehåller alla komponenter som behövs för en komplett radiator.

Läs mer

Installera och koppla radiatorer

Med MagiCADs filtreringsalternativ kan du enkelt identifiera rätt rad...

Läs mer

Gör ritningar i 3D och skriv ut i 2D

MagiCAD är ett fullt utvecklat 3D-verktyg som även kan användas fö...

Läs mer

Särskilt utvecklade vägvalsverktyg

MagiCADs produktivitetsverktyg förbättrar din projektering avsevärt...

Läs mer

Integrerade tekniska beräkningar och lokaliseringar

Integrerade tekniska beräkningar

När värme-, kyl-, tappvatten- eller sprinklersystemet är modellerat...

Läs mer

Lokaliserade projektmallar så att du enkelt kan börja

MagiCAD har färdiga projektmallar för varje marknadsområde. Det gö...

Läs mer

BIM-produktbibliotek

Tillverkarcertifierade BIM-objekt

Vårt produktbibliotek innehåller Europas största urval av BIM-objek...

Läs mer

Anpassningsbara generiska objekt med MagiCreate

MagiCreate är ett kompletteringsprogram för att skapa anpassade prod...

Läs mer

Plugins för urvalsverktyg

Plugins kopplar produktvals eller konfigurerings-verktyg till MagiCAD
...

Läs mer

Detta behöver vi veta

Det finns många alternativ att välja bland när det är dags att välja vilken MagiCAD-programvara som passar er bäst. För att vi enklare ska kunna hjälpa er att hitta det ni söker följer nedan lite information som vägledning.

Fyll i formuläret och en säljare kommer att kontakta er via telefon så snart som möjligt för att kunna ge er den bästa servicen.

Rekommenderad MagiCAD-implementering

För att ni snabbt och enkelt ska komma igång med MagiCAD har vi tagit fram en rad tjänster för att underlätta implementeringen. Vi finns med er hela vägen.

Grundkurs

Det bästa sättet att snabbt komma igång med MagiCAD är genom att gå en av våra grundkurser.

Supportavtal

Efter grundkurs kan du alltid vara säker på att få professionell hjälp av våra MagiCAD-specialister om du skulle köra fast.

Fortsättningskurs

Fördjupa dina kunskaper i MagiCAD och bli ännu vassare på installationsprojektering.

Konsulttimmar

Behöver du hjälp med specifika frågor, exempelvis starta igång ett nytt projekt, förbättra era arbetsprocesser i MagiCAD eller få hjälp inför en leverans? Då är konsulttimmar ett bra sätt att komma vidare.

 

Vilken plattform föredrar du? 

 
Get a Quote - Preferred Platform Revit
 
 
Get a Quote - Preferred Platform AutoCAD
 
 
 
 

Vilka MagiCAD-moduler är du intresserad av? 

 
Get a Quote - Interest in MagiCAD Ventilation
 
 
Get a Quote - Interest in MagiCAD Schematics
 
 
Get a Quote - Interest in MagiCAD Sprinkler Designer
 
 
Get a Quote - Interest in MagiCAD Piping
 
 
Get a Quote - Interest in MagiCAD Circuit Designer
 
 
Get a Quote - Interest in MagiCAD Supports & Hangers
 
 
Get a Quote - Interest in MagiCAD Electrical
 
 
Get a Quote - Interest in MagiCAD Comfort & Energy
 
 
Get a Quote - Interest in MagiCAD Room
 
 
 

Hur många användare är ni? 

 
Get a Quote - How many users do you have?
 
 
 
Vänligen ange information om licens- och onboarding-behov här.
 
 
First Name*
 
 
Last name*
 
 
E-mail*
 
 
Phone
 
 
Company*
 
 
City*
 
 
Business Sector SE*
 
 
Country*
 
 
Ja, jag skulle vilja prenumerera på ert nyhetsbrev
 
 
All personlig information kommer att hanteras enligt MagiCADs Privacy Policy