MagiCAD Room

Ett kraftfullt verktyg för att skapa 3D-modeller av byggnader

MagiCAD Room för AutoCAD är ett kraftfullt verktyg för att skapa 3D-modeller av byggnader som kan användas som underlag för el- & VVS-projektering och energiberäkningar med MagiCAD Comfort & Energy. Byggnadsmodellen med MagiCAD Room innehåller byggnadsgeometrin, rum och utrymmen med information om de värmeeffekter och luftflöden som krävs för dem. Den här informationen är användbar för olika parter i byggprojektet.

Ladda ner produktblad – MagiCAD Room för AutoCAD

Intelligent lösning för att skapa BIM-modeller av byggnader

Addera information till el- och VVS-modellen

När modellen för MagiCAD Room är ansluten till en modell för MagiC...

Läs mer

Enkelt modelleringsverktyg

Genom att använda arkitektritningen i 2D som referens kan du modeller...

Läs mer

IFC-export med utrymmesinformation

Modeller skapade i MagiCAD Room kan exporteras till IFC-format. Både ...

Läs mer

IFC-import för arkitektoniska modeller

En arkitektmodell i IFC-format kan importeras automatiskt till MagiCAD...

Läs mer

Integrerade beräkningar

MagiCAD Room erbjuder verktyg för beräkning av transmissionseffekt f...

Läs mer

MagiCAD Room finns tillgänglig för AutoCAD

MagiCAD Room för AutoCAD – Har stöd för AutoCAD och motsvarande branschspecifika vertikala programvaror som AutoCAD MEP och AutoCAD Architecture

Olika licensalternativ

Singellicens: en licens som gör det möjligt för användaren att använda programvaran på endast en arbetsstation åt gången.

Nätverkslicens: en licens som inte är knuten till en specifik arbetsstation, det skapar mer flexibilitet och effektivitet.

Maintenance-avtal

Med MagiCAD Maintenance får du automatiskt alla uppdateringar av MagiCAD direkt när de publiceras. Maintenance är därför det mest kostnadseffektiva sättet att hantera och uppdatera licenser och programversioner i en organisation. När nya uppdateringar finns tillgängliga väljer kunden vilka uppdateringar som ska installeras och när det ska göras.

  • Du får automatiskt tillgång till den senaste MagiCAD-versionen
  • Med ett Maintenance-avtal uppgraderar du till de senaste versionerna för ett lägre pris än vad det skulle kosta att beställa samma uppgrsaderingar var för sig.
  • Budgetering underlättas då kostanden är fast under avtalstiden.
  • Ett Maintenance-avtal kan tecknas för ett, två eller tre år i taget, med rabatt för två- och treårsavtal.

6 anledningar till att teckna MagiCAD Maintenance-avtal »

MagiCAD skollicenser »