MagiCAD Schematics

Integrerad programvara för att skapa, samt synkronisera schemor och modeller i AutoCAD- och Revit-projekt

MagiCAD Schematics är en modul för schemaritningar som gör det enkelt och effektivt att skapa scheman med Revit-teknik. MagiCAD Schematics är den första lösningen som gör det möjligt att synkronisera och hantera data mellan schemaritningar och modellen.

Med MagiCAD Schematics kan du skapa scheman, koppla samman symboler i schemaritningen med motsvarande enheter i projektet och synkronisera parametervärden mellan symbolen och enheten. När egenskapsvärden är synkroniserade mellan symboler och enheter kan du enkelt, under projektets gång, se till att informationen alltid är aktuell i till exempel diagram och planritningar.

Nyfiken på att få veta mer?

Boka en webbdemo med någon av våra tekniker

Utvalda funktioner

Lägg till symboler i dina scheman och ange symboldefinitioner med parametrar

MagiCAD Schematics för Revit gör det enkelt att lägga in symboler i...

Läs mer

Lättanvänd verktygspalett

Det är enkelt att lägga till symboler och rita linjer eftersom du ka...

Läs mer

Lokaliserade symboler

MagiCAD Schematics erbjuder lokaliserade symboler och lättanvända ve...

Läs mer

Synkronisera symboler i schemaritningarna med enheterna i modellerna

Den nya MagiCAD Schematics-modulen för Revit ger dig verktyg för att...

Läs mer

MagiCAD Schematics för AutoCAD erbjuder kraftfulla ritfunktioner med lokaliserade symboler och lättanvända verktyg som ger dig möjlighet att även skapa egna symboler.

Dessutom möjliggör MagiCAD Schematics synkronisering och datahantering mellan schemaritningarna och projekt i MagiCAD Ventilation och Piping.

Du kan skapa scheman, koppla samman symboler i den schemaritningen med motsvarande enheter i projektet och synkronisera parametervärden mellan symbolen och enheten. Samma systeminformation finns nu i både MagiCAD Schematics och MagiCAD Ventilation och MagiCAD Piping, så att du kan definiera dina system tidigare i projektet när du skapar scheman och sedan använda samma systeminformation när du sedan ritar ditt kanal-/rörsystem.

Nyfiken på att få veta mer?

Boka en webbdemo med någon av våra tekniker

Synkronisering mellan scheman och el- & VVS-modeller

Definiera system i MagiCAD Schematics för Ventilation och Piping

MagiCAD Schematics gör det möjligt att koppla samman MagiCAD Ventila...

Läs mer

Synkronisera egenskapsvärden mellan Ventilation & Piping-modellen och MagiCAD Schematics-diagram

Med MagiCAD kan du koppla samman schemaritningarna i MagiCAD Schematic...

Läs mer

Intelligent multifunktionellt ritverktyg för olika typer av scheman

Funktioner för installation av symboler och ritverktyg

Det är enkelt att rita linjer och lägga till symboler till ritningen...

Läs mer

Kraftfulla verktyg för att hantera data

Det är enkelt att ändra lagrade data efteråt: Det är enkelt att…

Läs mer

Lokaliserade projektuppsättningsmallar

MagiCAD Schematics gör det enkelt och snabbt att standardisera och st...

Läs mer

Ramhantering och PDF-export

MagiCAD Schematics erbjuder ett inbyggt ramhanteringssystem som kan an...

Läs mer

Skapa rapporter som är kopplade till schemaritningen

MagiCAD Schematics innehåller ett verktyg för att skapa rapporter, t...

Läs mer

Skapa symbol

Det är även möjligt att skapa användardefinierade symboler från A...

Läs mer

MagiCAD Schematics finns tillgänglig för både AutoCAD och Revit

Programlicensen omfattar följande paket:

MagiCAD Schematics för AutoCAD: har stöd för AutoCAD och motsvarande branschspecifika vertikala programvaror som till exempel AutoCAD MEP och AutoCAD Architecture

MagiCAD Schematics för Revit: har stöd för Revit MEP

MagiCAD Schematics Suite: har stöd för både AutoCAD och branschspecifika vertikala programvaror och Revit MEP

Olika licensalternativ:

Singellicens: en licens som gör det möjligt för användaren att använda programvaran på endast en arbetsstation åt gången

Nätverkslicens: en licens som inte är knuten till en specifik arbetsstation, detta skapar mer flexibilitet och effektivitet

Maintenance-avtal

Med MagiCAD Maintenance får man automatiskt alla uppdateringar av MagiCAD direkt när de publiceras. Maintenance är därför det mest kostnadseffektiva sättet att hantera och uppdatera licenser och programversioner i en organisation. När nya uppdateringar finns tillgängliga väljer kunden vilka uppdateringar som ska installeras och när det ska göras.

  • Du får automatiskt tillgång till den senaste MagiCAD-versionen
  • Med ett Maintenance-avtal uppgraderar du till de senaste versionerna för ett lägre pris än vad det skulle kosta att beställa samma uppgraderingar var för sig.
  • Budgetering underlättas då kostanden är fast under avtalstiden.
  • Ett Maintenance-avtal kan tecknas för ett, två eller tre år i taget, med rabatt för två- och treårsavtal.

6 anledningar till att teckna MagiCAD Maintenance-avtal

MagiCAD skollicenser »