MagiCAD Supports & Hangers

En enkel, effektiv och integrerad design av stöd- och upphängningssystem för kanaler, rör och och el kanalisation i Revit

Med MagiCAD Supports & Hangers för Revit kan du enkelt och effektivt utforma upphängnings- och stödsystem för kanaler, rör och kabelrännor som är antingen generiska eller tillverkarspecifika. Du kan konfigurera och optimera varje upphängningslösning utifrån dina behov.

När upphängningar modelleras i BIM-miljö tillsammans med andra discipliner är det möjligt att utföra kostnadsberäkningar och kollisionskontroller samtidigt som du sparar pengar och tid genom att upptäcka och eliminera problem redan i konstruktionsfasen.

Tack vare den integrerade BIM-lösningen kan projektörer, entreprenörer och byggherrar koordinera arbetet smidigt och effektivt och därmed minska hela projektets leveranstid avsevärt.

Projektering av upphängningskomponenter för EL- och VVS-system

Automatisk anpassning av upphängare

MagiCAD Supports & Hangers beräknar automatiskt de mått som krä...

Läs mer

Generella eller tillverkarspecifika produkter

Välj enkelt vilka produkter som ska användas för att montera el- oc...

Läs mer

Intelligent placering

När användaren väljer en upphängning för att fästa el- och/eller...

Läs mer

Justera detaljnivå utifrån behov

Använd lågdetaljläget, där endast ett fåtal detaljer visas för v...

Läs mer

Kraftfulla rapporter och materiallistor

MagiCAD Supports & Hangers gör det möjligt att skapa olika typer...

Läs mer

MagiCAD Supports & Hangers finns tillgänglig för Revit

MagiCAD Supports & Hangers för Revit – Har stöd för Revit

Olika licensalternativ

Singellicens: en licens som gör det möjligt för användaren att använda programvaran på endast en arbetsstation åt gången.

Nätverkslicens: en licens som inte är knuten till en specifik arbetsstation, det skapar mer flexibilitet och effektivitet.

Maintenance-avtal

Med MagiCAD Maintenance får du automatiskt alla uppdateringar av MagiCAD direkt när de publiceras. Maintenance är därför det mest kostnadseffektiva sättet att hantera och uppdatera licenser och programversioner i en organisation. När nya uppdateringar finns tillgängliga väljer kunden vilka uppdateringar som ska installeras och när det ska göras.

  • Du får automatiskt tillgång till den senaste MagiCAD-versionen
  • Med ett Maintenance-avtal uppgraderar du till de senaste versionerna för ett lägre pris än vad det skulle kosta att beställa samma uppgrsaderingar var för sig.
  • Budgetering underlättas då kostanden är fast under avtalstiden.
  • Ett Maintenance-avtal kan tecknas för ett, två eller tre år i taget, med rabatt för två- och treårsavtal.

6 anledningar till att teckna MagiCAD Maintenance-avtal »

MagiCAD skollicenser »