MagiCAD Ventilation

En komplett BIM-programvara för ventilationsprojektering

Säkerställandet av ren, frisk luft inomhus är en av de mest utmanande uppgifterna i moderna byggnader. MagiCAD underlättar denna uppgift genom att tillhandahålla en uppsättning modellerings- och produktivitetsförbättrande funktioner som minskar det rutinmässigt mekaniska designarbetet. Med MagiCAD är till och med krävande kanaldragningslösningar enkla att modellera.

Dessutom möjliggör MagiCAD noggranna beräkningar, justeringar och optimeringar av ventilationssystemen i konstruktionsfasen. Det finns ett stort urval med inbyggda beräkningar såsom flödessummering, storlek, balansering och ljudberäkningar.

MagiCAD Ventilation integreras helt inom Revit- och AutoCAD-programvaruplattformen.

Common Tools

Alla MagiCAD-moduler inkluderar Common Tools, som är ett gemensamt lager av funktioner som förbättrar produktiviteten i designarbetet.

MagiCAD Ventilation, Piping, Electrical, Schematics, Sprinkler Designer samt Supports & Hangers har alla ett brett utbud av ämnesspecifika modellerings- och beräkningsfunktioner som arbetar i synergi med uppsättningen av multidisciplinära designverktyg som tillhandahålls av Common Tools.

Common Tools för Revit ›
Common Tools för AutoCAD ›

Builderswork Openings Tool
Skapar och hanterar automatiskt villkor för Builderswork Openings med anpassningsbara regeluppsättningar
Find and Replace
Används för att snabbt ersätta alla produkttyper med en annan av liknande typ
Split Segments Tool
Används för att dela upp kanaler, rör, ledningar och kabelstegar i tillverkarnas standardiserade kaplängder
  BIM Collaboration Format (BCF) Manager
Möjliggör plattformsövergripande samarbeten i ett BIM-projekt

BIM produktbibliotek

Det största biblioteket med tillverkarcertifierade BIM-objekt
MagiCAD Libraries är världens största sortiment med BIM-objekt för VVS-design
 
Anpassningsbara generiska objekt med MagiCAD Create
MagiCAD Create är en kompletterande programvara för att skapa anpassade VVS-produktbibliotek
 
Tilläggsprogram för urvalsverktyg
Tilläggsprogram ansluter tillverkarens urvalsverktyg och konfiguratorer till MagiCAD
 

MagiCAD möjliggör omedelbar åtkomst till över 1 000 000 informationsrika BIM-objekt från över 280 ledande internationella VVS-tillverkare. Vårt bibliotek med tillverkarverifierade BIM-objekt erbjuder ett brett utbud av kanaler, spjäll, luftanordningar eller andra installationsprodukter som behövs vid VVS-design.

Dessutom erbjuder vi ett generiskt BIM-objektbibliotek och redigeringsfunktioner med MagiCAD Create-programvaran. Detta kan användas i de fall där konstruktören inte hittar den nödvändiga produkten bland tillverkarspecifika BIM-objekt. Med hjälp av MagiCAD Create kan designern snabbt skapa de nödvändiga BIM-objekten genom att redigera de generiska varianterna i biblioteket.

Funktioner för Revit ›
Funktioner för AutoCAD ›

Avancerade modelleringsverktyg

MagiCAD automatiserar många tidskrävande rutinuppgifter inom ventilationsdesign, inklusive skapande och redigering av standardanslutningar, kanalkorsningar, höjdförändringar samt olika mer krävande anslutningar och justeringar.

MagiCAD möjliggör uppritning av kanaler direkt med användardefinierbara och flexibelt storleksanpassade isoleringsserier.

Funktioner för Revit ›
Funktioner för AutoCAD ›

Specifikt utvecklade verktyg för produktval och produktinstallation
Gör det enkelt att välja rätt produkter snabbt och exakt beroende på designkriterierna
Kanalritningsinställning
Snabb konfigurering av dragningsinställningar för modellering av kanaler
Specifikt utvecklade dragningsverktyg
Förenkla arbetet med kanalmodellering med funktioner som 3D-sektionsbox, korsningsverktygen, vinkel mot horisontellt, standardanslutning och anslutningsverktyget för flera enheter

Integrerade konstruktionsberäkningar

Integrerade konstruktionsberäkningar
Möjliggör att dimensionering, analys och verifiering av konstruktionskraven uppfylls
 
Lokaliserade datauppsättningsmallar
Påskyndar standardiseringen och starten av ett nytt projekt
 
Brett stöd för europeiska standarder
Dessa inkluderar språk, mallar, VVS-symboler och beräkningar
 
Lokala symboler
Lägg till lokala 2D-symboler till utvalda 3D-modeller plus ett dynamiskt installationsgränssnitt som anpassar sig till den valda produkten
 

MagiCADs BIM-objekt är modellerade från fysiska produkter till en hög detaljnivå, med korrekta dimensioner och teknisk information från tillverkaren. De tekniska värdena finns alltid i objektet, vilket möjliggör exakta beräkningar under designarbetet. Med MagiCAD kan konstruktören beräkna och samtidigt designa och jämföra olika alternativ och därmed uppnå mer på kortare tid.

Integrerade beräkningar möjliggör dimensionering, analys och verifiering för att se till att konstruktionskraven uppnås. De säkerställer kvaliteten på konstruktionen utan omarbetningar och en parallell icke-synkroniserad modell. Följande beräkningar för ventilationssystemen ingår:

  • Storleksberäkning (flera metoder) ​
  • Balansering (flera metoder) ​
  • Identifiering av indexkörning​
  • Ljud- och utrymmesberäkningar
  • Utökade flödesanalyser inklusive ljudanalys​
  • Diversitetsberäkningar ​

MagiCAD är dessutom lokaliserad för att uppfylla beräknings-, presentations- och arbetsflödeskraven på några av de större europeiska marknaderna. Detta gör att användarna kan utföra fullt integrerade beräkningar i enlighet med lokala standarder.

Funktioner för Revit ›
Funktioner för AutoCAD ›

Referensprojekt

Ramboll

”Med MagiCAD kan designers med säkerhet verifiera att systemet fungerar som det ska.”

Läs mer ›

Andersson & Hultmark

”Med MagiCAD blev processen väldigt mycket enklare, speciellt när byggnaden var komplicerad och hade flera vinklar och glastäckta utrymmen.”

Läs mer ›

Werfau Medical Engineering

”MagiCAD reducerade antalet obligatoriska rutinåtgärder och gav oss istället automatiska ”check-up” processer och beräkningar.”

Läs mer ›

Funktioner för Revit

Att skapa ett hälsosamt inomhusklimat är en stor utmaning i moderna byggnader. Kraven på energibesparing och luftkvalitet motsäger ibland varandra. Med MagiCAD kan du skapa den bästa möjliga ventilationslösningen för varje enskild byggnad med hjälp av många smarta funktioner som minskar mängden rutinarbete.

MagiCAD Ventilation för Revit består av produktvals-, installations- och ritverktyg för optimerad ventilationsprojektering och kraftfulla tekniska beräkningar.

Med MagiCAD Ventilation för Revit får du tillgång till Europas största bibliotek omfattande produktdatabaser för el- och VVS-installation. Dessutom innehåller alla MagiCAD-moduler Common Tools – en uppsättning utvalda smarta och effektiva funktioner för produktivitet och samordning.

Nedan kan du läsa en sammanfattning av några av de verktyg och funktioner som MagiCAD Ventilation för Revit erbjuder.

Kontakta oss om du vill ha mer information MagiCAD Ventilation för Revit.

Läs mer

BIM-produktbibliotek

Tillverkarcertifierade BIM-objekt

Vårt produktbibliotek innehåller Europas största urval av BIM-objek...

Läs mer

Anpassningsbara generiska objekt med MagiCreate

MagiCreate är ett kompletteringsprogram för att skapa anpassade prod...

Läs mer

Plugins för urvalsverktyg

Plugins kopplar produktvals eller konfigurerings-verktyg till MagiCAD
...

Läs mer

Avancerade modelleringsverktyg

Snabba konfigurationsverktyg för kanalmodellering

Snabb konfiguration av inställningar för att rita kanaler. Använd r...

Läs mer

Specialframtagna dragningsverktyg

Produktivitetsverktygen snabbar upp ditt ritande avsevärt. Funktioner...

Läs mer

Integrerade tekniska beräkningar och lokaliseringar

Brett stöd för europeiska standarder

Stöd för europeiska standarder omfattande: Språk, Mallar, Symboler & Beräkningar

Läs mer

Lokala 2D-symboler

Med MagiCAD kan användaren lägga till lokala 2D-symboler i utvalda 3...

Läs mer

Spara tid med integrerade tekniska beräkningar

När hela eller delar av ventilationssystemet är modellerat kan anvä...

Läs mer

Funktioner för AutoCAD

Spara tid med de automatiserade ritverktygen i MagiCAD som gör de mest komplicerade kanalanslutningarna enkla att utföra. I MagiCAD Ventilation finns även ett stort utbud av beräkningsfunktioner inbyggda, till exempel för flödessummering, dimensionering, balansering, ljudberäkningar och stycklistor.

MagiCAD Ventilation för AutoCAD innehåller specialutvecklade modelleringsverktyg för kanalprojektering, produktval och installation.

Ritningar i MagiCAD kopplas till varandra för att skapa mer realistiska byggnadsmodeller jämfört med att ha separata ritningar för varje våningsplan. Det gör att man kan skapa och beräkna ett helt nätverk med mer exakt och tillförlitlig design.

Med MagiCAD Ventilation för AutoCAD får du tillgång till Europas största bibliotek för produktmodeller för el- och VVS-installation. Dessutom innehåller alla MagiCAD-moduler Common Tools – en uppsättning utvalda smarta och effektiva funktioner för produktivitet och samordning.

Nedan kan du läsa en sammanfattning av några av de verktyg och funktioner som MagiCAD Ventilation för AutoCAD erbjuder.

Kontakta oss om du vill ha mer information om MagiCAD Ventilation för AutoCAD.

Läs mer

BIM-produktbibliotek

Tillverkarcertifierade BIM-objekt

Vårt produktbibliotek innehåller Europas största urval av BIM-objek...

Läs mer

Anpassningsbara generiska objekt med MagiCreate

MagiCreate är ett kompletteringsprogram för att skapa anpassade prod...

Läs mer

Plugins för urvalsverktyg

Plugins kopplar produktvals eller konfigurerings-verktyg till MagiCAD
...

Läs mer

Avancerade modelleringsverktyg

Enkla och praktiska verktyg för att rita kanaler

MagiCAD innehåller verktyg som är speciellt utformade för modelleri...

Läs mer

Lokaliserade projektmallar så att du enkelt kan börja

MagiCAD har färdiga projektmallar för varje marknadsområde. Det gö...

Läs mer

Projektera ritningar i 3D och skriv ut i 2D

MagiCAD är ett fullt utvecklat 3D-modelleringsverktyg som även kan a...

Läs mer

Integrerade tekniska beräkningar och lokaliseringar

Spara tid med integrerade tekniska beräkningar

När hela eller delar av ventilationssystemet är modellerat kan anvä...

Läs mer

Detta behöver vi veta

Det finns många alternativ att välja bland när det är dags att välja vilken MagiCAD-programvara som passar er bäst. För att vi enklare ska kunna hjälpa er att hitta det ni söker följer nedan lite information som vägledning.

Fyll i formuläret och en säljare kommer att kontakta er via telefon så snart som möjligt för att kunna ge er den bästa servicen.

Vilken plattform föredrar du? 

Revit
AutoCAD

Vilka MagiCAD-moduler är du intresserad av? 

MagiCAD Ventilation
MagiCAD Schematics
MagiCAD Sprinkler Designer
MagiCAD Piping
MagiCAD Circuit Designer
MagiCAD Supports & Hangers
MagiCAD Electrical
MagiCAD Comfort & Energy
MagiCAD Room

Hur många användare är ni? 

How many users do you have?
Vänligen ange information om licens- och onboarding-behov här.
First Name*
Last name*
E-mail*
Phone
Company*
City*
Profile / Sector UK*
Country*
Ja, jag skulle vilja prenumerera på ert nyhetsbrev
All personlig information kommer att hanteras enligt MagiCADs Privacy Policy