MagiCAD Ventilation

En komplett programvara för ventilationsprojektering

Säkerställandet av ren och frisk luft inomhus är en av de mest utmanande uppgifterna i moderna byggnader. MagiCAD underlättar denna uppgift genom att tillhandahålla en uppsättning modellerings- och produktivitetsförbättrande funktioner som minskar det rutinmässiga projekteringsarbetet. Till och med krävande kanaldragningar är enkla att modellera med MagiCAD.

Dessutom möjliggör MagiCAD noggranna beräkningar, justeringar och optimeringar av ventilationssystemen i projekteringsfasen. Det finns ett stort urval med inbyggda beräkningar såsom flödessummering, dimensionering, balansering och ljudberäkningar.

MagiCAD Ventilation integreras helt med Revit- och AutoCAD.

Avancerade modelleringsverktyg

MagiCAD automatiserar många tidskrävande rutinuppgifter inom ventilationsprojektering, inklusive skapande och redigering av standardanslutningar, kanalkorsningar, höjdförändringar samt olika, mer krävande anslutningar och anpassningar.

MagiCAD möjliggör dragning av kanaler direkt med användardefinierbara och flexibelt dimensionsanpassade isoleringsserier.

Funktioner för Revit ›
Funktioner för AutoCAD ›

Specifikt utvecklade verktyg för produktval och produktinstallation
Gör det enkelt att välja rätt produkter snabbt och exakt beroende på projekteringskriterierna
Inställningsverktyg för kanalmodellering
Snabb konfigurering av kanaldragningsalternativ för modellering av kanaler
Specifikt utvecklade kanaldragningsverktyg
Förenkla arbetet med kanalmodellering med funktioner som 3D-sektionsbox, korsningsverktygen, ändra höjdposition med angiven vinkel, standardanslutning och verktyg för att ansluta flera produkter

Integrerade tekniska beräkningar

Integrerade tekniska beräkningar
Möjliggör att dimensionering, analys och verifiering av att projekteringskraven uppfylls
 
Lokaliserade projekt-mallar
Möjliggör standardisering och snabbar upp projektstarten
 
Brett stöd för europeiska standarder
Inkluderar språk, mallar, VVS-symboler och beräkningar
 
Lokala symboler
Applicera 2D-symboler till utvalda 3D-modeller plus ett dynamiskt installationsgränssnitt som anpassar sig till den valda produkten
 

MagiCADs BIM-objekt är modellerade från fysiska produkter med en hög detaljnivå, med korrekta dimensioner och tekniska information från tillverkaren. Den tekniska informationen finns alltid i objektet, vilket möjliggör exakta beräkningar under projekteringsarbetet. Med MagiCAD kan användaren beräkna medan man projekterar och jämföra olika alternativ och därmed uppnå mer på kortare tid.

Integrerade beräkningar möjliggör dimensionering, analys och verifiering för att se till att projekteringskraven uppnås. De säkerställer kvaliteten på projekteringen utan omarbetningar och utan att en parallell icke-synkroniserad modell behövs. Följande beräkningar för ventilationssystemen ingår:

  • Dimensionering (flera metoder)
  • Balansering (flera metoder)
  • Identifiering av dimensionerande sträcka
  • Ljudberäkningar
  • Utökade flödesanalyser inklusive ljudanalys
  • Sammanlagringsberäkningar

MagiCAD är dessutom lokaliserad för att uppfylla beräknings-, presentations- och arbetsflödeskraven på några av de stora europeiska marknaderna. Det gör att användarna kan utföra fullt integrerade beräkningar i enlighet med lokala standarder.

Funktioner för Revit ›
Funktioner för AutoCAD ›

Common Tools

Alla MagiCAD-moduler inkluderar Common Tools, som är en gemensam grupp av funktioner som förbättrar produktiviteten i projekteringsarbetet.

MagiCAD Ventilation, Piping, Electrical, Schematics, Sprinkler Designer samt Supports & Hangers har alla ett brett utbud av disciplinspecifika modellerings- och beräkningsfunktioner som fungerar tillsammans med uppsättningen av multidisciplinära projekteringsverktyg som tillhandahålls av Common Tools.

Common Tools för Revit ›
Common Tools för AutoCAD ›

Builderswork Openings Tool
Skapar och hanterar automatiskt villkor för Builderswork Openings med anpassningsbara regeluppsättningar
Find and Replace
Används för att snabbt hitta och ersätta alla enheter av en produkt med en annan produkt av samma typ
Split Segments Tool
Används för att dela upp kanaler och rör i önskade kaplängder
  BIM Collaboration Format (BCF) Manager
Möjliggör plattformsövergripande samarbeten i BIM-projekt

Produktbibliotek med BIM-objekt

Det största biblioteket med tillverkarcertifierade BIM-objekt
MagiCAD Libraries har världens största utbud med BIM-objekt för installationsprojektering
 
Anpassningsbara generiska objekt med MagiCAD Create
MagiCAD Create är en kompletterande programvara för att skapa anpassade el- och VVS-produktbibliotek
 
Plugins för urvalsverktyg
Plugins ansluter tillverkarens verktyg för konfiguration/val av deras produkter till MagiCAD
 

Med MagiCAD får man som användare omedelbar tillgång till över 1 000 000 informationsrika BIM-objekt från över 300 ledande internationella el- och VVS-tillverkare. Vårt bibliotek med tillverkarverifierade BIM-objekt erbjuder ett brett utbud av installationsprodukter som behövs vid el- och VVS-projektering.

Dessutom erbjuder vi ett generiskt BIM-objektbibliotek och redigeringsprogramvaran, MagiCAD Create. Det kan användas i de fall där projektören inte hittar den nödvändiga produkten bland de tillverkarspecifika BIM-objekten. Med hjälp av MagiCAD Create kan projektören snabbt skapa de nödvändiga BIM-objekten som behövs genom att redigera de generiska varianterna i biblioteket.

Funktioner för Revit ›
Funktioner för AutoCAD ›

Referensprojekt

Ramboll

“Med MagiCAD kan designers med säkerhet verifiera att systemet fungerar som det ska.”

Läs mer ›

Andersson & Hultmark

“Med MagiCAD blev processen väldigt mycket enklare, speciellt när byggnaden var komplicerad och hade flera vinklar och glastäckta utrymmen.”

Läs mer ›

Werfau Medical Engineering

“MagiCAD reducerade antalet obligatoriska rutinåtgärder och gav oss istället automatiska “check-up” processer och beräkningar.”

Läs mer ›

Funktioner för Revit

Att skapa ett hälsosamt inomhusklimat är en stor utmaning i moderna byggnader. Kraven på energibesparing och luftkvalitet motsäger ibland varandra. Med MagiCAD kan du skapa den bästa möjliga ventilationslösningen för varje enskild byggnad med hjälp av många smarta funktioner som minskar mängden rutinarbete.

MagiCAD Ventilation för Revit består av produktvals-, installations- och ritverktyg för optimerad ventilationsprojektering och kraftfulla tekniska beräkningar.

Med MagiCAD Ventilation för Revit får du tillgång till Europas största bibliotek omfattande produktdatabaser för el- och VVS-installation. Dessutom innehåller alla MagiCAD-moduler Common Tools – en uppsättning utvalda smarta och effektiva funktioner för produktivitet och samordning.

Nedan kan du läsa en sammanfattning av några av de verktyg och funktioner som MagiCAD Ventilation för Revit erbjuder.

Kontakta oss om du vill ha mer information MagiCAD Ventilation för Revit.

Läs mer

Avancerade modelleringsverktyg

Fördelningslådor

Fördelningslådor underlättar ventilationsprojektering i begränsade utrymmen.

Läs mer

Projektering av produktionsmodell

MagiCAD gör det möjligt att projektera ventilationssystem precis som de ska byggas.

Läs mer

Verktyg för objektsnumrering

Objektnumrering möjliggör exakta reservdelsbeställningar och stycklistor.

Läs mer

Snabba konfigurationsverktyg för kanalmodellering

Snabb konfiguration av inställningar för att rita kanaler. Använd r...

Läs mer

Specialframtagna dragningsverktyg

Produktivitetsverktygen snabbar upp ditt ritande avsevärt. Funktioner...

Läs mer

Integrerade tekniska beräkningar och lokaliseringar

Brett stöd för europeiska standarder

Stöd för europeiska standarder omfattande: Språk, Mallar, Symboler & Beräkningar

Läs mer

Lokala symboler

Med MagiCAD går det att lägga till lokala 2D-symboler i utvalda 3D-m...

Läs mer

Spara tid med integrerade tekniska beräkningar

När hela eller delar av ventilationssystemet är modellerat kan anvä...

Läs mer

BIM-produktbibliotek

Tillverkarcertifierade BIM-objekt

Vårt produktbibliotek innehåller Europas största urval av BIM-objek...

Läs mer

Anpassningsbara generiska objekt med MagiCreate

MagiCreate är ett kompletteringsprogram för att skapa anpassade prod...

Läs mer

Plugins för urvalsverktyg

Plugins kopplar produktvals eller konfigurerings-verktyg till MagiCAD
...

Läs mer

Funktioner för AutoCAD

Spara tid med de automatiserade ritverktygen i MagiCAD som gör de mest komplicerade kanalanslutningarna enkla att utföra. I MagiCAD Ventilation finns även ett stort utbud av beräkningsfunktioner inbyggda, till exempel för flödessummering, dimensionering, balansering, ljudberäkningar och stycklistor.

MagiCAD Ventilation för AutoCAD innehåller specialutvecklade modelleringsverktyg för kanalprojektering, produktval och installation.

Ritningar i MagiCAD kopplas till varandra för att skapa mer realistiska byggnadsmodeller jämfört med att ha separata ritningar för varje våningsplan. Det gör att man kan skapa och beräkna ett helt nätverk med mer exakt och tillförlitlig design.

Med MagiCAD Ventilation för AutoCAD får du tillgång till Europas största bibliotek för produktmodeller för el- och VVS-installation. Dessutom innehåller alla MagiCAD-moduler Common Tools – en uppsättning utvalda smarta och effektiva funktioner för produktivitet och samordning.

Nedan kan du läsa en sammanfattning av några av de verktyg och funktioner som MagiCAD Ventilation för AutoCAD erbjuder.

Kontakta oss om du vill ha mer information om MagiCAD Ventilation för AutoCAD.

Läs mer

Avancerade modelleringsverktyg

Enkla och praktiska verktyg för att rita kanaler

MagiCAD innehåller verktyg som är speciellt utformade för modelleri...

Läs mer

Projektera ritningar i 3D och skriv ut i 2D

MagiCAD är ett fullt utvecklat 3D-modelleringsverktyg som även kan a...

Läs mer

Integrerade tekniska beräkningar och lokaliseringar

Lokaliserade projektmallar så att du enkelt kan börja

MagiCAD har färdiga projektmallar för varje marknadsområde. Det gö...

Läs mer

Spara tid med integrerade tekniska beräkningar

När hela eller delar av ventilationssystemet är modellerat kan anvä...

Läs mer

BIM-produktbibliotek

Tillverkarcertifierade BIM-objekt

Vårt produktbibliotek innehåller Europas största urval av BIM-objek...

Läs mer

Anpassningsbara generiska objekt med MagiCreate

MagiCreate är ett kompletteringsprogram för att skapa anpassade prod...

Läs mer

Plugins för urvalsverktyg

Plugins kopplar produktvals eller konfigurerings-verktyg till MagiCAD
...

Läs mer

Avancerade modelleringsverktyg

Projektera ritningar i 3D och skriv ut i 2D

MagiCAD är ett fullt utvecklat 3D-modelleringsverktyg som även kan a...

Läs mer

Enkla och praktiska verktyg för att rita kanaler

MagiCAD innehåller verktyg som är speciellt utformade för modelleri...

Läs mer

Integrerade tekniska beräkningar och lokaliseringar

Spara tid med integrerade tekniska beräkningar

När hela eller delar av ventilationssystemet är modellerat kan anvä...

Läs mer

Lokaliserade projektmallar så att du enkelt kan börja

MagiCAD har färdiga projektmallar för varje marknadsområde. Det gö...

Läs mer

BIM-produktbibliotek

Tillverkarcertifierade BIM-objekt

Vårt produktbibliotek innehåller Europas största urval av BIM-objek...

Läs mer

Anpassningsbara generiska objekt med MagiCreate

MagiCreate är ett kompletteringsprogram för att skapa anpassade prod...

Läs mer

Plugins för urvalsverktyg

Plugins kopplar produktvals eller konfigurerings-verktyg till MagiCAD
...

Läs mer

Detta behöver vi veta

Det finns många alternativ att välja bland när det är dags att välja vilken MagiCAD-programvara som passar er bäst. För att vi enklare ska kunna hjälpa er att hitta det ni söker följer nedan lite information som vägledning.

Fyll i formuläret och en säljare kommer att kontakta er via telefon så snart som möjligt för att kunna ge er den bästa servicen.

Rekommenderad MagiCAD-implementering

För att ni snabbt och enkelt ska komma igång med MagiCAD har vi tagit fram en rad tjänster för att underlätta implementeringen. Vi finns med er hela vägen.

Grundkurs

Det bästa sättet att snabbt komma igång med MagiCAD är genom att gå en av våra grundkurser.

Supportavtal

Efter grundkurs kan du alltid vara säker på att få professionell hjälp av våra MagiCAD-specialister om du skulle köra fast.

Fortsättningskurs

Fördjupa dina kunskaper i MagiCAD och bli ännu vassare på installationsprojektering.

Konsulttimmar

Behöver du hjälp med specifika frågor, exempelvis starta igång ett nytt projekt, förbättra era arbetsprocesser i MagiCAD eller få hjälp inför en leverans? Då är konsulttimmar ett bra sätt att komma vidare.

 

Vilken plattform föredrar du? 

 
Revit
 
 
AutoCAD
 
 
BricsCAD
 
 
 

Vilka MagiCAD-moduler är du intresserad av? 

 
MagiCAD Ventilation
 
 
MagiCAD Schematics
 
 
MagiCAD Sprinkler Designer
 
 
MagiCAD Piping
 
 
MagiCAD Circuit Designer
 
 
MagiCAD Supports & Hangers
 
 
Interest in MagiCAD Electrical
 
 
MagiCAD Comfort & Energy
 
 
MagiCAD Room
 
 
 

Hur många användare är ni? 

 
Get a Quote - How many users do you have?
 
 
 
Vänligen ange information om licens- och onboarding-behov här.
 
 
First Name*
 
 
Last name*
 
 
E-mail*
 
 
Phone
 
 
Company*
 
 
City*
 
 
Business Sector SE*
 
 
Country*
 
 
Ja, jag skulle vilja prenumerera på ert nyhetsbrev
 
 
All personlig information kommer att hanteras enligt MagiCADs Privacy Policy