MagiCreate är en kompletterande programvara för att skapa anpassade el- och VVS-produktmodeller för både MagiCAD för Revit och MagiCAD för AutoCAD.

Med MagiCreate kan du modellera en omfattande uppsättning el- och VVS-produkter med hjälp av enkla modelleringsfunktioner. Om du behöver använda specifika produkter som inte är en del av vårt färdiga utbud, med över 1 miljon tillverkarspecifika produktmodeller, kan du hämta och installera MagiCreate och börja modellera.

MagiCreate finns att ladda ner kostnadsfritt direkt från MagiCAD via Plugin Manager-funktionen eller från MagiCADs nedladdningsportal. Du startar MagiCreate från skrivbordet eller direkt i MagiCAD.

Att modellera med MagiCreate är lätt eftersom du kan definiera anpassade produkter genom att redigera mått och tekniska egenskaper av MagiCADs befintliga produktdatabaser. Du kan även skapa nya databaser för MagiCAD enligt behovet för dina projekt och redigera egenskaperna för de nya produkterna och de olika produktvarianterna.

Bekanta dig med MagiCreate med hjälp av denna tutorial video

Funktioner

Ändra den fysiska 3D-geometrin

Du kan ändra de fysiska dimensionerna och 3D-geometrin för varje pro...

Läs mer

Ändra grundläggande produktdata

Du kan ändra grundläggande produktdata för varje produkt och varje ...

Läs mer

Redigera tekniska parametrar för produkttyper

Du kan lägga till och redigera tekniska och funktionella egenskaper i...

Läs mer

Skapa nya produkter genom att välja en generisk produkt som mall

Du kan skapa nya produkter till databasen genom att välja en befintli...

Läs mer

Skapa nya produkter och databaser

Du kan skapa nya produktdatabaser för både MagiCAD för Revit och Ma...

Läs mer