Sök

Energent MagiCAD Plugin

Produktvalsprogram: Presimer
Disciplin: Ventilation
Produkttyp: Luftdon

Hämta plugin

 

OM TILLÄGGSPROGRAMMET

Energent MagiCAD för AutoCAD plug-in gör att Energents luftbehandlingsaggregat kan överföras från Energents dimensioneringsprogram direkt till din MagiCAD-ritningen.

OM TILLVERKAREN

Rtek by Energents kärnkompetens är produktutveckling och tillverkning av lågenergiventilationsaggregat för olika marknadssegment allt från bostadsföretag och förskolor till industri.