Sök

Jeven MagiCAD Plugin

Selection software: Jeven MagiCAD Plugin
Discipline: Ventilation
Product types: Kitchen hoods

Hämta plugin

OM TILLÄGGSPROGRAMMET

Med hjälp av tilläggsprogrammet Jeven MagiCAD kan du importera ritningar som tillhandahålls av Jeven Product Service direkt till ditt MagiCAD-projekt. Syftet med System Jeven Product Service är att hjälpa dig att beräkna luftflöden och välja köksfläktar till professionella kök. Medarbetarna på System Jeven Product Service tar på begäran fram kompletta förslag på fläktritningar med tryck- och luftflödesdata och skickar dessa till dig med e-post.

OM TILLVERKAREN

Jeven Oy är ett företag som utvecklar och marknadsför ventilationsprodukter. Företaget har ett stort utbud av produkter för restaurangkök och storkök. Du kan få mer information om Jevens produkter och System Jeven Product Service på webbplatsen eller genom att kontakta företaget direkt.

www.jeven.com