Sök

Novema MagiCAD Plugin

Produktvalsprogram: Novagg
Disciplin: Ventilation
Produkttyp: Luftbehandlingsaggregat

Hämta plugin

OM TILLÄGGSPROGRAMMET

Novemas MagiCAD-plugin kopplar Novaggs luftbehandlingsaggregats urvalsprogram till MagiCAD för Revit.

OM TILLVERKAREN

Novema Aggregater tillhör EXHAUSTO A/S. EXHAUSTO utvecklar och tillverkar produkter och system för komfortventilation.