Sök

Repus MagiCAD Plugin

Produktvalsprogram: Repus Calculator
Disciplin: Ventilation
Produkttyp: Luftdon

Hämta plugin

OM TILLÄGGSPROGRAMMET

MagiCAD-tilläggsprogrammet för REPUS-produkter möjliggör intelligenta produktval av REPUS dyskanaler och dysfuktare. Du definierar parametrarna och programvaran beräknar rätt storlek och typ av produkt. Därefter är det lätt att lägga till produkten i ditt projekt. Produkterna är givetvis intelligenta MagiCAD-objekt som innehåller alla data som behövs för beräkningar, storleksberäkningar, rapporter osv.

OM TILLVERKAREN

Repus Ventilation AB har 30 års erfarenhet från utveckling, tillverkning och marknadsföring av olika typer av spridningsventilationsprodukter och anpassade dyskanaler.

Web: www.repus.se
E-mail: info@repus.se
Phone: +46 (0)8 590 884 94
Fax: +46 (0)8 590 844 81