Sök

Systemair MagiCAD Plugin

OM TILLÄGGSPROGRAMMET | SYSTEMAIRCAD

Produktvalsprogram: SystemairCAD
Disciplin: Ventilation
Produkttyp: Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsenheterna kommer i ett stycke som kompakta enheter eller i moduler som ska monteras på plats. Hela lösningen beräknas och designas i SystemairCAD, en programvara för dimensionering och urval. Det färdiga resultatet kan överföras direkt till ditt MagiCAD-projekt. Följande luftbehandlingsenheter kan beräknas i SystemairCAD: Geniox, GenioxGo, och GenioxCore.

Se hur det fungerar i följande videor:
Demo av SystemairCAD-tilläggsprogrammet för AutoCAD »
Demo av SystemairCAD-tilläggsprogrammet för Revit »

Hämta Plugin

Hämta Systemairs produktväljare från tillverkarens webbplats »

OM TILLÄGGSPROGRAMMET | SYSTEMAIR DESIGN

Produktvalsprogram: Systemair DESIGN
Disciplin: Ventilation
Produkttyper: Luftdon, flödes-/brand-/rökgasspjäll

Systemair DESIGN MagiCAD-tillägget är en Revit-tilläggsapplikation som integrerar Systemair DESIGN i MagiCAD för Revit och standardversionen av Revit. Integrationen gör att användare kan söka efter och lägga in Systemairs luftdistributionsprodukter och brand- och rökgasspjällsprodukter i Revit. Användare kan antingen välja produkten från katalogen eller använda produktväljarfunktionen.

Den ger dessutom användare möjlighet att exportera rumsdata mellan Revit och DESIGN vilket gör det enkelt för användare att designa luftdistributionen för rum. Design Rooms-kommandot gör att användare kan välja VVS-utrymmen i Revit och exportera rumsgeometrier till Systemair DESIGN. Användare kan lägga till produkter i utrymmet i DESIGN och dra fördel av rumsvisualiseringsfunktionerna. När ventilationsprojekteringen för utrymmet är klar kan användaren importera produkterna till Revit-projektet.

Hämta Plugin

Hämta Systemairs produktväljare från tillverkarens webbplats »

OM TILLÄGGSPROGRAMMET | SYSTEMAIR TOPVEX AHU

Produktvalsprogram: Systemair Topvex AHU
Disciplin: Ventilation
Produkttyp: Luftbehandlingsaggregat

Systemair Configurator Topvex-tillägget är en tilläggsapplikation som integrerar konfigurationen av Systemair Topvex Air Handling Unit (AHU) i Revit, AutoCAD och MagiCAD. Här kan användare söka, konfigurera och lägga in Systemair Topvex AHU-enheter tillsammans med tillhörande tillbehör och data. Användaren kan även söka baserat på beräknade värden från MagiCAD-balanseringen och utvärdera enheten senare ifall värdena ändras.

Hämta Plugin

Läs mer om tilläggsprogrammet på Systemairs webbplats »

OM TILLVERKAREN

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 49 länder. Under mer än 40 år har Systemair utvecklat, tillverkat och sålt fläktar, luftbehandlingsenheter, luftdistributionsprodukter och tillbehör. www.systemair.com