Sök

Konsulttjänster

Som ett komplement till våra utbildningar erbjuder vi skräddarsydda konsulttjänster. Vi erbjuder enstaka timmar eller hjälp utspridd över flera tillfällen, via länk eller på plats på i era lokaler. Oavsett omfattningen av vårt samarbete är målet att hitta bästa möjliga lösning för ert företag.

MagiCAD MEP Design Consultancy Services

Får ni ut maximalt av er MagiCAD-programvara?

Vare sig ni söker en helhetslösning eller behöver råd och stöd kring ett specifikt ämne kan vi erbjuda rätt lösning. Våra konsulttjänster hjälper er i alla skeden av ett projekt, från kravspec före projektstart till slutleverans.

MagiCAD MEP Design Consultancy Services Time and Cost savings

Tids- och kostnadsbesparingar

MagiCAD-programvara tillsammans med Revit, AutoCAD eller BricsCAD skapar en kraftfull projekteringslösning. Du kommer emellertid ofta behöva upprätta företagsspecifika standarder, presentationsstilar, produktdata, specifikationer och beräkningsmetoder. Du kan också behöva anpassa dig till ett nytt sätt att projektera, producera och leverera projekt. Det är här våra konsulttjänster kan underlätta och hjälpa dig ge din personal utrymme att fokusera på fakturerbart projektarbete.

Kontakta din lokala MagiCAD-säljare för ytterligare information om konsulttjänster inom el- och VVS-projektering