Minska kostnaden för en byggnads livscykel med hjälp av BIM

Uppskattningar tyder på att endast 1% av en byggnads livscykelkostnader uppstår i konstruktions- och planeringsfasen.

Omkring 30% av de totala kostnaderna uppstår vid byggandet. De resterande kostnaderna (cirka 70%) uppstår vid upprätthållandet av byggnaden som pågår under byggnadens livstid. Kostnaden för underhåll kan minskas genom att öka tid och resurser som spenderas i konstruktions- och planeringsfasen. Detta är ett skäl till varför det finska bolaget Senate Properties, som äger cirka 9000 byggnader runt om i Finland, kräver BIM i varje byggprojekt.

Samtidigt har den senaste tekniken förbättrat planeringsfasen dramatiskt och gör det möjligt att rita ut en byggnad helt i 3D-modeller innan några tegelstenar, murbruk, stål eller timmer är inblandade. Många kanske tänker att BIM endast passar för arkitekter, men i det här whitepapert kommer vi fokusera på hur BIM gynnar bland annat fastighetsägare.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få tillgång till vårt whitepaper kostnadsfritt:

First Name*
Last name*
E-mail*
Company*
City*
Business Sector SE*

All personlig information kommer att hanteras enligt MagiCAD Group Privacy Policy