Sök

Noggrann kravställning idag ger enklare förvaltning imorgon

22.03.2021

MagiCAD Group

BIM
Intervjuer
MagiCAD

Hur jobbar beställare av byggprojekt med kravställning inför byggstart och förvaltning när bygget är färdigt? Kan MagiCAD vara till hjälp i det arbetet? Vi träffar två beställare som berättar mer.

Två herrar från Väst

Peter Larsson jobbar som informationsförvaltare på Västfastigheter Västra Götaland och har hand om sjukhus, naturbruk och folkhögskolor i regionen. Han kravställer mot olika typer av byggprojekt och sätter bland annat riktlinjer för hur digitala informationsflöden ska skötas i projekten.

Patrik Lennqvist är efter flera år som VVS-projektör på Kadesjös Ingenjörsbyrå AB numera CAD/BIM-samordnare hos Västerås Stad. Efter en tid på konsultsidan av byggprojekt är han idag alltså på beställarsidan.

Båda har en vision om en mer digital framtid både när det kommer till kravställning inför byggprojekt och förvaltning av byggen efteråt, och jobbar på respektive håll för att nå den.

Vikten av att tänka framåt

“Man vill sudda ut gränsen mellan projekt och förvaltning” berättar Peter och menar att en av hans huvuduppgifter som kravställare är att efterfråga lösningar och information som gör förvaltningen så enkel som möjligt. Ju fler aktörer som är inblandade, desto knepigare är det att uppnå detta, men har man en bra grund att utgå från är det möjligt.

Patrik instämmer och nämner att det är extra viktigt att efterfråga utförliga produktlistor som kravställare. Tydlig information om vilka produkter och delar som används i bygget gör det mycket enklare att planera framtida underhåll och förvaltning.

Balansen mellan att ha en tydlig kravställning som alla ska förhålla sig till och att anpassa sig till förändringar som kan ske under byggtiden lyfter Peter som en utmanande del av arbetet, speciellt för byggen som tar flera år. Kommunikation och regelbunden uppföljning är måsten för att hantera den balansen.

Det digitala hjälpmedlet

Båda lyfter att MagiCAD är ett verktyg som gör kommunikation och uppföljning enklare att samordna. Varken Peter eller Patrik använder själva programmet i sitt dagliga arbete som beställare, men de är måna om att konsulterna de samarbetar med ska göra det.

“För oss på kommunen är det viktigt att ha en fil där allt finns tillgängligt” berättar Patrik, “för att vi i slutändan vill ha en digital tvilling som underlättar i förvaltningen senare.” Att han själv har ritat i MagiCAD tidigare gör Patriks jobb som beställare mycket enklare. Veckan efter intervjun ska han gå kursen Revit & MagiCAD El för att hålla kunskaperna fräscha.

“Vi vill automatisera så mycket som möjligt” förklarar Peter och menar att 3D-modellering underlättar enormt i samarbetet, framförallt när många människor och kompetenser är inblandade. Möjligheten att upptäcka kollisioner och snabbt se och följa upp eventuella avsteg från den ursprungliga kravställningen är områden där MagiCAD har bidragit i hans projekt.

Patrik trycker på en annan funktion när han får frågan om hur MagiCAD har kommit till nytta för honom. Produktdatabasen! säger han utan tvekan, “MagiCAD har en enorm databas som gör att vi direkt har rätt produkter i modellerna och enklare kan fylla på med information om underhåll, pris och så vidare som ska hanteras i förvaltningsskedet.”

Båda poängterar att fördelarna är många när alla involverade parter i ett byggprojekt jobbar med samma digitala verktyg, både för konsulter, beställare och samhället i stort.

Vill du veta mer?

Samtalen med Peter och Patrik gav oss en massa nyttig information om vad beställare bör tänka på när det kommer till kravställning och förvaltning. Vi har sammanställt deras viktigaste tips för beställare som publiceras nästa vecka.

Vill du vet mer om hur MagiCAD kan göra samordningen enklare så delta i vårt kostnadsfria webinar 16/4 2021, anmäl dig här.