Nya MagiCAD 2020

med rekordmånga nya funktioner

Funktioner för Revit Funktioner för AutoCAD

MagiCAD 2020, tillsammans med de två tidigare update releaserna (MagiCAD 2019 UR-1 och UR-2), tillför omfattande ny funktionalitet för el- och VVS-projektering i Autodesks Revit och AutoCAD-miljöer. Detta är den största lanseringen hitintills av MagiCAD Group vad gäller ny funktionalitet.

Mängden och variationen av nya funktioner gör det möjligt för MagiCAD 2020 att göra projekteringsarbetet enklare och förbättra arbetsflöden genom hela MagiCADs ekosystem.

Nya toppfunktioner MagiCAD 2020 for Revit

MagiCAD 2020
Common Tools

Stöd för Autodesk BIM 360 Design

Erbjuder aktuella MagiCAD-dataset till alla projektdeltagare

 • Helt kompatibelt med Autodesk BIM 360 design-lösningen
 • MagiCADs dataset kan synkroniseras automatiskt i Revit-projekt med hjälp av standardfunktionerna i Revit

MagiCAD 2020
Electrical

Uppdaterat wire routing-verktyg

Bättre produktivitet och användarvänlighet

 • Förhandsgranskning av ledningsdragningen innan man godkänner nästa punkt
 • Mest vanliga alternativen finns tillgängliga i verktygsfältet
 • Ny avfasad presentationsstil
 • Möjligheten att aktivera ”angular snap” alternativt ”grid snap
 • Nytt alternativ för automatisk dragning som drar ledningar mellan enheter i en krets
 • Förhandsgranskning av den automatiska dragningen visas och man kan växla mellan olika alternativ innan man godkänner en ledningsdragning

MagiCAD 2020
Schematics

Nytt Move & Stretch-verktyg

Enkel redigering av schemaritningar

 • Nytt avancerat verktyg för att ändra i schemaritningar
  • Om en linje flyttas följer alla tillhörande symboler med och anslutningarna förblir automatiskt intakta
 • Nytt verktyg för att förhindra brutna länkar när en symbol eller enhet tas bort

MagiCAD 2020
Piping

Beräkna värmeförluster i värmesystem

Verifiera att rätt temperaturskillnad används vid beräkningarna av radiatoreffekt och utvärdera behovet av isolering

 • Beräkna tilloppsledningarnas värmeförluster och vätsketemperaturer
 • Använd en generell omgivningstemperatur eller temperaturerna i rummen där rören är placerade

MagiCAD 2020
Ventilation & Piping

Kopiera och anslut hela grenar vid ventilations-, rör- och sprinklerprojektering

Förbättrar produktiviteten och kvaliteten på modeller

 • Kopiera, spegelvänd, rotera eller flytta en komplett ventilations- eller rörförgrening
 • Justera riktningen och anslut den till ett befintligt nätverk

MagiCAD 2020
Piping

Använd konstanttrycksventiler i tappvattensystem

Nu möjligt att göra beräkningar för hela nätverket

 • Stöd för konstanttrycksventiler
 • Placera ut ventilerna och definiera önskat tryck efter dem
  • Säkerställ att systemet nedströms har rätt drifttryck

MagiCAD 2020
Ventilation, Piping & Electrical

Ändra nivåförskjutning med verktyget Smart Move

Förbättrar projekteringsproduktiviteten

 • Ändra enkelt höjdplaceringen för valda delar av ett nätverk
  • Flytta befintliga objekt till en ny höjd baserat på andra objekts höjdplacering
  • Färdiga höjdalternativ för de förändringar som krävs
  • Valda alternativ kan förhandsgranskas innan de appliceras

MagiCAD 2020
Ventilation & Piping

Ändra storlek på kanaler och rör direkt i beräkningsrapporten och välj rapportinnehåll

Nya dubbelriktade funktioner i beräkningsrapporter

 • Ändra kanal- och rörstorlek samt typ av isolering direkt i rapporten
 • Välja vilka rapportkolumner som ska visas och redigera ordningen av dem i rapporterna

MagiCAD 2019 UR-2
Common Tools

Integration med verktyg för värme- och kylbehovsberäkningar

Underlättar kommunikationen och samarbetet mellan el-, VVS-projektörer och energisimuleringsexperter

 • Möjliggör integration med externa verktyg för att beräkna kraven på värme- och kylbehov

Se video ›

MagiCAD 2019 UR-2
Ventilation, Piping & Electrical

Nytt 3D Routing Tool för Ventilation, Piping och Electrical

Förbättrar produktiviteten inom 3D-modellering för samtliga installationsdiscipliner

 • Flertal snabba, användbara och effektiva funktioner för ritande i en 3D-vy
 • Använd både lokala och globala koordinatsystem
 • Definiera enkelt el- och VVS-elements placering, riktning och längd
 • Stort antal genvägar och visuella verktyg  bidrar också till ökad produktivitet när man modellerar i 3D

MagiCAD 2019 UR-1
Electrical

Integrerade elberäkningar med Revit-teknik

Möjliggör beräkningar direkt i Revit

 • MagiCAD för Revit inkluderar nu beräkningsmotorn Schneider Electric Ecodial
 • Performs complete calculations with bidirectional flow of data between the calculations and Revit project
 • Utför integrerade elberäkningar med dubbelriktat dataflöde mellan beräkningarna och Revit-projektet
 • Möjliggör en rad olika elberäkningar:
  • Kabeldimensionering
  • Spänningsfall
  • Kortslutningar

MagiCAD 2019 UR-1
Common Tools

Skapa kollisionsrapporter i flera olika format

Erbjuder fler alternativ för kollisionsrapporter

 • Via BCF-Manager kan man exportera valda eller samtliga kollisioner till flera olika format:
  • BIM Collaboration Format BcfZip
  • PDF
  • Excel
  • Utskrifter

Nya toppfunktioner MagiCAD 2020 for AutoCAD

MagiCAD 2020
Piping

Möjligt att använda konstanttrycksventiler i tappvattensystem

Nu möjligt att göra beräkningar för hela nätverket

 • Stöd för konstanttrycksventiler
 • Placera ut ventilerna och definiera önskat tryck efter dem
 • Säkerställ att systemet nedströms har rätt drifttryck

MagiCAD 2020
Piping

Beräkna värmeförluster i värmesystem

Verifiera att rätt temperaturskillnad används vid beräkningarna av radiatoreffekt och utvärdera behovet av isolering

 • Beräkna tilloppsledningarnas värmeförluster och vätsketemperaturer
 • Använd en generell omgivningstemperatur eller temperaturerna i rummen där rören är placerade

MagiCAD 2020
Electrical

Centraliserad hantering av elcentraler och paneler

Hantera alla elcentraler och klenspänningspaneler från en central plats

 • Se en lista över alla objekt i den aktuella ritningen eller i alla projektets modellritningar
 • Välja ett eller flera objekt i listan och redigera tillhörande uppgifter
 • Data som direkt kan matas in i ett fält är direkt åtkomligt med ett högerklick

MagiCAD 2020
Schematics

Mallritningar i MagiCAD Schematics

Installationspaketet innehåller nu mallritningar

 • Mallritningar som gör det enklare att komma igång med MagiCAD
 • Kan enkelt redigeras så de passar specifika projekt eller företagsbehov

MagiCAD 2019 UR-2
Electrical

Beräkningar av försörjningsområde för elcentraler

Summera ytan av de Switchboard Areas som är kopplade till elcentralen för att kontrollera att den inte blir för stor

 • När en Switchboard Area definieras kan användare nu lägga till dess ytstorlek till en områdessammanfattning för elcentralen

MagiCAD 2019 UR-2
Ventilation, Piping & Schematics

Mappa egenskapsdata från ett Schematic-projekt till ett Ventilation & Piping-projekt

Mappa flera typer av egenskapsdata från ett Schematic-projekt till ett Ventilation & Piping-projekt

 • Mappa data från:
  • Kyleffekt för klimatbafflar
  • Värmeeffekt för klimatbafflar
  • Värmeeffekt för radiatorer
  • Nödvändigt flöde för till exempel ventilationsdon

MagiCAD 2019 UR-2
Electrical

Hantering av flera grupper samtidigt i enlinjescheman för elcentraler

Lättare än någonsin att hantera grupper i enlinjescheman

 • Flytta, kopiera eller radera flera grupper i följd i enlinjescheman

MagiCAD 2019 UR-1
Ventilation, Piping & Electrical

Utnyttja den förbättrade funktionen Change Properties

Ventilation & Piping-projektering

 • Ändra höjdnivåerna för flera enheter med ett enda kommando

Electrical-projektering

 • Böj- och grentyper hos modellerade kabelstegar, armaturskenor och LED-stipes nu ändras med Change Properties. I de flesta fall även utan att behöva ändra standardförgreningstypen för kanalisationstypen i projektinställningarna

MagiCAD 2019 UR-1
Ventilation & Piping

Definiera funktionsområden separat för varje produkt

Möjligt att definiera funktionsområden för varje ventilations- och rörprodukt separat

 • Funktionsområden kan defineras för:
  • Varje ventilations- och rörprodukt separat
   (Ny)
  • Definiera produkt separat för varje produkttyp
   (Fanns sedan tidigare)

MagiCAD 2019 UR-1
Ventilation & Piping

Välj huruvida komponenter som installeras på isolerade kanaler eller rör ska ärva isoleringen

Minimera behovet av ändringar efteråt

 • Vid installation av komponenter på isolerade kanaler eller rör kan man välja huruvida isoleringen ska ärvas av de installerade komponenterna
 • När t.ex. ett injusteringsspjäll installeras på en isolerad kanal kan man välja huruvida spjället ska vara isolerat som standard eller ej

MagiCAD 2019 UR-1
Ventilation

Möjligt att utföra sammanlagringsberäkningar vid ventilationsprojektering

Optimera kostnader, energianvändning och kvaliteten på inomhusluften

 • Sammanlagringsfaktorer för ventilationssystem kan man uppskatta det faktiska flödet i praktiken när ventilationssystemet tas i drift

MagiCAD 2019 UR-1
Sprinkler

Projektera och beräkna sprinklersystem med flexibla rör

 • De flexibla rören är kompatibla med MagiCADs beräkningar och rapporter för sprinklersystem
 • Rapporterna anger faktisk längd och den ekvivalenta rörlängden för de flexibla rören

Kontakta oss för mer information

First Name*
Last name*
E-mail*
Phone
Company*
City*
Business Sector*
Skriv din fråga här.
Ja, jag skulle vilja prenumerera på ert nyhetsbrev

All personlig information kommer att hanteras enligt MagiCAD Groups Privacy Policy