Sök

Ny tillverkare i MagiCAD för AutoCAD: Roxtec

24.06.2021

MagiCAD Group

MagiCAD Cloud
Nyheter tillverkare
Produktdatabaser

Roxtec är specialiserade inom utveckling och tillverkning av kabel- och rörtätningar. Deras produkter är utformade för att täta kabel- och rörgenomföringar för att skydda mot flera faror som brand, vatten, gas, damm, vibrationer, elektromagnetiska störningar, ohyra och explosionsrisk. Roxtec tjänar en stor kundbas i över 80 länder.

Roxtec har nyligen anslutit sig till MagiCAD Cloud med deras genomföringstätningar för rör och kablar. De strävar mot att göra det enkelt för deras kunder att hitta, designa och använda deras produkter, och de har tillhandahållit BIM-filer i olika filformat i flera år. Genom att lyssna på kundfeedback, identifierade Roxtec, MagiCAD som en viktig kanal för att nå deras kunder och hjälpa dem att utforma projekt med Roxtec-produkter.

Deras produktbibliotek inkluderar BIM-objekt med geometrisk detaljnivå (LOD). LOD visar flera olika faser i BIM-projektdesign eftersom det i tidigt skede räcker med en lådform för att visa upp det ungefärliga utrymmeskravet och platsen, medan det i senare skeden behövs en mer detaljerad produktgeometri. MagiCAD BIM-objekt är högkvalitativa objekt och små i storlek trots att de har inbyggd LOD-funktionalitet.

Roxtec

Bläddra bland Roxtec produkter i MagiCAD Cloud

Läs mer om Roxtec


MagiCAD Cloud ger dig tillgång till världens största bibliotek för tillverkarverifierade BIM-objekt för installationsprojektering, el- och VVS-design, och inkluderar över 1,000,000 datarika BIM-objekt kommersiellt tillgängliga MEP-devices och komponenter från 300 tillverkare internationellt.