Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2018 UR-1 för Revit här »

MagiCAD for AutoCAD 2018 »

 

MagiCAD Schematics för AutoCAD

Vi har lanserat MagiCAD Schematics, en helt ny modul för schemaritningar som gör det enkelt och effektivt att skapa scheman med AutoCAD-teknik.

Nya MagiCAD Schematics ersätter samt förbättrar funktionerna i den tidigare modulen MagiCAD System Designer. Den erbjuder kraftfulla ritfunktioner med lokaliserade symboler och lättanvända verktyg som ger dig möjlighet att även skapa egna symboler. Dessutom möjliggör MagiCAD Schematics synkronisering och datahantering mellan schemaritningarna och projekt i MagiCAD Ventilation och Piping.

Du kan skapa scheman, koppla samman symboler i den schemaritningen med motsvarande enheter i projektet och synkronisera parametervärden mellan symbolen och enheten. Samma systeminformation finns nu i både MagiCAD Schematics och MagiCAD Ventilation och MagiCAD Piping, så att du kan definiera dina system tidigare i projektet när du skapar scheman och sedan använda samma systeminformation när du sedan ritar ditt kanal-/rörsystem.

När schemaritningarna är synkroniserade med modellen kan du se till att informationen alltid överensstämmer och är uppdaterad i till exempel diagram, planritningar och förteckningar under projektets gång.

1. Definiera system i MagiCAD Schematics för Ventilation och Piping

[Schematics]
MagiCAD Schematics gör det möjligt att koppla samman MagiCAD Ventilation och MagiCAD Piping-projektet och schemaritningar skapade i MagiCAD Schematics. När schemaritningen är kopplad till modellen har du tillgång till samma systeminformation i båda verktygen. Det gör det möjligt för dig att definiera system tidigare i projektet när du skapar scheman och sedan använda samma systeminformation när du modellerar nätverket.

När systeminformationen sparas på en plats är den alltid aktuell både i schemaritningarna och i planritningarna när det görs ändringar under projektet. I MagiCAD Ventilation och MagiCAD Piping kommer du åt systeminformation via symboler och rader som läggs till i schemaritningarna, vilket gör det möjligt att exempelvis texta systemtemperaturer direkt i de schemat.

2. Synkronisera egenskapsvärden mellan Ventilation & Piping-modellen och MagiCAD Schematics-diagram

[Schematics]
Med MagiCAD kan du koppla samman schemaritningarna i MagiCAD Schematics med Ventilation & Piping-projektet genom att koppla samman en symbol i schemat med motsvarande objekt i modellen.

När schemaritningen och modellen är sammankopplade går det att synkronisera egenskapsvärden mellan symboler och objekt så att informationen alltid överensstämmer mellan till exempel diagram, planritningar och förteckningar under projektets gång.

Du kan konfigurera och välja egenskaper som ska synkroniseras och även definiera i vilken riktning informationsflödet ska gå, antingen från den schematiska ritningen till modellen eller omvänt.

3. Redigera objektegenskaper mer effektivt i MagiCAD Schematics

[Schematics]
Det förbättrade Change Properties-verktyget gör det möjligt för dig att redigera fler objektegenskaper än tidigare, inklusive linjefärg, linjetyp och Ventilation & Piping-system.

Det går även att tillämpa ändringarna på flera objekt eller till och med hela kanal-/rörsystemet samtidigt. Det leder till en drastisk minskning av upprepande arbete eftersom du kan ändra på flera objekt istället för att redigera ett objekt i taget.

MagiCAD 2018 Update Release 1 – Fler nya funktioner

1. Sök produkter i MagiCloud utan att ange produktkategori

[Ventilation & Piping, Electrical]
Du kan nu automatiskt söka efter specifika produkter utan att ange produktkategori med knappen Search Products i menyfliken MagiCloud. Det gör produktsökningen smidig och intuitiv även för nya användare av MagiCAD och MagiCloud då man inte alltid känner till produktkategorin i förväg. När du till exempel söker efter ett expansionskärl hämtar och visar MagiCAD alla expansionskärl.

När du hittar och väljer en viss produkt installerar MagiCAD automatiskt produkten i rätt produktkategori i ditt MagiCAD-projekt.

2. Markera fel i beräkningsrapporter och analysera indexvägar

[Ventilation & Piping]
MagiCADs beräkningsrapporter markerar nu automatiskt rader som innehåller fel eller varningar med rött vilket gör det enklare att hitta dem. Det är smidigt att gå från ett fel eller en varning till nästa genom att använda knapparna Next och Previous under rapporten.

Nu går det även att visa endast indexvägen i rapporten.

3. Ändra byggnads- och byggplatsinformation som ingår i IFC-modeller

[Ventilation & Piping, Electrical]
MagiCAD Ventilation & Piping och Electrical gör det nu möjlig för dig att öppna och redigera vilken byggnads- och byggplatsinformation som ska ingå i den exporterade IFC-modellen i Project Settings. Du kan importera byggnads- och byggplatsinformationen från en befintlig MagiCAD Room-projektfil eller en IFC-modell.

Projektspecifik namngivning är vanliga krav i BIM-projekt, speciellt i nordiska länder där IFC-modeller ofta används för samordning.

4. Välja och filtrera innehållet för IFC-export mer exakt

[Electrical]
De nya alternativen för IFC-export ”Do not export frozen/turned-off layers” och ”Export only products which have 3D symbols” ger dig bättre möjligheter att välja och filtrera innehållet som ska exporteras och gör det enkelt för dig att se till att filen exporteras rätt.

Med det första alternativet kan du välja om objekt i frysta eller släckta lager ska ingå i det exporterade innehållet.

Det andra alternativet förhindrar export från produkter som inte har definierade 3D-symboler.

5. Förbättrad våningsinformation går nu att använda som en del av objekt-ID

[Ventilation & Piping, Electrical, Room (endast extra våningsparametrar)]
Med de nya alternativen kan du använda Storey name (våningsnamn) och Selection area name (urvalsområdets namn) som en del av objekt-ID när du definierar positionskoder för enheter. Det ger ökad flexibilitet när du formaterar positionskoder.

Nu finns det även fler tillgängliga variabler i informationen som sparas tillsammans med varje våningsdefinition. De nya variablerna kan användas tillsammans med alla relevanta MagiCAD-funktioner, inklusive objekt-ID.

6. Mer information visas i enlinjescheman för elcentraler

[Electrical]
Nu kan du infoga 1–3 separata egenskaper i varje cell i enlinjescheman för elcentraler, vilket betyder att enlinjescheman för elcentraler kan innehålla mer information som synkroniseras för uppdatering utifrån kretsarna.

När upp till tre egenskaper kan visas på olika rader i en cell går det att få plats med mycket mer information i schemat. Du kan även definiera hur många rader som ska visas för varje spalt i horisontella scheman.

7. Anpassa kolumner i produktlistor i Project Management

[Electrical]
Nu kan du anpassa synligheten för kolumner i produktlistor i Project Management och därmed välja vilka egenskaper som ska visas i produktlistan. Det går även att välja flera rader och till exempel ta bort flera produkter eller ändra värden i en viss kolumn för flera produkter samtidigt.

8. Rotera enheter effektivt under produktinstallationen

[Electrical]
Nytt verktyg för snabb rotering av objekt när du infogar produkter i projektet. Kommandot Quick rotate roterar objektssymbolen 90 grader motsols från den aktuella inriktningen.

Det gör det snabbare och enklare att till exempel installera uttag på väggar eftersom det går att rotera symbolen i 90-gradersintervall.

9. Visa sekundära anslutningar och skapa styrkabelrapporter med MagiCAD Circuit Designer

[Circuit designer]
Nu gör MagiCAD Circuit Designer det möjligt för dig att välja om styrkablarnas sekundära anslutningar ska visas. Du kan även skapa en rapport utifrån en eller flera styrkablar, vilket gör det enkelt att kontrollera att all information är korrekt och se vilken styrkabel som har lediga ledare. Du kan skriva ut eller kopiera rapporten till bland annat Excel.