Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2018 UR-1 för AutoCAD här »

MagiCAD for Revit 2018 »

 

MagiCAD Schematics för Revit

Vi har lanserat MagiCAD Schematics, en helt ny modul för schemaritningar som gör det enkelt och effektivt att skapa scheman med Revit-teknik. MagiCAD Schematics möjliggör synkronisering och datahantering mellan schemaritningarna och modellen.

Med MagiCAD Schematics kan du skapa scheman, koppla samman symboler i schemaritningen med motsvarande enheter i projektet och synkronisera parametervärden mellan symbolen och enheten. När egenskapsvärden är synkroniserade mellan symboler och enheter kan du enkelt, under projektets gång, se till att informationen alltid är aktuell i till exempel diagram och planritningar.

1. Synkronisera symboler i schemaritningarna med enheterna i modellerna

[Schematics]
Den nya MagiCAD Schematics-modulen för Revit ger dig verktyg för att koppla samman symboler eller linjer i schemat med motsvarande enheter i modellen. Det gör det möjligt att synkronisera parametervärden mellan ritningen och modellen. På så sätt kan du enkelt se till att informationen alltid är aktuell i till exempel diagram och planritningar.

Du kan konfigurera och välja parametrar som ska synkroniseras och även definiera i vilken riktning informationsflödet ska gå, antingen från schemat till modellen eller vice versa. Du kan till exempel börja rita schemaritningen med få produktdetaljer. När du har modellerat och beräknat nätverket är det enkelt att överföra resultatet av beräkningen tillsammans med till exempel positionskoder för enheter från modellen till den schematiska ritningen. Det gör det enkelt att lägga till taggar med mer detaljerad information till schemaritningen utan att behöva göra det för hand.

2. Lägg till symboler i dina scheman och ange symboldefinitioner med parametrar

[Schematics]
Den nya modulen MagiCAD Schematics för Revit gör det enkelt att lägga in symboler i ditt schema och spara symboldefinitioner i datasetet. Symboldefinitionerna hjälper dig att ange parametrar med standardvärden som läggs till i familjen när symbolen installeras.

Du kan ordna symbolerna i användarkonfigurerbara grupper, vilket gör det enkelt att hitta rätt symbol på verktygspaletten för installation av nya symboler. Det är enkelt att lägga till symboler och rita linjer eftersom du kan lägga till en symbol genom att dra och släppa den på schemaritningen från verktygspaletten.

MagiCAD 2018 Update Release 1 – Fler nya funktioner

1. Bekräfta sprinklers täckningsyta

MagiCAD Sprinkler Designer gör det enkelt att bekräfta att sprinklersystemets täckningsyta är tillräcklig i de valda rummen. Du kan välja formen på det täckningsytan i datasetet och därefter kontrollera systemets täckningsyta på planritningen.

Täckningsytan begränsas av väggar och rumsgränser och beräknas utifrån de arbetsområden som är definierade för sprinklers. Man kan även välja att visa eller dölja täckningsytorna i modellen.

2. Anslut flera don till ett system samtidigt

Nu kan du ansluta flera don samtidigt till ett system med en enda automatisk funktion i MagiCAD. Det innebär att du slipper ansluta ett don i taget till systemet. Den nya, automatiska funktionen sparar tid och gör arbetsflödet smidigare genom att ta bort repetition. Du kan välja de don du vill ansluta separat eller ett område så visar MagiCAD de tillgängliga anslutningsalternativen. När du har valt anslutning ansluter MagiCAD automatiskt alla valda enheter.

3. Utökat stöd för 2D symboler

MagiCAD Ventilation gör det möjligt att lägga till 2D-symboler i 3D-modellen för don och luftbehandlingsutrustning.

4. Sök produkter i MagiCloud utan att ange produktkategori

Du kan automatiskt söka efter specifika produkter utan att ange produktkategori med knappen Product Search i menyfliken MagiCloud. Det gör produktsökningen betydligt smidigare och mer intuitiv även för nya användare av MagiCAD och MagiCloud då man inte alltid känner till produktkategorin i förväg.

När du till exempel söker efter ett expansionskärl hämtar och visar MagiCAD alla expansionskärl. När du hittar och väljer en viss produkt installerar MagiCAD automatiskt produkten i rätt produktkategori i MagiCAD-projektet.

5. Definiera separata färger för olika elsystem

[Electrical]
MagiCAD gör det nu möjligt att definiera olika färger för olika elsystem i datasetet vid IFC-export. Det överensstämmer även med landspecifika föreskrifter där det kan krävas särskilda färger för olika system.

Du kan definiera olika färger för elsystem, kommunikationssystem och datasystem i datasetet i MagiCAD och använda färginställningarna när du exporterar projekt i IFC-format. Utan färgdefinitioner är alla objekt gråa i IFC-format. Möjligheten att särskilja specifika system gör det enklare att kontrollera modellerna och det är därför det kan finnas bestämmelser som kräver att varje system markeras med en viss färg.

6. Ersätt produkter med snabba, anpassningsbara 3D-modeller

[Electrical]

Med MagiCAD kan du snabbt definiera en 3D-modell för en produkt som inte finns i produktdatabasen genom att använda enkla, anpassningsbara box- och cylinderformade modeller som bidrar till snabb anpassning.

Om du inte hittar en viss produkt i databasen kan du istället välja en anpassningsbar 3D-modell. I alternativen ingår enkla box- och cylinderformer med utanpåliggande och infällda installationspunkter för installation i innetak, väggar eller golv.

Grundformernas dimensioner kan anpassas direkt tillsammans med en monteringsförskjutning som kan göra en utanpåliggande produkt något eller helt infälld eller en infälld produkt något eller helt utanpåliggande. Det gör det extremt snabbt och enkelt att ersätta alla typer av produkter i projektet med en 3D-form.

7. Använd ritningsdialoger alternativ med verktyget angle-to-horizontal

Verktyget angle-to-horizontal erbjuder nu samma alternativ som ritningsdialogerna för kanaler, rör, kabelrännor och tomrör, inklusive dimensioneringsalternativ, isolering och möjligheten att byta till en annan kanal- eller rörserie.

För el-objekt kan du ställa in installationskoden istället för isoleringen.

8. Stöd för nya lokala beräkningar av tappvatten

MagiCAD stöder nya standarder för beräkningar av tappvatten, inklusive italienska UNI 9182 och brittiska CIPHE och BS 6700 som är uppdaterad till BS 8558.

Stödet för den italienska standarden UNI 9182 omfattar alla fyra separata kurvor för flödeshastigheter och riktar sig mot offentliga byggnader och bostadshus som har toaletter med cisterner eller spolventiler.

9. Markera fel i beräkningsrapporter och analysera indexvägar

MagiCADs beräkningsrapporter markerar nu automatiskt rader som innehåller fel med rött för att göra det lättare att hitta dem. Du kan snabbt gå från ett fel eller en varning till nästa genom att använda knapparna Next och Previous under rapporten.

Nu går det även att analysera indexvägen på varje rad i rapporten.

10. Använda stålbalkar som värdkonstruktioner för upphängningsanordningar

[Suppors & Hangers]
Modulen MagiCAD Supports & Hangers gör det nu möjligt att fästa specialkonstruerade upphängningsprodukter i stålbalkar och betongkonstruktioner med olika installationsmetoder.

11. Beräkna horisontell tryckkraft och seismisk kraft för upphängningsanordningar

[Suppors & Hangers]
Modulen MagiCAD Supports & Hangers tillhandahåller nu beräkningar för horisontell tryckkraft som påverkar rörupphängningen samt seismisk kraft för att säkerställa en fast installation.

Du kan extrahera beräkningsmodellen från Supports & Hangers-modellen, beräkna belastningen på hängande rör, rörledningar och kabelrännor och beräkna den fysiska kraften på respektive element med visualisering i 2D/3D-diagram. Det gör att du kan kontrollera att upphängningselementen överensstämmer med relevanta koder eller standarder eller utifrån användardefinierade regler. Alla beräkningsark kan exporteras till Excel.

12. Söka och filtrera seismiska upphängningsanordningar

[Suppors & Hangers]
Modulen MagiCAD Supports & Hangers har snabba söknings- och filtreringsalternativ för sökning av seismiska upphängningsanordningar som kan monteras med nödvändiga strävsektioner.

13. Installera stöd och hängare på böjar

[Suppors & Hangers]
Modulen MagiCAD Supports & Hangers stöder nu installation av upphängningselement även på böjar för kanaler, rör och kabelrännor.