Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2018 UR-2 för Revit här »

MagiCAD 2018 UR-1 för AutoCAD »

MagiCAD for AutoCAD 2018 »

 

MagiCAD 2018 Update Release 2

1. Simulera ventilationssystemets funktion

[Ventilation & Piping]
MagiCAD introducerar nya simuleringsberäkningar för ventilationssystem som möjliggör analys av verklig utbredning av flödet i kanalsystemet. Simuleringsberäkning är en mer tillförlitlig beräkning vid kontroll av hur systemet distribuerar luft baserat på olika fläktinställningar och spjällägen.

2. Anslut enheter och elcentraler med hjälp av funktionen Host Area och filtrera på system

[Electrical]
Den nya funktionen Host Area underlättar anslutning av dataenheter till en datapanel/host och skapar nya filtreringsalternativ för att endast ansluta enheter från valda system. Funktionen möjliggör anslutning av dataenheter med hjälp av samma automatik som finns tillgänglig med funktionen Switchboard Area för kraftenheter. Alla kompletta grupper och alla dataenheter ansluts automatiskt till en datapanel/host när alternativet Host by Area är aktiverat. Med den nya systemfiltreringen för funktionerna Switchboard Area och Host Area kan du välja system som är relevanta för valt område och ansluta endast enheterna från valt system till elcentralen eller till en panel/host.

3. Visualisera isolerade rör och kanaler med enkel trådmodell

[Ventilation & Piping]
MagiCAD möjliggör nu visualisering av isolerade kanaler och rör med hjälp av användarkonfigurerbar linjetyp i enkel trådmodell. MagiCAD visar isoleringslinjen automatiskt vid ändring av visningsläge till enkel linjepresentation. Bortsett från planritningar visualiseras de isolerade rören och kanalerna även i axonometriska ritningar som genereras i MagiCAD.

4. Lägg till konfigurerbara balkar och pelare i MagiCAD Room

[Room]
MagiCAD Room erbjuder nya användarvänliga verktyg för modellering av balkar och pelare i olika höjder. Balkarna och pelarnas former och mått sparas i projektet. Vid placering av balk/pelare i modellen kan du definiera en fast längd för elementen eller ange längden när du modellerar varje enskild balk/pelare.