Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2018 UR-2 för AutoCAD här »

MagiCAD 2018 UR-1 för Revit »

MagiCAD 2018 för Revit »

 

MagiCAD 2018 Update Release 2

1. Simulera ventilationssystemets funktion

[Ventilation]
MagiCAD introducerar nya simuleringsberäkningar för ventilationssystem som möjliggör analys av verklig utbredning av flödet i kanalsystemet. Simuleringsberäkning är en mer tillförlitlig beräkning vid kontroll av hur systemet distribuerar luft baserat på olika fläktinställningar och spjällägen.

2. Standard Connection stödjer nu rektangulära kanaler

[Ventilation]
Verktyget Standard Connection har nu utökats till att även fungera med rektangulära kanaler vilket möjliggör modellering på flera nya sätt som sparar mycket tid. Standard Connection är en funktion som möjliggör snabb anslutning med hjälp av standardböjar (15, 30, 45, 60 och 90) där två kanaländar ansluts eller en kanalände ansluts till sidan på en annan kanal. Standard Connection möjliggör nu anslutning mellan kanaler på olika montagehöjder och mellan kanaler av olika storlekar. Om kanalerna har olika storlekar lägger MagiCAD automatiskt till nödvändiga reduktioner samtidigt som anslutningen skapas.

3. Montera rensluckor i ventilationsprojekt

[Ventilation]
MagiCAD möjliggör enkel montering och hantering av rensluckor som ny produkttyp för ett komplett modellerat ventilationssystem. Du kan välja bland flera rensluckor, inklusive runda, halvrunda, plana ytmonterade luckor och kanalavslut.

4. Välj och konfigurera anslutningar för S-böj och Y-stycken

[Ventilation]
Vid modellering av ditt kanalsystem erbjuder MagiCAD en ny tidsbesparande funktion för val, konfigurering och montering av S-böjar och Y-stycken direkt från MagiCAD-verktygsfältet. Tillvägagångssättet är enkelt: välj relevant S-böj/Y-stycke, ange anslutningsstorlekarna och fortsätt modellera.

 

5. Definiera skarvar för rektangulära kanaler

[Ventilation]
Med MagiCAD kan du använda Flange för att definieraskarvtyper för rektangulära kanaler i datasetet och lägga till skravarna till en kanalserie för att säkerställa att materiallistor och produktbeställningar är korrekta. Med MagiCADs Split Segments-verktyg kan du dela upp kanalsystemet i standardlängder och sedan tilldela skarvarna från datasetet för individuella kanaler och anslutningar. Det innebär att enskilda kanaldelar kan skiljas åt och på så sätt beräknas korrekt när man skapar materiallistor och vid beställning av produkter från tillverkare.

6. Utför beräkningar baserat på temperaturskillnad över produkt

[Piping]
Det går nu att skapa mer tillförlitliga flödesdata för dimensionering och beräkningar av tryckfall genom att använda temperaturskillnad över en produkt istället för systemets temperaturskillnad. Korrekt flödesdata är en mycket viktig faktor, till exempel vid dimensionering av rör och pumpar. Värdena för flöde och tryckfall räknas automatiskt om när den nya produkttemperaturskillnaden används tillsammans med fläktkonvektorer, klimatbafflar, värmare, etc.

7. Använd Find & Replace med kombinationsboxar

[Electrical]
Find & Replace-funktionen ger dig nu möjlighet att byta ut Assemblys mot andra Assemblys och återkoppla gruppanslutningar och identitetsdata till nya objekt i din Assembly. Vid byte av en kombinationsboxsenhet mot en annan enhet, återkopplar Find & Replace-funktionen automatiskt gruppanslutningarna genom att koppla de matchande nya elementen till de befintliga grupperna. Identitetsdata, inklusive löpnummer och Objekts-ID, överförs till de nya objekten i din Assembly.

8. Upplev fördelarna med förbättrade enlinjescheman för elcentraler

[Electrical]
Med den nya Set Circuit Properties-funktionen kan du nu förenkla processen genom att definiera gruppdata för utvalda grupper omedelbart efter att de har lagts till i projektet. Du behöver inte längre göra enskilda ändringar i dialogrutan Manage Circuits. I dialogrutan Manage Circuits kan du nu se en grupplista med alla de symboler som används i hela schemat och därmed enklare granska hela systemet utan att behöva gå igenom alla blad. Öka användarupplevelsen genom att placera pekaren över en symbol och förhandsgranska den i större storlek.

9. Definiera namngivningen av Revit-familjer

[Common]
Du kan nu i datasetet definiera hur Revit-familjer (RFA) ska namnges, till exempel för att använda projektspecifika namngivningar för RFA i ett visst projekt. Den nya funktionen möjliggör val av RFA-namn baserat på Revit Standards (RS, tidigare kallat Dutch Revit Standard, www.revitstandards.org), eller det ursprungliga standardnamnet för RFA.