Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2018 UR-3 för Revit här »

MagiCAD 2018 UR-2 för AutoCAD »

MagiCAD 2018 UR-1 för AutoCAD »

MagiCAD for AutoCAD 2018 »

 

MagiCAD 2018 Update Release 3

1. Ny produktklass: LED-remsor

[Electrical]
Ny produktklass som gör det möjligt att använda LED-remsor i projekt. Hur mycket ström en remsa behöver räknas automatiskt ut utifrån remsans längd. I praktiken ritas remsorna på samma sätt som kabelrännor, men deras egenskaper liknar mer armaturernas. Materiallistorna kommer att innefatta längden på varje typ av remsa som används i projektet.

2. Beräkna väntetiden för varmvatten

[Piping]
MagiCAD beräknar väntetiden för varmvatten till respektive tappställe. Du kan kontrollera att varmvattencirkulationen har utformats korrekt och att du får varmvatten till alla tappställen inom en rimlig tidsintervall.

3. Beräkna flera verkningsytor och system samtidigt i Sprinkler Designer

[Sprinkler]
Det nya beräkningsalternativet snabbar upp projekteringen i Sprinkler Designer genom att låta dig välja flera verkningsytor och system och sedan utför beräkningen på alla samtidigt. Inom ett sprinklernätverk finns det oftast flera system som är kopplade till ett huvudsystem. När du använder det nya nätverksalternativet för sprinklerberäkningar kan alla inkopplade system beräknas på en och samma gång. När beräkningen utförs på flera verkningsytor kan du snabbt granska de områden som är mest eller minst krävande genom att helt enkelt välja den verkningsytan som du vill undersöka i beräkningsrapporten.

4. Kopiera textobjekt och dess inställningar med ”Create Similar”

[Schematics]
Create Similar-funktionen gör det möjligt att snabbt kopiera befintliga textobjekt inklusive deras inställningar. Det enda du behöver göra är att klicka på Create Similar-knappen i menyn eller använda Create Similar-greppet när objektet har valts. Ett nytt textobjekt kommer att kopieras med alla de relevanta egenskaperna och inställningarna från det valda objektet. Du behöver inte definiera varje egenskap var för sig för det nya objektet, vilket gör att kopieringen blir mycket effektivare.

5. Rotera symboler på ett effektivt sätt när du placerar dem på ritningar

[Schematics]
Det nya Quick Rotate-verktyget gör det möjligt att rotera symboler i 90 grader, vilket gör att det går snabbare att placera ut symboler på ritningar. Kommandot ”Quick Rotate” vrider symbolen 90 grader motsols från dess aktuella position. Det gör att det går snabbare och enklare att infoga till exempel enhetssymboler som inte är kopplade till befintliga linjer på schemat.

6. Lagra och leverera scheman eller DWG-filer som inte är modellfiler i projektleveransen

[Electrical]
Det går nu att inkludera scheman eller DWG-filer som inte är modellfiler i projektleveranser. ”Purge Project” kontrollerar nu alla övriga modellfiler men tar inte bort produkter som används i scheman eller andra modellfiler. Övriga-modellfiler finns under kategorin ”Other Drawings”. När du levererar ett projekt med hjälp av Transmit Project-funktionen kan du inkludera ritningarna som finns under kategorin ”Other Drawings” i leveransen.

7. Uppdatera kretsnumret för alla kablar – vilket möjliggör en mer exakt mätning av kablarnas längd

[Electrical]
Det är nu möjligt att använda funktionen ”Update DWG” för att uppdatera gruppnumren på alla kablar utifrån de grupper som de är kopplade till, vilket möjliggör en mer precis mätning av kablarnas längd. Det gör att både elcentrals-/värdeinformationen och gruppnumren uppdateras för alla kablar. Gruppnumret gör det till exempel möjligt att se kabellängder utefter grupp i materiallistorna. Dessutom går det även att använda elcentrals-/värdekoder och gruppnummer som en del av ett objekt-ID.