Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2018 UR-3 för AutoCAD här »

MagiCAD 2018 UR-2 för Revit »

MagiCAD 2018 UR-1 för Revit »

MagiCAD 2018 för Revit »

 

MagiCAD 2018 Update Release 3

1. Skapa korsningar i ett steg med hjälp av nya smarta funktioner

[Common]
Nästa generations Crossing-verktyg introducerar tre nya korsningsmetoder; förbättrad logik för dragningsberäkningar och en ny användarvänlig förhandsgranskningsfunktion. De uppdaterade vägvalsverktygen använder tre metoder för att definiera korsningar: punkter, linjer och smart. Den nya förhandsgranskningsfunktionen i kombination med den informativa förskjutningsmätaren och de nya vägvalsalgoritmerna gör det möjligt för dig att säkerställa att korsningarna dras på rätt sätt på en gång utan att behöva prova dig fram. Samtidigt ger verktyget stöd för multipla horisontella korsningar.

2. Filtrera och hantera Builders Work Openings på ett mer effektivt sätt

[Common]
Verktyget Provisions for ”Builders Work Openings” stödjer nu förbättrad filtrering utifrån innehållskategorier och länkade el- och VVS-system och byggnadselement. Verktyget introducerar även en ny version av tillägget ”Builders Work Openings Manager” för Revit. De nya filteralternativen gör det möjligt för dig att filtrera bort eller inkludera länkade system och byggnadselement när du skapar underlag. Det är även möjligt att välja vilka innehållskategorier (t.ex. strukturella eller arkitektoniska väggar) som det ska tas hänsyn till.

Tillägget ”Builders Work Openings Manager” för Revit gör det möjligt för byggnadsingenjören att granska, kommentera samt godkänna eller avvisa underlagen. Nu finns det dessutom förbättrade funktioner för hantering av potentiell inkonsekvens mellan håltagningsunderlag och hål som skiljer sig åt i fråga om storlek, plats och koppling.

3. Beräkna behovet för VVC flöde

[Piping]
MagiCAD gör det nu möjligt att beräkna flödesbehovet för VVS enligt franska och brittiska standarder. När flödesberäkningen utförs med hjälp av de franska och brittiska nationella tappvattenstandarderna DTU 60.11 och CIPHE/BS 8558 är det inte längre nödvändigt att definiera cirkulationsflödet. MagiCAD beräknar istället cirkulationsflödet och rörstorlekarna automatiskt. MagiCAD beräknar värmeförlusten från rören så väl som möjliga isoleralternativ och säkerställer att returtemperaturen inte understiger den angivna temperaturen i cirkulationssystemet.

4. Beräkna väntetiden för varmvatten

[Piping]
MagiCAD beräknar väntetiden för varmvatten till respektive tappställe. Du kan kontrollera att varmvattencirkulationen har utformats korrekt och att du får varmvatten till alla tappställen inom en rimlig tidsintervall.

5. Beräkna rörsystemets volym

[Piping]
Rörsystemets volym beräknas och visas i beräkningsrapporten, vilket gör det möjligt för dig att uppskatta hur stor volym expansionskärlet behöver ha.

6. Beräkna flera verkningsytor samtidigt i Sprinkler Designer

[Sprinkler]
Det nya beräkningsalternativet ”Calculation option” snabbar upp projekteringen i Sprinkler Designer, då du kan välja flera verkningsytor och därefter utföra en beräkning på dem samtidigt. Du kan snabbt granska de områden som är mest eller minst krävande genom att helt enkelt välja den verkningsytan du vill undersöka från beräkningsrapporten.

7. Skapa anpassade kabelstegar/rännor i datasetet

[Electrical]
Det är nu möjligt att skapa användardefinierade kabelstegserier i datasetet och importera dem till ett projekt. För varje enskild kabelstegeserie är det möjligt att definiera standardmått som du kan välja när du börjar rita kabelstegen. De användardefinierade serierna definieras i datasetet, vilket betyder att de även kan importeras till andra projekt. Funktionen ”Create Cable Tray Series” lägger till kabelstegar i projekten i RFA-format och gör det samtidigt möjligt för dig att definiera stegens standardförgreningstyp.

8. Definiera egna regler för gruppnumrering

[Electrical]
MagiCAD gör det nu möjligt att definiera regler för gruppnumrering i datasetet. De anpassade reglerna kan användas med hjälp av funktionen ”Manage Circuits”, vilket gör gruppnumreringen flexibel och anpassningsbar. För varje numreringsregel kan du ställa in ett minimiantal för hur många siffror som krävs, ett prefix och ett suffix. Prefixet och suffixet kan användas i upprepande sekvenser som följer ett specifikt alfabetiskt eller numeriskt värdeintervall. I ”Manage Circuits” kan du sedan välja från vilken del av sekvensen som den automatiska numreringen ska börja.

9. Skapa kabelpaketsanslutningar utan att rita ledningar

[Electrical]
Det är nu möjligt att skapa anslutningar mellan enheter och sammandragningsledning utan att rita ledningar och se befintliga anslutningar med hjälp av tillfälliga linjer. En anslutning mellan en enhet och en sammandragningsledning kan definieras från vilken vy som helst utan att du behöver rita några ledningar. Det är även enkelt att kontrollera anslutningarna efteråt med hjälp av de tillfälliga linjer som MagiCAD kan visa mellan de anslutna elementen. Du kan enkelt dölja de tillfälliga linjerna via en knapptryckning.

10. Ange dimensioneringsmetoder för kanal- och rörsegment

[Ventilation, Piping]
Det är nu möjligt att tilldela dimensioneringsmetoder för kanal- och rörsegment, vilket gör att du kan använda olika dimensioneringskriterier i samma slinga.

11. Beräkna omslutningsarea på kanaler och kanaldetaljer

[Ventilation]
Omslutningsarean på kanaler och kanaldetaljer kan nu beräknas enligt standarden EN 14239, vilket gör det möjligt att inkludera omslutningsarean i materiallistorna.