Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2019 för Revit här »

MagiCAD 2019 innehåller alla nya funktioner och förbättringar från tidigare MagiCAD-lanseringar. Se även några höjdpunkter bland funktionerna i de senaste lanseringarna MagiCAD 2018 UR-1, UR-2 och UR-3.

 

1. Stöd för Autodesk AutoCAD 2019

MagiCAD 2019 är kompatibel med nya AutoCAD 2019 samt de fyra tidigare AutoCAD-versionerna 2015–2018, inklusive vertikalerna AutoCAD MEP och AutoCAD Architecture.

2. Definiera ett värdeintervall och validitetsinställningar för Running Index

[Electrical]
Det förbättrade verktyget för löpnummer, ”Running Index”, låter användaren definiera ett värdeintervall och validitetsinställningar där endast giltiga enheter indexeras ur en grupp utvalda enheter. Om du till exempel definierar ett värdeintervall på ”1 till 24” och ställer in ”datauttag” som validitetsvillkor kan nummer 1 till 24 endast användas för indexering av datauttag. Om det definierade värdet överskrids kommer MagiCAD att uppmana användaren att ändra det definierade löpnummerformatet. Validitet kan ställas in utifrån effekt- och kommunikationsenheter samt kablar.

Med det nya tidsbesparande löpnummeralternativet ”Between” kan alla objekt från en vald del av kretsen indexeras. Allt du behöver göra är att välja den första och den sista enheten som ska indexeras i kretsen. Funktionen indexerar automatiskt alla enheter mellan dem, startpunkt och ändpunkt, utifrån reglerna som definierats i validitetsinställningarna. Med detta nya alternativ kan användaren till exempel indexera alla enheter längs en brandlarmsslinga med några få musklick.

Se video »

3. Beräkna antal enheter och den längsta förgreningen i LV- och ELV-kretsar

[Electrical]
Det är nu möjligt att beräkna antal enheter och den längsta förgreningen i kretsar med låg spänning (LV) och de med extra låg spänning (ELV). Varje krets innehåller data om antal enheter som tillhör kretsen och gör det möjligt för användaren att enkelt kontrollera att kretsen inte har för många enheter. Datan kan uppdateras med funktionen ”Update Drawing Data”.

Den längsta förgreningslängden kan beräknas även för kommunikation, data och kretsar för fastighetsautomation. Den längsta förgreningen lagras i kretsinformationen. Längdvärdet kan beräknas antingen automatiskt baserat på ledningslängderna i ritningen eller definieras manuellt av användaren.

Se video »

4. Verktyget Change Properties är uppdaterat

[Ventilation, Piping & Electrical]
Med det uppgraderade verktyget ”Change Properties” kan du ändra flera egenskaper samtidigt, filtrera objekt effektivare och välja egenskaper snabbare med fritextsökning. Verktyget har en trädvy där du kan välja vilka egenskapsvärden du vill ändra.

Med förbättrade filtreringsmöjligheter kan du filtrera objekt på ritningen baserat på exempelvis kanal- eller rör-serie. Det går snabbare att hitta rätt egenskap i listan genom fritextsökning. När du börjar skriva namnet på en egenskap föreslår MagiCAD lämpliga egenskaper att välja bland.

Verktyget erbjuder också möjligheten att ärva egenskapsvärden från befintliga objekt i ritningen. Med de här förbättringarna gör det uppgraderade verktyget ”Change Properties” det enkelt och bekvämt att bearbeta hela ritningen på en gång utan att du behöver öppna verktyget igen.

Se video »

5. Definiera anpassade riskklasser för sprinklersystem

[Ventilation & Piping]
Med MagiCAD Sprinkler Designer kan du definiera anpassade riskklasser för sprinklersystem. Genom att skapa verkningsytor kan de användardefinierade riskklasserna väljas på samma sätt som de fördefinierade CEA 4001-riskklasserna. Vald riskklass visas också i beräkningsrapporten.

6. Dölj underliggande objekt bakom dimensionstexter

[Ventilation, Piping, Electrical, Schematics]
Det går nu att dölja underliggande objekt bakom dimensionstexter för att göra det enklare att ta fram läsliga planritningar. Det innefattar objekt både från den aktiva ritningen och underliggande referensritningar.

Nya ”Add Wipeout Frames” lägger till ett AutoCAD ”Wipeout Object” runt valda dimensionstextobjekt i ritningen och maskerar objekt under texterna med aktuell bakgrundsfärg. Precis som med MagiCADs hide-kommando finns det möjlighet att lägga till dessa Wipeout-ramar automatiskt varje gång som du sparar ritningen, vilket gör det lättare att hålla ritningarna läsliga.