Sök

Nyheter i MagiCAD Ventilation för Revit 2021

17.11.2020

MagiCAD Group

Funktioner
MagiCAD for Revit
Nya versioner e uppdateringar

Här har  vi samlat nyheterna i MagiCAD Ventilation för Revit 2021.

  • Detaljerad modelleringsprecision med uppgraderat ritverktyg
  • Förbättringar av ventilationsberäkningarna och en ny fransk beräkningsstandard
  • Möjlighet att ansluta flera segment samtidigt
  • Lägga till MagiCAD-beräkningsdata till tredjeparts Revit-familjer
  • Stöd för ASHRAE-standarder och Kinesiska beräkningsstandarder

 

Detaljerad modelleringsprecision med uppgraderat ritverktyg

Nya funktioner i ritverktyget gör det enklare att definiera detaljerade placeringar för kanaler, rör och kanalisation i modelleringen. De nya inställningarna möjliggör en inledande modelleringsprecision på en högre nivå vilket eliminerar behovet av senare revisioner.

Du kan definiera antingen en (X eller Y) eller två (X och Y) referenspunkter för förskjutningen i startpunkten (X,Y). Avstånden kan definieras som antingen centrumavstånd eller avstånd från kant till kant. I kombination med vertikal inpassning erbjuder de nya funktionerna modelleringsprecision på en helt ny nivå.

 

Förbättringar av ventilationsberäkningarna och en ny fransk beräkningsstandard

Den nya versionen av MagiCAD ger stöd för användardefinierad luftdensitet och -viskositet för ventilationssystem. Detta möjliggör mer noggranna beräkningar av exempelvis rökevakueringssystem och byggnader på hög höjd över havet.

 

Möjlighet att ansluta flera segment samtidigt

Standard connection-funktionen gör det möjligt för användare att välja flera kanaler, rör och tomrör som ska anslutas, antingen genom crossing window eller genom att klicka på dem separat. När man ansluter flera kanaler, rör och tomrör direkt sker modelleringen snabbare och man kan undvika repetitivt arbete.

 

Lägga till MagiCAD-beräkningsdata till tredjeparts Revit-familjer

Användare kan nu lägga till beräkningsdata till tredjeparts Revit-produkter. Det möjliggör tillförlitlig beräkning för produkter som inte finns i MagiCADs produktbibliotek. Tryckfallsdata kan läggas till för de flesta ventilations- och rörproduktkategorierna och ljuddata kan läggas till för de flesta ventilationsproduktkategorierna.

 

Stöd för ASHRAE-standarder och Kinesiska beräkningsstandarder

MagiCADs ventilationssystemberäkningar har nu stöd för kanaldelar som brukar användas i ASHRAE 2011-standarder och Kinesiska beräkningsstandarder.