Sök

Nyheter MagiCAD Piping för Revit 2021

20.10.2020

MagiCAD Group

Funktioner
MagiCAD for Revit
Nya versioner e uppdateringar

Kolla in de senaste nyheter i MagiCAD Piping 2021 för Revit. Det har kommit flera nya funktioner som du inte vill missa! Läs mer om respektive funktion längre ner.

 • Intelligent radiatorkonfiguration och installation i enlighet med space data
 • Uppgraderat avloppsanslutningsverktyg
 • Smart installation av brunnar och kammare
 • Förbättrad funktionalitet för 3-vägsventiler
 • Detaljerad modelleringsprecision med uppgraderat ritverktyg
 • Möjlighet att ansluta flera segment samtidigt
 • Placeringsfunktioner och val av dimensioneringssätt för röranslutningar
 • Stöd för tryckstegringspumpar i tappvattensystem
 • Tryckfallsberäkningar utan balansering

 

Intelligent radiatorkonfiguration och installation i enlighet med space data

Det nya radiatorinstallationsverktyget hjälper till att konfigurera och installera en radiatorlösning som optimerar radiatorernas storlek och positionering. Verktyget använder space data för att föreslå lämpliga radiatorstorlekar och identifiera korrekta radiatorpositioner. När du är nöjd med lösningen kan du installera radiatorerna automatiskt vilket sparar massor av konfigurations- och installationstid.

Radiatorinstallationsverktyget hämtar värmeeffektsbehovet från space data och kontrollerar antalet fönster och fönsterbrädornas höjd och djup. Utifrån insamlade data, samt systemtemperaturer och tekniska data från valda radiatortyper, föreslår verktyget optimerade radiatorstorlekar för varje fönster i rummet. Man kan därefter göra justeringar och ändra beräkningsinställningarna innan konfigurationen accepteras och radiatorerna installeras.

 

Uppgraderat avloppsanslutningsverktyg

Det nya avloppsanslutningsverktyget ger stora förbättringar i hastighet, flexibilitet och precision vid modellering av komplexa avloppssystem. Du kan nu fördefiniera gren- och böjvinklar så att det går mycket snabbare att uppnå exakta dragningsalternativ. Det går även att ansluta till en rördel från ett rör eller en enhet med rördelsvinkeln som grund för dragningsberäkningen. Det ger tillgång till dragningsalternativ som tidigare var otillgängliga.

Det har blivit enklare att ansluta till vertikala stigare med ett nytt alternativ i verktygsfältet som gör det möjligt att ansluta med en böj till den öppna röränden, eller som en grenanslutning till det vertikala röret med en definierbar grenvinkel. Alla nya alternativ i avloppsanslutningsverktyget inbegriper befintliga kontroller för fall, automatisk rotation och avstånd till golv.

 

Smart installation av brunnar och kammare

En ny smart placeringsfunktion gör installationen av brunnar och kammare mycket enklare. Med smart installation justeras brunnens botten automatiskt så att den matchar botten på det valda röret. Brunnens överdel justeras utifrån terrängen eller markytan och MagiCAD beräknar automatiskt erfordrad kraglängd eller brunnhöjd. Efter installation av brunnen är det enkelt att fortsätta att rita från andra anslutningar på brunnen och skapa relevanta rör.

 

Förbättrad funktionalitet för 3-vägsventiler

MagiCAD inkluderar nu en ny ventilkategori för 3-vägsventiler. Den nya versionen har också stöd för anslutningar till alla tre portar och beräkningar av värme- och kyl-system med 3-vägsventiler.

 

Detaljerad modelleringsprecision med uppgraderat ritverktyg

Nya funktioner i ritverktyget gör det enklare att definiera detaljerade placeringar för kanaler, rör och kanalisation i modelleringen. De nya inställningarna möjliggör en inledande modelleringsprecision på en högre nivå vilket eliminerar behovet av senare revisioner.

Du kan definiera antingen en (X eller Y) eller två (X och Y) referenspunkter för förskjutningen i startpunkten (X,Y). Avstånden kan definieras som antingen centrumavstånd eller avstånd från kant till kant. I kombination med vertikal inpassning erbjuder de nya funktionerna modelleringsprecision på en helt ny nivå.

 

Möjlighet att ansluta flera segment samtidigt

Standard connection-funktionen gör det möjligt för dig att välja flera kanaler, rör och tomrör som ska anslutas, antingen genom crossing window eller genom att klicka på dem separat. När man ansluter flera kanaler, rör och tomrör direkt sker modelleringen snabbare och man kan undvika repetitivt arbete.

 

Placeringsfunktioner och val av dimensioneringssätt för röranslutningar

Den förbättrade röranslutningsfunktionen erbjuder tilläggsfunktioner för fastställande av rörpositioner. Man kan nu definiera den exakta höjdnivån för anslutande rör antingen fritt eller i förhållande till ett valt referensobjekt, till exempel när man går under eller över andra föremål. Höjdnivån kan även definieras för ett enskilt anslutande rör. Röranslutningsfunktionen gör det även möjligt att välja olika dimensioneringskriterier för huvudrör och anslutningsrör.

 

Stöd för tryckstegringspumpar i tappvattensystem

Tryckstegringspumpar behövs om vattentrycket inte är tillräckligt högt för det tryck och flöde som vattenarmaturer i tappvattensystemet kräver. MagiCAD stöder nu tryckstegringspumpar i tappvattensystem och den tryckhöjning de ger beräknas med det dimensionerande flödet mot pumpkurvan.

Nyheter i MagiCAD Piping 2021 för Revit

 

Tryckfallsberäkningar utan balansering

Tryckfallsberäkning används i tidiga projekteringsfaser för att bedöma tryckfallen i nätverk. Det finns tre alternativ för tryckfallsberäkning:

 • Calculate the pressure drops with MagiCAD data – använder data för de produkter som har installerats i nätverket. Detta alternativ är närmast en balanseringsberäkning.
 • Use pressure drops defined in the dataset – gör det möjligt för användare att lämna tryckfallsinformationen i MagiCAD-databasen obeaktad och använda angivna tryckfallsvärden.
 • Use pressure drops defined within project settings – beräknar endast tryckfallen för kanaler och utrustningar och lägger sedan till de tryckfall som angetts i inställningarna för projektet.

Nyheter i MagiCAD Piping 2021 för Revit