Sök

Nyheter MagiCAD Ventilation för AutoCAD 2021

03.11.2020

MagiCAD Group

Funktioner
MagiCAD for AutoCAD
Nya versioner e uppdateringar

Det har kommit flera nya funktioner som du inte vill missa i senaste MagiCAD 2021 för AutoCAD! Läs mer om respektive funktion för MagiCAD Ventilation längre ner.

 • Genomför dimensioneringsberäkningar utifrån maxflöde
 • Nya installationskoder i Ventilation, Piping och Electrical
 • Mer flexibel filtrering av objektvalsegenskaper
 • Möjlighet att låsa kv-värdet
 • Definiera luftens densitet och viskositet i ventilationssystem
 • Split Segments-funktion i MagiCAD-modulerna Ventilation, Piping och Electrical
 • Skapa korsningar för flera rör, kanaler eller kabelstegar samtidigt
 • Producera automatiserade mängdberäkningar med en ny Batch Report-funktionalitet
 • Standardvärden för dimensionering och installation av radiatorer
 • Nya filteralternativ för ljudberäkningar
 • Object ID och Running index har lagts till som egenskaper för håltagningar

 

Genomför dimensioneringsberäkningar utifrån maxflöde

Du kan nu genomföra dimensioneringsberäkningar utifrån maxflöde för alla system förutom sprinklernätverk. Flöde har lagts till bland tillgängliga kriterier för dimensioneringsberäkning, utöver tryckfall och hastighet. Kolumnerna för flöde och hastighet i MagiCAD är sammankopplade och om ett värde ändras justeras det andra i enlighet med det.
Efterfrågan på dimensioneringsberäkning utifrån flöde växer eftersom många tillverkare har börjat ange maxflöde för sina produkter. Flödet är också den dominanta faktorn i vissa ventilationsstandarder istället för tryckfall eller hastighet.

 

Nya installationskoder i Ventilation, Piping och Electrical

Installationskoder kan nu anges för alla enheter och segment i MagiCAD Ventilation, Piping och Electrical. Med installationskoder kan konstruktörer tydligt definiera var och hur enheter och segment ska installeras. Det förbättrar informationsdelningen mellan konstruktörer och entreprenörer och minskar osäkerheten.

 

Mer flexibel filtrering av objektvalsegenskaper

Du kan nu använda AND-/OR-villkorvid filtrering av objektvalsegenskaper, vilket gör det enklare att hitta objekt i ritningar utifrån deras egenskaper och värden. Tidigare behövde alla filtreringsregler vara sanna, vilket begränsade sättet användare kunde söka efter objekt.
Objektvalsdialogen har även nya rullgardinsmenyer med egenskapsvärden från projektet vilket gör det enklare att välja rätt värden. Ett filter har också lagts till för själva egenskaperna, vilket hjälper att snabbt hitta rätt egenskaper.

 

Möjlighet att låsa kv-värdet

Användare kan nu låsa kv-värdet för utvalda ventiler. Det innebär att kv-värdet, när ändringar görs i systemet, hålls konstant och tryckfallet över ventilen ändras längs justeringslinjen. Alternativt, om ventilens tryckvärde är låst, hålls tryckfallet konstant och kv-värdet ändras för att återspegla systemförändringar. Genom att kunna låsa kv-värden får användare bättre möjlighet att välja ventiljusteringsmetod efter behov när till exempel ett befintligt system utökas.

 

Definiera luftens densitet och viskositet i ventilationssystem

Den nya versionen av MagiCAD ger stöd för användardefinierad luftdensitet och viskositet för ventilationssystem. Det möjliggör mer noggranna beräkningar av exempelvis rökevakueringssystem och byggnader som ligger på hög höjd över havet.

 

Split Segments-funktion i MagiCAD-modulerna Ventilation, Piping och Electrical

En ny Split Segments-funktion i MagiCAD Ventilation, Piping och Electrical låter dig automatiskt dela kanaler, rör, kabelstegar, armaturskenor och LED-strips i kommersiellt tillgängliga standardlängder. De olika elementen finns vanligtvis tillgängliga i specifika prefabricerade längder och den nya funktionen kommer att hjälpa användaren att dela objekten på liknande vis i ritningarna. Delarna kan därefter enkelt listas i rapporter vilket gör det enklare för entreprenörer att sammanställa korrekta materialbeställningar.

 

Skapa korsningar för flera rör, kanaler eller kabelstegar samtidigt

Med den nya versionen kan användare skapa korsningar för flera kanaler, rör och kabelstegar samtidigt. Välj det första segmentet och längden på övergången och markera sedan övriga segment som ska göra samma justering. Du kan ange vinklar och förskjutningar för korsningen och förhandsgranska resultaten innan modellen uppdateras.

 

Producera automatiserade mängdberäkningar med en ny Batch Report-funktionalitet

Den nya versionen ger användare möjlighet att schemalägga och automatisera framtagandet av mängdningslistor med en ny Batch Report-funktionalitet. Automatiserade mängdningslistorr ger avsevärda tidsbesparingar och eliminerar behovet av att köra varje enskild rapport individuellt. Du kan också producera listor från flera projekt med ett enda kommando. Genom att schemalägga automatiserade rapporter elimineras behovet av manuellt arbete vilket säkerställer att rapporterna produceras när de behövs.

 

Standardvärden för dimensionering och installation av radiatorer

Användare kan nu lägga till projektspecifika standardvärden för dimensionering och installation av radiatorer. Det gör det möjligt för projektörer att ange korrekta värden i varje projekt från början, vilket eliminerar behovet av att justera värdena i MagiCAD under projekteringsprocessen.

 

Nya filteralternativ för ljudberäkningar

Tre nya filteralternativ: None (dB), C-Filter (dBC) och NR filter (NR) har lagts till för beräkning av ljudnivån för ventilationsdon, där endast alternativet A-filter (dBA) fanns tillgängligt tidigare. Du kan även välja om du vill använda en rumsdämpning på 4 dB (10 sab) för ventilationsdon eller inte.

MagiCAD Ventilation för AutoCAD 2021

 

Object ID och Running index har lagts till som egenskaper för håltagningar

Object ID och Running index är tillgängliga som egenskaper för håltagningar. Bägge egenskaperna stöder delning av information mellan konstruktörer och underlättar identifieringen av särskilda håltagningar.

MagiCAD Ventilation för AutoCAD 2021