Sök

Finns det verkligen någon fördel att projektera med verkliga produkter?

22.10.2020

MagiCAD Group

MagiCAD
MagiCAD Cloud
Produktdatabaser

El- och VVS-projektörer använder betydligt fler komponenter i sina ritningar än andra discipliner. Ett tydligt exempel på det kan man se nedan där en sammanställning har gjorts av Granlund Oy vid bygget av Meilahti Tower Hospital. El- och VVS-produkterna är fler än vad de andra disciplinerna har tillsammans.

Så att säga att bra produktmodeller av verkliga produkter är extra viktigt för installationsprojektörer vore en underdrift.

Det finns idag olika 3D-bibliotek med varierande kvalitet där du får tillgång till olika produktmodeller. Men de riktigt bra är dem som innehåller intelligenta produktmodeller baserade på verkliga produkter och tekniska data från olika tillverkare. För att överhuvudtaget kunna skapa en BIM-modell behöver du bland annat ha tillgång till intelligenta 3D-objekt.

Att ha tillgång till datarika och uppdaterade produktmodeller är både tids- och kostnadseffektivt. Utan tillgång till en databas med produktmodeller behöver du rita produkterna själv och försöka hålla dem uppdaterade med korrekt data från samtliga tillverkare.

En klar fördel när du projekterar med verkliga produkter är att du får en realistisk bild av slutresultatet. Det innebär även att du kan se hur de tilltänkta produkterna kommer att passa in i den planerade installationen. I till exempel MagiCAD har du tillgång till över 1 miljon intelligenta produktmodeller av el- och VVS-produkter från ledande tillverkare, var och en komplett med omfattande tekniska data. Vi är väldigt stolta över vår databas som hela tiden fylls på och uppdateras.

Produktdatabaserna, som du har tillgång till via MagiCAD är parametriska och lätta men ger samtidigt en realistisk bild av produkten. De intelligenta modellerna innehåller 3D-geometri och omfattande tekniska data. Du hittar även samma produkter i molntjänsten MagiCAD Cloud. När produktmodellerna skapas publiceras de i MagiCAD-biblioteket där de direkt blir tillgängliga för alla MagiCAD-användare.

Nästan alla produkter finns tillgängliga för projektering både i MagiCAD för AutoCAD och MagiCAD för Revit.

8 fördelar när du projekterar med verkliga produkter i MagiCAD:

  1. Du får tillgång till verklig data och med rätt dimensioner från tillverkarna. Det innebär att du kan utföra beräkningar med produkterna.
  2. Du slipper rita produkterna själv, det är redan klart.
  3. Du kan enkelt i förväg kontrollera om en specifik produkt är lämplig i den planerade installationen, såväl tekniskt som utrymmes- och funktionsmässigt. Det sparar både tid och pengar.
  4. Modellerna är uppdaterade med den senaste informationen.
  5. Arbeta online eller offline. Möjligheten att ladda ner produktdatabaserna lokalt.
  6. Möjlighet att ladda ner en produktserie som innehåller produktens alla storlekar.
  7. När du jobbar med verkliga produkter kan du snabbt och enkelt plocka ut exakta mängdlistor och rapporter.
  8. För att kunna skapa BIM-modeller behöver du arbeta med 3D-objekt som innehåller intelligent data.

Tvivlar du fortfarande på fördelarna med att projektera med verkliga produkter?