24.09.2015 | By admin

ATP

Insinööritoimisto Kai Kivistö Ky är en teknisk konsultfirma i Rauma i Finland som arbetar med dynamisk analys och har använt MagiCAD sedan år 2000. Idag använder de MagiCAD för både AutoCAD och Revit och användningsområdena omfattar MagiCAD modulerna Heating & Piping, Ventilation, System Designer och Comfort & Energy. Kai Kivistö erbjuder ett komplett paket med tekniska tjänster för VVS, utformning av ventilation och automation, energieffektivitetsanalyser, inspektion av ventilation och VVS, BIM-koordinering och projektövervakning. Vanliga projekt omfattar såväl radhus och hyreshus som skolor och butiksbyggnader, där storleken kan sträcka sig från 300 m² till 6 000 m².

– MagiCAD är stabilt och enkelt att använda. Det innehåller en mycket omfattande 3D-databas med produkter från olika tillverkare. MagiCAD gör det möjligt för oss att utföra felfria beräkningar, ta fram stycklistor för entreprenörer och exportera en komplett BIM-modell i 3D av projektet som kan levereras till kunden, säger VVS-ingenjören Kai Kivistö, som är ägare och överordnad konstruktör.

– BIM håller snabbt på att bli ett krav för projekt i alla storlekar. Vi tycker att det är mycket viktigt att ligga i fas med utvecklingen och därför kunde vi leverera våra första BIM-projekt redan för ett år sedan, fortsätter Kai.

– I de flesta projekt krävs samordning mellan många olika parter t.ex. arkitekten, de ansvariga för byggnadskonstruktionen, installationssystemet, markarbetet och projektövervakningen, entreprenörerna samt de som representerar byggnadens ägare och användare. Beroende på projektets storlek och krav administrerar vi informationsutbytet och lämnar kommentarer via en gemensam projektdatabas och vid regelbundna projektmöten. Vid mindre projekt räcker det oftast med möten och kommentarer via e-post, säger Kai.

– När det gäller kvalitetssäkring och granskning av BIM har vi på senare tid i allt högre grad använt Solibri Model Checker, som fungerar bra tillsammans med IFC-export funktionerna i MagiCAD.

Footnote SV

I januari 2019 slog vi samman våra företagsnamn under namnet MagiCAD. Progman Oy, CADCOM AB och Progman Software UK Ltd blir MagiCAD Group. Utöver det bytte MagiCloud namn till MagiCAD Cloud.