12.11.2012 | By admin

“Mannvit började arbeta med MagiCAD 2005. Vi såg redan från början att MagiCAD gjorde det lättare att projektera ventilation och rörsystem,” säger Ingólfur Th. Bachmann på Mannvit, Island.

Ingólfur Th. Bachmann

”Vi kunde leverera bättre och noggrannare modeller. Programmet blir bättre och bättre för varje version. Vi har ett bra samarbete med utvecklingsteamet hos Progman och det har bidragit till programmets positiva utveckling.

BIM blir allt viktigare inom projekteringen. Att arbeta i 3D gör att vi kan upptäcka eventuella problem tidigt i projekteringen, vilket också minimerar problemen under installationsarbetet. MagiCADs produktdatabaser, ritfunktioner och beräkningar har gjort programmet till vårt huvudsakliga verktyg för att projektera ventilation, rör och el.

Vi har använt MagiCAD för att bland annat projektera Islands nationella konsert- och konferenscenter i Reykjavík, Reykjaviks universitet och ‘Verne Global‘s Green Data Centre’ nära Keflaviks flygplats.”

Om Mannvit

Mannvit är ett internationellt konsultföretag som arbetar med allt från teknisk projektering till projektledning på Island och i Europa, USA och Sydamerika. Företaget är med över 400 anställda Islands största inom sitt område.

Mannvit

Footnote SV

I januari 2019 slog vi samman våra företagsnamn under namnet MagiCAD. Progman Oy, CADCOM AB och Progman Software UK Ltd blir MagiCAD Group. Utöver det bytte MagiCloud namn till MagiCAD Cloud.