10.06.2016 | By Stephanie Borg

Ingenjörsbyrå Pertti Salovaara är en teknisk konsultfirma i Rauma i Finland som specialiserar sig på El-system och övervakning av El-installationer på plats. Företaget utför projekt såväl för offentlig och privat sektor som för privatpersoner och kyrkor. Ett vanligt projekt omfattar skolor, förskolor, idrottshallar, företagsanläggningar, industri- och kontorsbyggnader, byggnader för samhällsservice och sjukvård, hyreshus, El-system för hela områden eller småhus. Pertti Salovaara har använt MagiCAD Electrical sedan i början av 2000-talet.

– Det bästa med MagiCAD är att det är lätt att använda, det är snabbt och innehåller funktioner för kollisionskontroll, framtagning av stycklistor och informationsmodellering. Vi använder informationsmodeller när vi presenterar projekten för våra kunder, och beroende på kunden, levererar vi projektet även som 3D-informationsmodell till dem, säger ägaren och El-ingenjören Pertti Salovaara.

– MagiCADs funktioner för kollisionskontroll gör att det går snabbt att samordna utformningen av El-system med byggnadskonstruktionen och andra byggtjänster. När vi använder MagiCAD går det 50 % snabbare för oss att genomföra våra projekt jämfört med om vi enbart hade använt AutoCAD. Den tid som vi sparar har gjort det möjligt för oss att utföra dubbelt så många projekt med samma resurser, fortsätter Pertti.

Footnote SV

I januari 2019 slog vi samman våra företagsnamn under namnet MagiCAD. Progman Oy, CADCOM AB och Progman Software UK Ltd blir MagiCAD Group. Utöver det bytte MagiCloud namn till MagiCAD Cloud.