14.03.2013 | By admin

”Utvecklingen inom byggindustrin möjliggör mer avancerade konstruktionslösningar för både byggnader och infrastruktur. Det innebär att det krävs mer integrerade arbetsmetoder för konsulter, konstruktörer samt byggentreprenörer. Vid Royal HaskoningDVH har vi tagit byggnadsinformationsmodellering, BIM, ett steg vidare genom att introducera ett nytt arbetssätt som vi kallar virtuellt byggande, VDC (Virtual Design & Construction).

BIM säkerställer att komplexa projekt kan planeras och genomföras effektivt. VDC är ett mer heltäckande arbetssätt som även inkluderar process- och organisationsmodellering innan det egentliga designarbetet inleds. Royal HaskoningDVH utvecklar VDC i samarbete med Stanford University. VDC kan medföra upp till 30 % kostnadsbesparing jämfört med traditionella arbetsmetoder.

Vi har använt MagiCAD för Revit MEP sedan början av 2012. Det ligger helt i linje med vår strategi som är inriktad mot en mer integrerad designprocess. De största anledningarna till att vi har valt att satsa på MagiCAD är att vi får tillgång till standardkompatibla ritningssymboler och en onlinedatabas med riktiga produkter från internationella leverantörer.

MagiCAD för Revit förser även våra konstruktörer med effektivare arbetsmetoder. För närvarande använder vi MagiCAD för Revit och modulerna Ventilation, Heating & Piping and Electrical. Vi har redan använt MagiCAD för Revit med framgång i ca tio projekt,” säger Jeroen Mackaij vid Royal HaskoningDHV.

Om Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV är en oberoende internationell leverantör av konsulttjänster inom projektledning och konstruktion. Företaget specialiserar sig på planering och transport, infrastruktur, vattenförsörjning, sjöfart, luftfart, industri, energi, gruvdrift och byggnader. Royal HaskoningDHV har en personalstyrka på 8 000 personer som är involverade i ca 30 000 projekt runt om i världen varje år. Royal HaskoningDHV har sitt huvudkontor i Amersfoort, Nederländerna.

www.royalhaskoningdhv.com

Footnote SV

I januari 2019 slog vi samman våra företagsnamn under namnet MagiCAD. Progman Oy, CADCOM AB och Progman Software UK Ltd blir MagiCAD Group. Utöver det bytte MagiCloud namn till MagiCAD Cloud.