07.08.2011 | By admin

”Som en av de ledande aktörerna i branschen måste SWECO Theorells ligga i framkant av den tekniska utvecklingen. Därför utbildar sig nu i ett första steg ett femtiotal av våra installationskonsulter i bland annat MagiCAD Room, ett utmärkt verktyg som stöder BuildingSMART metodiken.

Ett av de utvecklingsområden där vi är mycket engagerade är utvecklingen av metodiken BuildingSMART där vi arbetar med Building Information Modeling – BIM. Det gör att alla kan ta del av varandras information, förädla, samordna och visualisera den på ett effektivt sätt i byggprocessen. Informationsmodellen av byggnaden, som vi konstruerar i MagiCAD Room, överförs via IFC direkt i SWECO Theorells nya avancerade klimat- och energisimuleringsprogram. Dessa beräkningar kan också ligga till grund för djupare studier med hjälp av till exempel CFD beräkningar, brand/säkerhetssimuleringar och LCC/LCA-analyser.

BuildingSMART-metodiken gör det samtidigt möjligt att på ett mycket smidigt sätt göra klimatkraven tillgängliga då det är dags för den detaljerade projekteringen, samt göra informationen tillgänglig på ett smart sätt för bygg- och entreprenadskedet i den långsiktiga fastighetsförvaltningen. SWECO Theorells deltar i utvecklingen genom att aktivt delta med representanter i olika branschorganisationer. Till exempel via Svenska IAI (IFC-utveckling, www.siai.se) samt FFI (Föreningen för Fastighetsinformation, www.fi2.se).

Hans Lif, CAD- och IT-ansvarig, SWECO Theorells AB

Footnote SV

I januari 2019 slog vi samman våra företagsnamn under namnet MagiCAD. Progman Oy, CADCOM AB och Progman Software UK Ltd blir MagiCAD Group. Utöver det bytte MagiCloud namn till MagiCAD Cloud.