12.09.2016 | By Stephanie Borg


TB Poland logo


Bakgrund

TB Poland är ett konsultföretag inom den norska byggbranschen. De polska och norska el- och VVS-ingenjörernas erfarenhet och expertis i kombination med avancerade BIM-lösningar och ritningsverktyg gör att TB Poland kan leverera tekniska tjänster av högsta kvalitet, från koncept till färdiga konstruktionsritningar.

Lösningen

TB Poland har använt MagiCAD Ventilation, MagiCAD Piping, MagiCAD Sprinkler Designer samt MagiCAD Electrical för både AutoCAD och Revit i över tre år

”TB Poland införde en Revit-plattform efter många års avancerat konstruktionsarbete med MagiCAD för AutoCAD, vilket även det i praktiken innebar fullständig BIM-teknik. MagiCAD för Revit är helt enkelt ett annat sätt att utföra samma BIM-jobb, men Revit ger fler möjligheter för övriga stadier i byggprocessen. Det fungerar också som incitament för nya kunder och öppnar nya möjligheter för vår verksamhet”, säger avdelningschefen Marek Piotrowicz hos TB Poland i Krakow.

”MagiCAD har gjort vår El- och VVS-projektering 50 % snabbare i Revit MEP, tack vare den perfekta samordningen. Kollisionskontroll, enkelt att hantera förändringar, automatiska hålförfrågningar – verktyg som är till stor nytta i vårt dagliga arbete med våra modeller. Arbetsprocesserna för våra projekt förbättras också enormt mycket genom att vi har tillgång till MagiCADs stora produktbibliotek”, förklarar Marek.

”Med MagiCAD läggs fullständig beräkningskapacitet till Revit MEP, inklusive beräkning av tryckfall och ljud. Eftersom vårt företag utvecklar projekt för utländska marknader är det viktigt att kunna förbereda allting i en detaljerad och exakt modell innan vi levererar till kunden. Avancerade beräkningar och en bred uppsättning detaljerade produktfamiljer, det är skälen till att vi använder MagiCAD för Revit”, säger Marek.

”Med hjälp av funktionerna för ljudberäkning och ventilationsprojektering i 3D i MagiCAD har vi till exempel kunnat tillhandahålla expertmässiga beräkningar och analyser av störande ljud för en del av de komplicerade ventilationssystemen för den ombyggda järnvägsstationen Łódź Fabryczna i Łódź i Polen som är i tre våningar. På stationens andra våning, som ligger 16,5 meter under jorden, kommer det att ligga en tågstation med fyra plattformar och åtta spår. TB Poland stöttade projektets akustikkonsult”, säger Marek.

”Ett annat intressant projekt var konstruktionen av monteringsfärdiga installationsschakt för projektet Innseilingå i Stavanger, Norge, som bestod av fem bostadshus med flera våningar. Prefabricering på en modern byggarbetsplats är ingenting nytt, men med BIM-verktyg blir förloppet oerhört mycket mer exakt, snabbt och lyckat. TB Polen projekterade monteringsfärdiga schaktmoduler på sex meter i Polen, vilka sedan byggdes av en norsk verkstad och därefter installerades på byggarbetsplatsen. Hela förloppet bidrog till en snabbare konstruktion och lägre kostnader genom materialbesparing och färre arbetstimmar. Det gav dessutom bättre möjligheter till kvalitetskontroll”, säger Marek.

”Med många olika discipliner är det viktigt att på ett effektivt sätt kunna samordna konstruktionsmodellens alla olika tekniska system redan från början. Det är också mycket viktigt att ingenjörsteamet inte ödslar tid på att söka efter produktdata eller definiera data manuellt för olika produktmodeller. I MagiCAD finns all sådan information lätt tillgänglig redan från början, så att vi kan koncentrera oss på att fatta beslut som gäller design och teknik”, avslutar Marek.

Footnote SV

I januari 2019 slog vi samman våra företagsnamn under namnet MagiCAD. Progman Oy, CADCOM AB och Progman Software UK Ltd blir MagiCAD Group. Utöver det bytte MagiCloud namn till MagiCAD Cloud.