12.12.2012 | By editor

Ökande energikostnader och hänsyn till miljön har gjort energieffektivitet till en av de viktigaste frågorna i byggbranschen. Den största energiförbrukningen kommer från värme, ventilation, luftkonditionering och elektriska apparater. Därför kan kloka val inom VVS och elteknik göra stor skillnad för en byggnads energiförbrukning. MagiCAD Comfort & Energy gör det lätt att jämföra olika alternativ, så att man kan hitta de mest effektiva lösningarna tidigt i projekteringen.

Topcon Oy i Finland är ett av många företag som sett fördelarna med MagiCAD för att projektera och beräkna en byggnads energibehov. Topcons nya ägare Tero Lind berättar om sina erfarenheter:


”Varje företag jag arbetat på tidigare har använt MagiCAD. Programmet är enkelt och logiskt att använda. När jag tog över Topcon var det därför naturligt att välja MagiCAD även för mitt eget företag.


Jag har använt MagiCAD Comfort & Energy för att göra simuleringar som haft stor inverkan på mina kunders investeringsbeslut. För att beräkna transmissionsförluster använder jag MagiCAD Room.


I framtiden kommer Topcon att fokusera ännu mer på att erbjuda energianalyser och beräkningar. Jag har också nyligen utbildat mig till ’Energi Business Professional’. Kunskap om energieffektivitet är något som kommer att få allt större betydelse i vår verksamhet.”

Tero Lind, Topcon

Footnote SV

I januari 2019 slog vi samman våra företagsnamn under namnet MagiCAD. Progman Oy, CADCOM AB och Progman Software UK Ltd blir MagiCAD Group. Utöver det bytte MagiCloud namn till MagiCAD Cloud.