Sök

ABC Vents nya urvalsverktyg för produkter med flera luftflöden

07.04.2022

MagiCAD Group

Tjänster för Tillverkare

ABC Vent
ABC Vent är ett av Sveriges ledande företag inom energieffektiva och klimatsmarta ventilationssystem. ABC Vent använder MagiCADs expertis inom programvaruutveckling för att göra sina kombinationsprodukter lätta att infoga och fullt fungerande i MagiCAD för AutoCAD.

Syftet med att ta fram ett urvalsverktyg är att göra det enkelt för kunderna, både entreprenörer och konsulter, att se hela vårt sortiment inom respektive område (takhuvar, galler och väggenheter)
och kunna välja rätt produkt och storlek.”

Utmaningen

Användare kan normalt infoga BIM-objekt med en enda luftflödesfunktion till sina projekt. Programvaran förstår objekt med antingen tilluft eller frånluft (eller uteluft och avluft), men inte båda. ABC Vent erbjuder takhuvar som består av tre produktkomponenter: ett takintag, en tillluftsdel och en frånluftsdel. Den stora utmaningen för ABC Vent var att lägga till takhuvskombinationsprodukter med flera luftflöden i en projekteringsprogramvara och se till att de fungerar i beräkningarna.

Lösningen

Med ABC Vent-takhuvar går det i urvalsverktyget att definiera produkttypen som frånluft, tillluft eller en kombination av båda. Med ABC Vents nya MagiCAD Cloud Selection Tool kan projektörer enkelt välja rätt storlek på en produkt med ett eller två luftflöden. I projektet kommer dessa att synas som en enda produkt – vilket är vad de är i verkligheten – även om MagiCAD behandlar dem som två olika produkter i funktionsberäkningarna.

Så fungerar MagiCAD Cloud Selection Tool för ABC Vent

Användaren måste först välja vilken av de tre produkterna som ska läggas till i projektet: takhuv, utomhusgaller eller väggenhet. När det gäller takhuvar har användaren tre produkttypsalternativ: frånluft, tillluft eller en kombination av båda.

ABC Vent’s new selection tool for their products with multiple airflows

Efter att ha infogat luftflöde och navigerat bland alternativen kan användaren välja rätt produkt från tillverkarens rekommenderade tryckfallsområde. Användaren kan se alla rekommenderade storlekar och en beskrivning av beräkningsresultat inklusive ljudeffektnivå och tryckfall. Takgenomföring är en tillvalsprodukt som kan läggas till takhuven i denna fas. Takgenomföringen ansluts till takhuven och de båda syns som ett produktpaket i projektet. Det finns även ytterligare tillbehör, men dessa förs över till projektet som text och inkluderas i BOM.

Om användaren väljer gallret påminner konfigurationen om en takhuv, men användaren får en matris med lämpliga storlekar att välja mellan i urvalsfasen. För att infoga utomhusgaller i projektet krävs installationshöjd som ett obligatoriskt fält. Efter detta måste luftflödessystem väljas. Systemet kan vid behov även ändras senare i projektet.

Den tredje produkttypen i urvalsverktyget är väggenheten. Urvalsprocessen är i princip identisk med takhuvens, men den har inga tillvalsprodukter som takgenomföringar.

ABC Vents nya urvalsverktyg gör produktvalsprocessen enkel och smidig. ABC Vents rekommendationer och matris hjälper användarna att välja rätt produkter till sina projekt.

Vi anser att det är viktigt att utveckla digitala verktyg åt kunderna så att de kan välja rätt produkt på ett enkelt sätt och så att risken för fel vid val av produkter minimeras.”

Se ABC Vents urvalsverktyg här:

https://abcvent.magicad.cloud

Om ABC Vent

ABC Ventilationsprodukter AB erbjuder ett brett utbud av takhuvar, utomhusluftgaller och väggarmaturer, kanalsystem, spjäll, brandskyddsprodukter och filterskåp. Deras produkter har lång livslängd, har optimerats efter slutanvändaren, är enkla att projektera och är säkra att installera. ABC Vent har sitt säte och sin produktionsanläggning i Borås. Företaget har också ett säljkontor i Stockholm. https://www.abcvent.se/


Manufacturer Apps för VVS-tillverkare består av MagiCAD Cloud Selection Tools och MagiCAD Plugins. MagiCAD Cloud Selection Tools används för snabb och enkel produktkonfiguration med inbyggd BIM-kompatibilitet. Tilläggsprogram används för att integrera befintliga konfigurationsverktyg till BIM-projekteringsprogramvaror som Revit.