Sök

Behagligt boende och bättre miljö med hjälp av 3D-modeller

23.02.2023

MagiCAD Group

MEP-Design

Värmex

Inomhusklimat är något som de flesta av oss inte tänker på – utom när det blir fel – och då är det näst intill omöjligt att ignorera. Emma och Marcus jobbar på Värmex AB och berättar om hur de med hjälp av MagiCAD-programvara ser till att det blir rätt.

Arbete som gör skillnad

Marcus VärmexVärmex är ett familjeföretag som har vuxit till omkring 50 medarbetare och år 2021 hade en omsättning på 67 miljoner kronor. Kort kan man säga att de jobbar med att optimera inomhusklimat, samtidigt som de ser till att mer energi sparas inom de system som hanterar värme, kyla, ventilation, vatten och avlopp. Marcus Persson, VVS-konsult på Värmex, tar dock gärna ett steg tillbaka när han beskriver företagets verksamhet:

”Det är lätt att bli för detaljerad i ritningar och sådant när man jobbar” berättar han, ”men i slutänden handlar det om att en eller flera personer ska leva i byggnaden. Vi ska göra så att de trivs där.”

Emma VärmexEmma Myrén, avdelningschef för konsulterna på Värmex, instämmer och lägger till att något som är extra givande med att jobba just med inomhusklimat är att man känner att man gör skillnad.

”Med nyproduktion får man ofta inte se hur allt blir när folk väl flyttar in” säger hon, ”men eftersom vi så ofta jobbar med befintliga byggnader så får vi se hur människor har det både före och efter vår insats.”

MagiCAD: Esset i rockärmen

Av de två är Emma den som har varit på företaget längst. Under hennes elva år på Värmex, och ännu längre tillbaka än så, har MagiCAD varit bolagets trogna medhjälpare. Marcus, som i sitt dagliga arbete använder programvaran, berättar att det är MagiCAD för AutoCAD och främst modulerna MagiCAD Ventilation, MagiCAD Piping och MagiCAD Schematics som kommer till nytta. Han nämner några av de största fördelarna med MagiCAD i hans arbete:

”När man ritar upp exempelvis ett värme- eller ventilationssystem, så kan man göra automatiska beräkningar som flödessummering, dimensionering, balansering och så vidare. Det sparar mycket tid. Även tidskrävande moment som exempelvis textning effektiviseras anmärkningsvärt. Det går blixtsnabbt att göra med MagiCAD.”

Emma tillägger att möjligheten att laborera med olika lösningar i ritningarna är oerhört viktigt, inte minst när det kommer till samordning mellan många olika discipliner och entreprenörer.

Kreativa lösningar på komplexa problem

Marcus lyfter två av Värmex projekt där MagiCAD har varit till stor hjälp.

Mörtvikskolan i Huddinge

”På Mörtvikskolan i Huddinge var vi med vid en tillbyggnad där köket behövde utökas. Liksom ofta är fallet så fanns det inte bra aktuella ritningar, vilket gjorde det utmanande att få ihop den nya delens system med den gamla.”

Lösningen blev att inventera den existerande byggnaden ordentligt, själva rita upp dess system i MagiCAD innan byggarbetet startade och sätta ihop det med ritningarna för det nya tillbygget. Då kunde man digitalt simulera alla system och se var det fanns risk för kollisioner eller andra bekymmer.

”Det var även väldigt ont om utrymme” tillägger Emma, ”Mellan balkar, pelare och andra bärande konstruktioner skulle alla tekniska installationer få plats. Projektörer från de olika disciplinerna behövde samsas om det begränsade utrymmet.”

”Det var otroligt hjälpsamt med våra 3D-modeller som ritades i MagiCAD” säger Marcus, ”det var som ett stort pussel där vi i modellen kunde hjälpas åt och se hur allting kan få plats.”

I det andra projektet skulle kvarteret Knäppingsborg i Norrköping få sig ett ordentligt lyft. Det består av tolv byggnader som har väldigt olika verksamheter och behov men ändå delar ett värmesystem.

”De olika husen hade renoverats etappvis och i vanlig ordning saknades bra ritningar” berättar Marcus. ”På grund av kvarterets storlek och komplexitet fick vi ta del för del.”

Han beskriver hur teamet gick runt i kvarteret, undersökte alla rör, ventiler, pumpar och andra komponenter, och ritade upp den verklighet de såg i MagiCAD.

”Vi skapade digitalt de system som saknades. Då kunde vi se vilka komponenter som saknades och behövde bytas ut. Sedan injusterades värmesystemet för att optimera energianvändning och säkerställa god funktion överallt.

Smartare projektering, för allas bästa

Den kanske största fördelen med de möjligheter och modeller som digitala verktyg erbjuder är dock en annan än de mer effektiva samarbeten och projekt som Marcus och Emma beskriver.

”Kraven på att bygga mer miljömedvetet ökar från alla håll” berättar Emma. ”Det kan handla om att använda komponenter som har låg miljöpåverkan eller att anläggningarna designas och konstrueras för en så låg energianvändning som möjligt.”

”Med hjälp av MagiCADs produktbibliotek kan jag enkelt hitta komponenter som jag vet har rätt miljöklassning” tillägger Marcus. ”Och hållbart byggande handlar om att bygga bättre system som använder mindre energi.”

Båda anser att det digitala arbetssättet för med sig enorma fördelar. För de som bygger våra hem, för oss som bor i dem och för planeten i stort.

”Att projektera smart är bra för miljön och klimatet” avrundar Emma.