Sök

En digital milstolpe passerad när
Celsius i Uppsala stod klar

09.02.2023

MagiCAD Group

MEP-Design

År 2020 blev den vackra och innovationsfrämjande kontorsbyggnaden Celsius klar för inflytt, och markerade därmed ett genombrott inom byggbranschen. Vi träffar Jan Back från AFRY AB för att höra mer om det första helt papperslösa projektet.

Mer effektivt med digitalt arbetssätt

På uppdrag av Livsmedelsverket påbörjades år 2017 projektet Celsius, ett tillskott till Uppsala Science Park med kontor och laboratorier som skulle förvaltas av Vasakronan. Jan Back från AFRY var framför allt involverad gällande elprojektering samt strukturering av projektets information med BIP-koder (Building Information Properties).

Jan Back, AFRY
Jan Back, AFRY

”Celsius var det första slutförda projektet i Sverige helt utan pappersritningar” berättar han. ”Man använde 3D-modeller i telefoner och surfplattor på bygget som med hjälp av byggstyrning automatiskt uppdaterades varje natt så att de var aktuella.”

Det nya arbetssättet krävde en del samordning och dialog i början för att få alla entreprenörer ombord, men när allt väl var igång var de väldigt nöjda och ville fortsätta jobba på detta sätt, menar Jan. De största fördelarna jämfört med tidigare arbetssätt var att problem löstes fortare och att koordinering, mängdning, beräkning och annat blev mycket mer effektivt då alla hade samma strukturerade information framför sig.

Struktur och samordning med MagiCAD

Den tid som besparades på att slippa göra pappersritningar om och om igen kunde läggas på att skapa en bättre modell som sedan enkelt delades med alla involverade.

Celsius
Celsius under uppbyggnad. Bild av Vasakronan

”All information var live för projektörerna och uppdateras dagligen för entreprenörerna” berättar Jan. ”Man kunde lita på informationen som fanns i IFC-filerna. Det var samma information i Revit.”

”Projektörerna slapp göra IFC-exporter och plotta tusentals ritningar eftersom varje planvy täckte hela planet. För el hade vi till exempel nio discipliner och upp till åtta plan på 63 ritningar, även om alla discipliner inte fanns på alla plan. I ett ”vanligt” projekt hade detta blivit 1008 ritningar bara för el.”

Jan fortsätter att berätta om rollen MagiCAD-programvara spelade i projektet:

”MagiCAD gör det mycket lättare att jobba strukturerat och mer effektivt. Man har bättre koll på produkter och deras egenskaper när all information finns direkt i modellen.”

Han har använt programvaran i många år och även tagit del av utbildningar, support och konsulttimmar från MagiCAD Group.

”Det bästa med MagiCAD är att det hela tiden utvecklas, att bolaget lyssnar på användarna och ständigt förbättrar produkten för att bättre lösa våra problem.”

En ledstjärna i byggbranschen

Även utanför själva projektet uppmärksammades det effektiva arbetssättet. Celsius fick guldmedalj i buildingSMART International Awards 2020 och utnämndes till ”Årets LEED-byggnad” av Sweden Green Building Awards 2022. Sweden Green Building Awards 2022

”Det känns väldigt roligt att ha varit delaktig i att driva ett sådant projekt framåt” berättar Jan och menar att utmärkelserna inte bara är något positivt för dem som får ta del av äran, utan även för hela byggbranschen. ”Många blir nu intresserade av dessa byggen och tar efter dem i sina egna projekt.”

På frågan ifall detta digitala arbetssätt är framtiden svarar Jan utan tvekan ja och nämner flera projekt som anammat det efter Celsius.

”Projektet blev klart tidigare än planerat och under budget” avslutar Jan, ”Det är helt klart mycket bättre att jobba så här.”

Kort om projektet

Företagsnamn: AFRY AB
Projektnamn: Celsius
Projektort: Uppsala
Beställare: Vasakronan
Projektstart & projektslut: 2017–2020
MagiCAD-moduler som användes (AFRY): MagiCAD Electrical för Revit
MagiCAD-moduler som användes (andra konsulter): MagiCAD Piping för Revit, MagiCAD Ventilation för Revit, MagiCAD Sprinkler Designer för Revit