Sök

Energieffektivitetsexperterna, Enerz Oy minskar byggnaders koldioxidavtryck med hjälp av MagiCAD

17.01.2023

MagiCAD Group

MEP-Design

Som en följd av ökade krav blir energieffektivitet en viktig del av alla nybyggnadsprojekt. Samtidigt omvärderas också energianvändningen i våra befintliga byggnader.

En av föregångarna inom energieffektivitet är det finska företaget Enerz Oy, som grundades i Åbo 2018. Företaget är övertygat om att ett kontinuerligt fokus på energieffektivitet kommer att vara vardag i byggbranschen framöver. Enerz är idag verksamt i Finland och de baltiska länderna med planer på att etablera sig på den svenska marknaden inom en snar framtid.

Vi pratade med företagets VD och medgrundare Rene Zidbeck och designchef Toni Myllyniemi om energieffektivitet, det omfattande projektet i Finlands största köpcentrum Ideapark samt om hur de använder MagiCAD för energieffektiv projektering.

Enerz – omfattande tjänster för energieffektiviseringsprojekt

Enerz närmar sig energieffektivitet som ett mångfacetterat koncept som kombinerar systemdesign, fastighetsautomation och projektledning. Tillsammans utgör dessa element nyckelekvationen för energieffektivitetsprojekt.

”Vår verksamhet har utvecklats kring konceptet energieffektivitet. Vi ville skapa en unik tjänst som kombinerar systemdesign, fastighetsautomation och projektledning. Många företag är fokuserade på bara designfasen eller att programmera byggnadsautomationssystem, men vi tror att framgångsrika energieffektivitetsprojekt är en kombination av alla dessa aspekter.” berättar Rene.

Därför tillhandahåller Enerz helhetsmässiga energieffektivitetstjänster från projektering och programmering av system ända till installation och uppföljning i driftskedet.

Energieffektivitet är en kontinuerlig process

Att förbättra energieffektiviteten i en byggnad handlar inte om en enskild åtgärd, utan om en kontinuerlig process som börjar redan innan de faktiska systemen installeras.

”När designarbetet börjar bör man redan då överväga hur systemen ska styras och se till att de är rätt dimensionerade”, berättar designchef Toni Myllyniemi och fortsätter: ”I många av våra projekt har systemen varit överdimensionerade och styrningen av dessa har i huvudsak begränsats till att slå på och stänga av systemet. Att redan under designfasen ta hänsyn till kraven för behovsstyrda system kan ge betydande energibesparingar.”

Automatisering av de fastighetstekniska systemen spelar en central roll vid optimeringen av energieffektiviteten i befintliga byggnader, och de största besparingarna uppnås ofta genom smartare styrning av systemen. ”Vi har lyckats minska energianvändningen med över 50 % i några av våra projekt helt enkelt genom att installera intelligenta sensorer och sedan programmera fastighetstekniken så att de körs utifrån behov. Detta säkerställer att det inte finns någon överdriven luftkonditionering, uppvärmning eller kylning,” berättar Toni.

Rene betonar i sin tur betydelsen av att byggnadens anläggningar styrs och följs upp under drift: ”Det är av största vikt att sätta upp tydliga mål för en byggnads energiförbrukning och att följa upp hur de uppnås. För att möjliggöra detta är det viktigt att systemet har planerats och byggts så att det är lätt att följa upp”, säger Rene.

Energieffektivitet går också hand i hand med kostnadseffektivitet, eftersom energibesparingar ofta är lika med kostnadsbesparingar. Detta ger ett ytterligare incitament för fastighetsägare att investera i energieffektivitet. ”Det är smart att ta hänsyn till ekonomiska aspekter under projekteringsarbetet. När man dimensionerar system under designfasen är det också möjligt att optimera kostnaderna”, förklarar Toni.

Trots deras komplexitet är det förvånansvärt enkelt att utvärdera framgången för ett energieffektivt projekt. ”I ett framgångsrikt energieffektivitetsprojekt förblir kvaliteten på inomhusmiljön för de boende i byggnaden utmärkt och energibesparingsmålen uppnås”, sammanfattar Rene.

Köpcentret Ideapark tar steget mot en mer hållbar framtid

Ideapark, nära Tammerfors, är Finlands största köpcentrum. Enerz genomför just nu ett omfattande energieffektivitetsprojekt där målet är att minska köpcentrets behov av fjärrvärmeenergi med 50%.

Ideapark, Lempäälä, Finland.

I projektet ersätts fastighetens gamla vätskekylaggregat med vatten-luftvärmepumpar, och ventilationsanläggningarna utrustas med vattenburna luftkylare. ”Med vatten-luftvärmepumpsystem är det möjligt att producera uppvärmningsenergi till en avsevärt bättre verkningsgrad under största delen av uppvärmningsperioden, med undantag av de allra strängaste köldknäpparna”, berättar Toni.

Precis som i många andra projekt är behovsstyrning av systemen en centralt del. ”Vi minskar förbrukningen av värmeenergi i köpcentret genom avsevärt smartare styrning av fastighetstekniken. För att det ska vara möjligt, installerar vi sensorerna i köpcentret. Enbart genom dessa åtgärder minskar köpcentrets behov av värme- och avkylningsenergi avsevärt”, säger Toni.

Vikten av att upprätthålla uppdaterade BIM-modeller inser man ofta när man optimerar befintliga system. I Ideapark-projektet hade Enerz stor nytta av tillgången till uppdaterade och kompatibla modeller. ”Vi kunde konsultera den ursprungliga modellen för köpcentret och detta bidrog till att minska arbetsmängden avsevärt. Om vi lade till nya rörsystem och stråk var det lätt att samordna och dimensionera dem med befintliga system”, kommenterar Toni.


Kolla in energieffektivitetsprojektet på Ideapark (på finska):
https://www.youtube.com/watch?v=FQVeoSxkiOk

MagiCAD möjliggör energieffektiv projektering

Enerz har använt programvaran MagiCAD för AutoCAD i flera av sina projekterings- och optimeringsprojekt. Företaget har fått en klar bild över de viktigaste funktionerna i programvaran med tanke på Enerz verksamhet och på energieffektiv planering.

”Det bästa med MagiCAD är förmodligen programvarans kontinuerliga utveckling och dess mångsidighet. En av de främsta fördelarna är att det går enkelt och effektivt att dimensionera systemen. Det är lätt att optimera systemen och med hjälp av den integrerade beräkningen är det också möjligt att undvika fel”, berättar Toni. ”Vårt arbete kräver att projekteringsprogramvaran har utmärkta verktyg för kopplingsscheman, 3D-modellering och dimensionering, och MagiCAD har stöttat vårt arbete på bästa möjliga sätt”, fortsätter Rene.

Förutom programvarans möjligheter lyfter Toni också fram kvaliteten på den tekniska support de har fått. ”Om vi någonsin har behövt hjälp har problemet alltid lösts snabbt. Vi har ofta till och med blivit informerade om den kommande versionen där en nödvändig funktion kommer att läggas till i programvaran och har försetts med en alternativ lösning under tiden”, säger Toni.

Dessutom identifierar både Toni och Rene BOM-listorna som en förbisedd funktion som har stor potential att förbättra transparens och anbudsprocesser i allmänhet. ”Att skapa ett projektanbud baserat på pappersritningar är en extremt tidskrävande och tung process. Att skapa materiallistor med BOM-listan förbättrar anbudsprocessen för alla inblandade, inklusive entreprenörerna och produktleverantörerna”, säger Rene.

Funktionen är ett utmärkt exempel på hur Enerz försöker göra sitt för att främja bra metoder till nytta för alla inblandade i ett projekt. ”Vi vill göra vår del för att främja god praxis i branschen. I slutändan kräver kvalitetsprojekt delat ansvar och yrkesstolthet”, sammanfattar Toni.

www.enerz.fi